Skip to content

Merethe Eckhardts tale på Ungdommens Folkemøde

Mads Mortensen

Om

Taler

Merethe Eckhardt
Udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen

Dato

Sted

Ølkassen, Ungdommens Folkemøde, Valbyparken

Tale

Hej Ungdommens Folkemøde. Jeg hedder Merethe Eckhardt. Jeg repræsenterer de danske domstole og kommer fra Domsstolsstyrelsen. Og jeg har glædet mig til at tale til jer i dag. 
Jeg har blandt andet glædet mig, fordi domstolene er den institution I har allermest tillid til. 70 procent af unge har stor eller meget stor tillid til domstolene. Og jeres tillid til os er stigende. 
Det er vi glade for – og I kan også godt have tillid til de uafhængige domstole. Vi beskytter jer og jeres rettigheder. Uanset om man er ung eller gammel, uanset politisk holdning, indkomst, hudfarve, religion, køn eller seksuelle ståsted. Vi beskytter jeres rettigheder, når I er børn, under uddannelse, på arbejde og i jeres privatliv. Det forpligter også.
Jeres tillid kommer ikke af sig selv. Det bliver eksempelvis tydeligt, når Dansk Ungdoms Fællesråd – eller DUF’s – undersøgelser viser at halvdelen af alle jer, der er her i dag – eller i hvert fald halvdelen af alle unge – har lav demokratisk selvtillid. Undersøgelsen viser, at mange af jer ikke oplever, at I kan gøre jeres stemme gældende, at I ikke bliver hørt. 
Mit budskab til jer i dag er, at I bliver hørt. At I gør en forskel.
Det var ikke mindst jer der startede mee-too bevægelsen og den rullede som en bølge hen over hele Danmark og bredte sig til alle aldersgrupper gamle som unge og alle professioner og fagligheder. I gjorde en forskel, I startede debatten om sex og samtykke og politikerne lyttede og ændrede straffelovens bestemmelse om voldtægt. Det flyttede noget.  
Det er nu to år siden, at samtykkeloven blev vedtaget. Domstolene dømmer efter den nye lov, og det har betydet, at der nu er et helt andet fokus på samtykke end tidligere, når dommerne ser på en voldtægtssag. Det er godt for sex skal være sjovt og efter fælles aftale. 
Domstolene værner om jeres rettigheder, og I bliver hørt når det gælder. 
Det er vigtigt, at vi fortæller om, hvad domstolene laver. Det er ikke altid nemt at lave et match her, for selvom der er masser af retssager i medierne, er vi ikke på mange af de kanaler, hvor I er. Men det er vigtigt at I opsøger viden – for I skal kende jeres rettigheder for at kunne forsvare dem, eller påberåbe jer dem, hvis de bliver overtrådt. Man kan jo ikke passe på noget hvis man ikke kender det.
Derfor har vi skabt et stort univers for elever i udskolingen og gymnasiet, hvor I kan få masser af information, se videoer og blive både klogere og underholdt. Det kan i finde på kenddinret.dk, og den kan I allerede besøge nu, mens I lytter til mig. 
Min afslutning skal være en klar opfordring til, at I selv er aktive for at sikre, at vi også har et fair og uafhængigt retssystem i morgen og for jeres børn og børnebørn. 
Bliv ved med at være nysgerrige – og bidrag hvor I kan. I kan for eksempel blive nævninge eller domsmænd og være med til at afgøre sager sammen med de juridiske dommere. Det mest alvorlige man kan tage fra et menneske er ens frihed. Det er det vi gør, når vi idømmer fængselsstraf. Derfor er det vigtigt, at der både er juridiske dommere og almindelige mennesker – domsmænd, der dømmer i den konkrete sag. Hvis man er mellem 18 og 80 kan man tilkendegive sin interesse til sin kommune. Hvis man bliver udvalgt, så er man med til at dømme i straffesager på lige fod med de øvrige dommere. 
Overvej det! 
Domstolene har brug for jer unge, jeres stemme og perspektiv. Og I bliver hørt på lige fod med dommerne. 
Tak for ordet – og hav en dejlig demokratifestival!

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags