Skip to content

Mette Eltings translokationstale

Om

Taler

Mette Elting
Rektor på NEXT Sukkertoppen Gymnasium

Dato

Sted

NEXT Sukkertoppen Gymnasium

Tale

Først og fremmest et stort tillykke med Studentereksamen!. Og et stort tillykke til jeres familier. 
I dag sender vi også vores tanker til familien til August fra 3A, som på så tragisk vis omkom i december – jeg ved, at I har gode minder om ham, og bærer ham med i jeres tanker og hjerter.
-pause-
Nu er det blevet jeres tur til at sidder her til Sukkertoppens translokation – en traditionsrig og fantastisk dag. Tre år er gået med slid og slæb – mange opgaver og mange eksaminer, men også med fester, faglige arrangementer og fællesskab. Tre år med uddannelse og dannelse, og nu er I klar til at gå videre ud i verden og parate til det liv, der ligger foran jer. Men det er også en dag med vemod. En dag, hvor vi skal sige farvel til hinanden. Farvel til klassen. Farvel til lærerne. Farvel til festerne, til klubber og fredagsbar – farvel til Sukkertoppen. Men for en dels vedkommende er det også et på gensyn, for I har fået skabt gode venskaber som vil være ved.
Og uanset om det er farvel eller på gensyn, så er I hurtigt videre! Selv om Sukkertoppen sidder i jeres hjerter for altid, så ligger resten af livet forude, det liv som I selv skal forme og leve. Det liv, der har så meget at byde på. Det liv, der er fuld af muligheder og udfordringer og som I nu er bedre rustet til at få det bedste ud af. Det liv, der skal danne rammen om det fællesskab, vi alle er en del af. 
I tager herfra med en super god uddannelse i bagagen. Et rigtig godt fundament for at gå videre i uddannelsessystemet – videre i livet. I ved, hvad viden, engagement og faglige kompetencer betyder, og I kender betydningen af fællesskab og sammenhold. 
-Pause-
Der er tradition for at bruge citater i translokationstaler - fx fra digte af kendte forfattere eller uddrag af sangtekster. Da I er HTX-studenter har jeg dog valgt at se mod videnskaben, og jeg vil derfor gerne læse ganske lidt op af ”Min rejse til rummet” som vores danske astronaut Andreas Mogensen skrev sammen med to journalister efter hans rumrejse i 2015:
Kasakhstan, 2. september 2015
De tæller ned fra 10. Vi mærker en svag rumlen under os. Alt foregår stille. Det er, som om raketten slet ikke bevæger sig, og hvis nogen havde fortalt mig, at jeg sad i simulatoren i træningscentret, havde jeg troet på dem. Faktisk er larmen i simulatoren meget højere end i virkeligheden. Vi hører kun den her dybe, lavfrekvente lyd fra raketten under os, mens vi langsomt bevæger os væk fra Jorden.
Først da vi er flere kilometer oppe, bliver jeg trykket bagud i sædet. Vi bliver tungere, i takt med at raketten accelererer, og pludselig går alt stærkt. Den dybe brummen bliver afløst af en piftende lyd. Raketten opfører sig som en ballon, der er pustet op og sluppet og nu farer af sted med et wuschh, indtil motorerne brænder ud, bliver koblet af, og næste motor går i gang.
Jeres gymnasietid kan næsten sammenlignes med astronautens opsendelse; og i dag ser vi - i overført betydning - den ballon som er pustet op, bliver sluppet løs og nu farer afsted – ud i verden, frem mod nye muligheder.
Og der bliver så rigeligt brug for jeres kompetencer i den verden, der ligger foran jer. Med en HTX er I særligt godt rustet med STEM-kompetencer i bagagen. Naturvidenskab, tekniske videnskaber og sundhedsvidenskab er områder som er helt afgørende for formningen af vores samfund fremover, og skal vi kunne tale meningsfyldt om digitalisering, klimakrise og grøn omstilling har vi som samfund behov for mange flere med STEM-kompetencer. Mange flere som jer!.
I får det meste med fra Sukkertoppen. Og I er nu klar til nye udfordringer. Nogle af jer vil starte på en videregående uddannelse efter sommerferien, andre vil tage et eller måske to sabbatår i tiden efter Sukkertoppen. Alt er godt – I skal finde jeres egen vej ud af skolen og videre i livet. 
Men det er vigtigt, at I, uanset hvad I vælger, gør jer umage. 
I skal gøre jer umage med at få noget ud af jeres studietid, hvis det er den vej, I vælger at gå. I skal også gøre jer umage med at få noget ud af jeres sabbatår, hvad enten det står på rejse eller arbejde. I skal gøre jer umage med at leve livet, blive endnu dygtigere, og have det sjovt. 
Vi får alle mest ud af livet, hvis vi gør os umage med det vi gør.  
I startede på Sukkertoppen i august 2021, efter 1½ år med COVID-19, hvor I havde været hjemsendt og modtaget online-undervisning i den sidste del af jeres grundskoletid. Måske blev I hjemsendt fra jeres efterskoleophold. 
Det var bestemt ikke de bedste vilkår at afslutte grundskolen eller at starte på en ungdomsuddannelse under. I fik ikke mulighed for at træne på mundtlige eksaminer og fremlæggelser på samme måde som tidligere årgange. I har skulle tilegne jer studiekompetencer lynhurtigt, og tilmed helt nye kompetencer som ingen havde troede relevante før COVID-19. Hele undervisningsbilledet blev forandret, men det har også rustet jer til fortsatte studier på fx videregående uddannelser. Og til i det hele taget at kunne agere under usikkerhed og være omstillingsparate i den verden der venter.
Karakterer fylder meget gennem gymnasiet og særlig her i eksamenstiden har der været megen fokus på karakterer. Karakterer kan være vigtige hvis man skal have adgang til et bestemt studie, og de kan være anledning til stor glæde og til store ærgrelser, men begrebet ”karakter” er meget mere end det.
Hvis I søger på ordet ”karakter”, så er den første definition der kommer frem flg.:
  • Karakter (personlighed)1 – en persons væsen eller personlighed, særligt med henblik på moral2, samvittighed og viljestyrke
Og først derefter kommer definitionen:
  • Karakter (bedømmelse)3 – en bedømmelse af arbejdsindsats og evner i et fag 
Hvis vi fokuserer på den første definition, så vil jeg særligt fremhæve ”viljestyrke”. Viljestyrke har været helt afgørende for jer, for at komme gennem tre år på HTX og nu endelig være nået igennem til en studentereksamen. Det er imponerende, og vi er stolte af jer alle. Og det uanset hvilket karaktergennemsnit I kommer ud med, for I har alle udviklet jer, flyttet jer både personligt og fagligt, og I står nu som mere modne, mere vidende, mere uddannede og mere dannede end da I startede for tre år siden, og I har hele vejen igennem brugt jeres viljestyrke og truffet valg som har ført jer til hvor I står nu. 
Jeg kan godt forstå, hvis I gør jer en masse tanker om hvordan fremtiden kommer til at se ud, og måske er I også bekymrede bl.a. ift. klima og uroligheder rundt omkring i verden. 
Der skal lyttes til jeres bekymring og den skal tages meget alvorligt. I er med jeres holdninger og ideer en vigtig del af den globale samtale, det er jer der er med til at tegne fremtiden – med jeres viljestyrke og evne til at handle sammen med andre og med den indsigt og viden I allerede har opnået og som I kommer til at udbygge fremover, så har I et solidt fundament for at kunne påvirke og skabe forandringer til fremtiden. Og selvom vi i mange øjeblikke kan se en verden som synes kaotisk, så må vi alle gøre os umage for, og bruge vores viljestyrke til, at skabe forandringer til det bedre.
I udgør en generation, der med jeres engagement inden for fx bæredygtighed og digitalisering kan komme med de kompetencer og den vilje til forandring, som er så nødvendig i dag – der er brug for jer, for I kan gøre en forskel. 
Gennem de sidste tre år har I vist engagement, mod og viljestyrke, og I har gjort jer umage og oplevet hvor meget godt der kan komme ud af at arbejde sammen om vanskelige problemstillinger og store udfordringer, og hvad det vil sige at kunne samarbejde om et fælles mål. 
Nu er I færdige med gymnasiet, I er blevet studenter – og jeg håber, at vi på Sukkertoppen har klædt jer godt på med både uddannelse og dannelse, og at vi i samarbejde med jer, har styrket nogle af de kompetencer, som er så vigtige – at være nysgerrige, kreative, eksperimenterende, undersøgende og samarbejdende, at tro på egne evner og at være modige og have viljen til at gøre en forskel. Har I fået noget af dette med, så tror jeg på, at I vil finde en vej – jeres egen vej.
Til slut vil jeg sige tak til jeres familier for, at vi har måttet låne jeres skønne unge mennesker. Tak til alle lærerne, til studievejlederne og alle som har været med til at motivere jer, udfordre jer, uddanne og danne jer.
Tak til jer studenter – I skal ud i verden og gøre en forskel, som dem I nu er hver især. 
Med disse ord er det mig en stor glæde at dimittere jer som studenter fra Sukkertoppen Gymnasium årgang 2024.
  1. Kilde: da.wikipedia.org
  2. Kilde: da.wikipedia.org
  3. Kilde: da.wikipedia.org

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags