Skip to content

Marie Bjerres tale ved Women's Board Awards

Marie Hald

Om

Taler

Marie Bjerre
Medlem af Folketinget for Venstre

Dato

Tale

[Intro]
 • Tusind tak. 
 • Jeg er glad for at få lov til være med til at uddele årets Women’s Board Award. Og over at være med til at markere 10 års jubilæet. Tillykke med det!
 • I dag er vi samlet for at hylde både talent – og hårdt arbejde.
 • Og jeg vil derfor gerne starte med at ønske alle tre nominerede tillykke. 
 [Myter om kvinder i ledelse]
 • I er alle lysende eksempler på, at det er en myte, at der ikke er nok kvalificerede kvindelige kandidater at vælge imellem, når bestyrelsesposterne skal besættes. 
 • At det er en myte, at kvinder er mindre ambitiøse end mænd.
 • At det er en myte, at kvinder i mindre grad er villige til at yde den arbejdsindsats, der kræves, for at nå toppen af erhvervslivet. 
 • Det er til gengæld desværre ikke en myte, at kvinder fortsat er i markant i undertal i både bestyrelser og direktioner.
[Kønsfordelingen i bestyrelseslokalerne]
 • DI lavede sidste år en analyse, som viste, at mere end halvdelen af alle danske virksomheder med over 50 ansatte, ikke har én eneste kvinde i deres bestyrelse. 
 • Gennemsnitligt er kun 17,5 procent af bestyrelsesposterne besat af kvinder. 
 • Og det er en stigning på kun 3,6 procentpoint siden 2018. 
 • Det vidner i mine øjne om, at det også er en myte, at udviklingen kommer af sig selv. 
 • Det gør den ikke. 
[Vigtigheden af rollemodeller]
 • Derfor er det nødvendigt, at vi fortsætter med at sætte fokus på kvinder i bestyrelser, som vi gør i dag med Women’s Board Award.
 • At vi hylder dem, der bryder med de eksisterende myter og normer. 
 • Dem, der viser, at man ikke behøver passe ind i et snævert ideal for at nå til tops.  
 • Dem, der er gået forrest. Dem der inspirerer og motiverer andre til at forfølge deres potentiale. Og vælge deres egne veje. 
 • Vi har brug for stærke rollemodeller. Og vi har brug for at sætte fokus på dem.
 [Kønsdiversitet i ledelse]
 • Det er et centralt ligestillingsproblem, at kvinder har sværere ved at gøre sig gældende i toppen af samfundet.
 • Det er vigtigt, at der er reelt lige muligheder for at sidde med ved de borde, hvor de centrale beslutninger tages. Og hvor løsningerne til fremtidens udfordringer udtænkes. 
 • Det handler både om, at der er lige muligheder for den enkelte til at forfølge sit talent og søge indflydelse.
 • Og om, at vi som samfund lykkes med at få de dygtigste talenter i spil.
 • For diversitet i bestyrelsen bidrager til bedre beslutninger, fremmer kreativiteten, innovation og værdiskabelse i virksomhederne.
 • Fremme af kønsbalance i bestyrelser og ledelse handler altså ikke om symbolik.
 • Det handler om et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Om vækst og velstand.
[Afrunding]
 • Vi skal have et samfund med frihed og lige muligheder – for både kvinder og mænd. Hvor det aldrig er ens køn, men derimod ens flid og talent, der afgør, hvor langt man når. 
 • Tak til Women’s Board Award for at insistere på at holde fokus på netop det i et årti. 
 • Nu tror jeg, vi er mange, der er spændte på at høre, hvem årets prismodtager er…
 • Tak for ordet.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags