Skip to content

Mathilde Bajers tale aftenen inden Nordisk Kvindesagsmøde

Wikimedia Commons

Om

Taler

Matilde Bajer
Formand for Kvindelig Fremskridtforening

Dato

Sted

Studentersamfundets Sal

Omstændigheder

Aftenen inden det Nordiske Kvindesagsmøde i Kasino afholdtes et forberedende møde i Studentersamfundets Sal. Før Bajer havde Johanne Meyer budt velkommen.

Tale

Naar man samles til Gæst hos nogen, da er man glad ved at vide, hvem man kommer sammen med, og derfor gaar Vært og Værtinde og forestilled de paagældende for hinanden. Da vi har været saa dristige at byde saa mange fjærnt og nær fra, at samles med os her i Aften, da vil jeg, som en af indbyderne, sige dem, hvilke Foreninger vi har den Ære at se repræsenterede iblandt os:
Dansk Kvindesamfund. 
De kvindelige Fagforeninger.
Foreningen mod Lovbeskyttelse for Usædelighed. 
Københavns Afholdsforening. 
Good Templarforeningen. 
Norsk Kvindesagsforening. 
Frederikke Bremerförbundtet. 
Gøteborg Kvinnaförening. 
Foreningen for fri Diskussion, Gøteborg. 
Good Templarforeningen Stockholm. 
Finsk Kvinnaforening Stockholm. 
Den internationale freds- og frihedsliga fra Genf.
Og saa vil jeg sige Tak til alle, som har givet Møde her i Aften, som har vist os den Tillid, at komme, naar vi bød. Vi følte os som de smaa, der intet har at byde paa, men vi havde Troen paa den gode Sag, som forener os. Alligevel havde vi ikke haft Mod til at bede saa mange gode Venner komme den lange Vej, alene for at samles med os til de fælles Bestræbelser, men vi havde jo Udstillingen, hvis Storartethed og Skønhed vi vidste vilde - kalde mange hertil, og saa bød vi: læg Deres Rejseplan saaledes, at De kan komme til os samtidig, vi har jo saa meget fælles, Kvindens Stilling raaber Vagt i Gevær i alle Lande, og da navnlig Nordens Kvinder har samme Interesser, leve under de samme Vilkaar, saa kan vi ogsaa sammen forhandle om dem. Gid da de Spørgsmaal, som vi har sat paa vort Program, maa faa en Behandling, som kan bidrage til disses gode Løsning, det er mit store Haab og inderlige Ønske.
Og saa endnu engang Tak, at de kom!

Kilde

Kilde

Nordisk Kvindesagsmøde den 14., 15. og 16. Juli 1888. 1888. Hvad vi vil, s. 10, 1. august 1888, nr 2: årgang 1. Udgivet af Kvindelig Fremskridtsforening.

Kildetype

Dokumentation i avis, magasin e.l.

Ophavsret

Tags

Relateret