Skip to content

Metin Lindved Aydins grundlovstale

Foto: Flemming Leitorp.

Om

Taler

Metin Lindved Aydin
Lokalpolitike for Radikale Venstre

Dato

Omstændigheder

Talen er holdt hos "Sager der samler".

Tale

Grundlovsdag – det er grundlovens fødselsdag,
og i dag søndag d. 5. juni fejrer vi, at den er blevet 173 år.
Og det vi fejrer, det er både afskaffelsen af det som gik forud, nemlig det enevældige autokrati og monarkens absolutte magt, og så fejrer vi også det som vi fik i stedet af rettigheder og pligter. 
Noget af det vi fik var en forfatning hvor folkeskolen var indskrevet og sikret for både høj og lav.
Som der stod, var skolegangen sikret for »de Børn, hvis Forældre ikke have Evne til selv at sørge for deres Oplærelse”.
Med andre ord var man sikret undervisning i den såkaldte almueskole, også selvom man ikke besad kongens mønt.
Det betød principielt skolegang for alle, og det princip er fortsat gældende.
Med grundloven fik landets borgere også ytringsfrihed,
religionsfrihed og forenings- og forsamlingsfrihed.
Sammen med skolen og de nye friheder skabtes et fundament for at kommunikere sin position, stille spørgsmål til tingenes orden – 
at være nysgerrig.
Nysgerrighed er den følelse, der driver os til at tillære os nye kundskaber og til at møde verden og se nye ting.
Nysgerrighed er den kraft der står bag mestringen af enhver færdighed, og enhver teknologisk eller kulturel landvinding.
Ingen opdagelser, det være sig videnskabelige, musikalske, spirituelle eller sportslige, er gjort uden der forud har været stillet spørgsmål, gjort undersøgelser og forsøg. 
Nysgerrighed og det som følger kan forandre os selv og det kan revolutionere verden.
At være nysgerrig er et livsvilkår og et grundlæggende karaktertræk for mennesker:
Nysgerrighed gør os til overlevere.
De af vores forfædre som ikke var nysgerrige overlevede ikke.
Derfor er nysgerrighed som egenskab nedarvet i mennesket over æoner.
Fra fødslen studerer barnet sin mor og lærer hendes stemme og hendes ansigtstræk at kende.
Barnet lærer at kravle og siden at gå, og det suger nysgerrigt lyde til sig som det siden sætter sammen til ord.
Livet igennem higer vi efter at tilegne os nyt og blive klogere.
Hvem vil ikke gerne blive klogere?
Jeg vil rigtig gerne blive klogere.
Det vil vi alle.
Skam få den der ikke vil.
Det er den menneskelige natur.
Derfor ser vi nyhederne.
Derfor er det at Google en ting.
Derfor har vi et afhængighedsforhold til vores smartphones og tablets.
Når vi mødes og deltager i den demokratiske samtale, stiller spørgsmål, forholder os nysgerrige og åbne – så er det et udtryk for det samme: 
Et ønske om at blive klogere og rigere som mennesker.
Og når vi ophører med at være nysgerrige, og når vi stiller os tilfreds med det vante og det kendte, så dør der derfor noget fundamentalt i os. 
Vi lever i en tid, hvor det at stille spørgsmål og forholde sig nysgerrigt til de udsagn og informationer som vi præsenteres for, 
er mere vigtigt end nogensinde før.
Det er det, fordi informationsstrømmen er større end nogensinde før, og med informationerne kan mennesker manipuleres og kontrolleres.
Med mindre mennesker forholder sig nysgerrigt og kritisk til de udsagn de præsenteres for.
Grundloven skabte ikke menneskets nysgerrighed på verden.
Men den har givet os et bedre afsæt for at kunne være det.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags