Skip to content

Marie Breyen Foss' tale ved afsløring af statue af Karen Blixen

Steen Brogaard

Om

Taler

Marie Breyen Foss
Film,- og TV producent og initiativtager til portrætskulptur af Karen Blixen

Dato

Sted

Sankt Annæ Plads

Tale

Vi skal helt tilbage til 2017 ……. Rikke Raben og jeg havde besluttede at vi måtte forfølge ideen om, ………. at få opstillet et fuldfigursportræt af Karen Blixen i København, ……… et portræt baseret på det forstudie, som Rikke havde lavet længe før.

Københavns Kommune havde nogenlunde samtidig erkendt ……… at deres Administrationsgrundlag for monumentområdet trængte til at blive revideret. …….. Og man må kvittere dem for allerede dengang bla. at beslutte:


- K
unstværker, der udviser mod til også at gå ud over den traditionelle kunstopfattelse og gå nye veje, ……….. vil blive prioriteret.


- D
et efterstræbes at støtte en mangfoldighed af kunstnere.


I
vurderingen af værket vil der blive lagt vægt på forslag, der forholder sig til …… aktuelle strømninger i samfundet som fx. ……. mindesmærker for kvinder, minoriteter eller skelsættende begivenheder i samtiden.


I 2019
fik vi tilladelse til at opstille dette monument for Karen Blixen …… her på Sankt Annæ Plads i København.  En tilladelse som blev startskuddet til, ………….. at få finansieringen på plads.


Det var ikke let
……….. 


Næsten ingen fonde havde afsat midler
til offentlige monumenter i deres fundats ……… og kunne således ikke støtte.


Heller ikke Statens Kunstfond kunne yde støtte: …….. Paradokset var, at man som privat ikke kan søge offentlige midler ……. til et projekt der skal foræres væk og opstilles i det offentlige byrum.


Så kom C
ovid, som for en tid også satte alting i stå. 


Men i efteråret 2022
havde vi den fulde finansiering på plads …..…. og Rikke Raben kunne endelig gå i gang med det store arbejder der følger med skabelsen af en skulptur.


På projektgruppens vegne vil jeg gerne rette en stor tak til:


Alle jer der har bidraget undervejs med de mange arbejdsopgaver ……. der følger i kølvandet på et sådan et projekt. 


Tak til Københavns Kommune
for det fine samarbejde igennem hele forløbet …. også her i de sidste hektiske måneder. 


Tak fordi I ……. og de mange udvalg forstod vores ide´ og vigtigheden i …………. at få dette monument af Karen Blixen rejst i København.


Tak til HOFOR
……… som på helt enestående vis, satte alle kræfter ind I ønsket om at få dette til at lykkes ………. ved at sikre… at dette tonstunge monument fik et solidt fundament at stå på …………….. 


For hvad i…. ikke ved er, at der lige her nenedunder os alle sammen …. Løber et par af Københavns 100 år gamle håndmurede smukke akvædukter  ….. helt som man ser dem på film. 


En særlig varm tak
til de fine resultater og det gode samarbejde vi har haft med:


·      Konservatorsmeden, 


·      Skulpturstøberiet i Svendborg og


·      FBN Stenhuggeri.


At få en ide´ går ofte i tråd med ”at fattes penge”
………… derfor er det en særlig taknemmelighed vi har til dem der troede på projektet og har støtte økonomisk. 

Dagmar & Leon Levin’s Fond samt C.A. Levin’s Fond
William Demant Fonden 
LEMVIGH-MÜLLER FONDEN
Hoffmann & Husmans Fond
AXEL MUUSFELDTS FOND
Grosserer L.F. Foghts Fond


Samt de 2 private anonyme donationer …….. To Bidrag som udgør en betydelig del af finansieringen.

 
Billedhugger Rikke Raben sagde for nyligt følgende, om hvorfor det har betydning at rejse et portrætstatue for Karen Blixen i København: 
 
Hun manglede, fordi hun manglede! :-)
>> Hun manglede på samme måde som, …… at man godt kan gå og mangle et æbletræ i sin have, …………….. og samtidigt være glad for sin solbærbusk, sit pæretræ og sin hæk …………. Eller sagt på en anden måde: ………….. hun manglede p.g.a sine (æbler) fortællinger, bøger, film, teater, ballet, podcast’s, adfærd og mellemmenneskelige relationer ….. som hendes værker og liv fortsat inspirerer os med, og som hun er kendt, berygtet og beundret for…. i Danmark og internationalt.
 
Nu mangler hun ikke mere ……..
Vi gjorde os umage med alle aspekter af processen, det lykkedes for os og vi håber at der er mange ……….. der på deres vej henover Sankt Annæ Plads, ……….. vil tage sig tid til …….. at sætte sig ….. en stund her ved Karen Blixen.
 
Nu kan vi overdrage en statue af Karen Blixen til København …… en statue som med årene blot vil yndes, med først en mørk farve og så den smukke grønne patina …... Hermed giver jeg ordet til borgmesteren for Teknik og Miljø, Line Barfod.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret