Skip to content

Marie Bjerres åbningstale ved Ligestillingens Topmøde

Om

Taler

Marie Bjerre
Digitaliseringsminister og minister for ligestilling

Dato

Sted

Museet Køn i Aarhus

Tale

Kære alle sammen. 
Velkommen til Ligestillingens Topmøde. Velkommen til museet Køn. Velkommen til Aarhus. 
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det har været en noget turbulent tid på ligestillingsministerposten. 
Personligt er jeg dog utrolig glad for at være tilbage. For at stå her i dag. Og for at åbne Ligestillingens Topmøde. 
Det har hele tiden været et hjertebarn for mig. 
Så endnu en gang velkommen til jer alle sammen. Det er godt at se jer her på Museet Køn. 
Måske bemærkede I det ikke, men lige inden man går ind på museet, ligger der en lille have. Den ligger nærmest i læ for bygningen. 
Haven er opkaldt efter Mathilde Fibiger. 
Mathilde skrev i 1851 brevromanen Clara Raphael. I bogen kritiserer hun kvindens rolle i samfundet, og taler for kvindens ret til de samme vilkår som manden. 
Bogen bliver i sin samtid betragtet som en skandale. Kritikken af bogen er nådesløs. Og den unge Mathilde bliver massivt forfulgt.
Men der er en, der ser Mathildes særlige talent.
I 1852 åbner Grundtvig sit hjem for Mathilde Fibiger, så hun kan søge ly for kritik og forfølgelse. 
Hos Grundtvig arbejder hun videre med sine tanker om kvinders frigørelse. Og hun bliver rollemodel for andre, som en af Danmarks første kvindesagsforkæmpere. 
Grundtvig var selv en forkæmper for ligestilling. Han ville for eksempel ikke stemme for Grundloven, fordi kvinder ikke fik stemmeret. 
Dengang satte ligestilling sindene i kog. Vi er siden nået langt med ligestilling i Danmark. Men vi står også i dag på mange måder i en brydningstid.
Nogle synes, der sker alt for lidt. Andre oplever, at ligestillingen løber derudad og fra dem. At det hele er for meget. 
Det kan vi se i en nyere måling, hvor 16 procent af alle mænd og 24 procent af de 35-49 årige mænd mener, at ligestillingen er gået for vidt. 
Det er samtidig med, at over 70 procent af alle kvinder mener, at ligestillingen halter. Det er markant flere end for bare få år siden. 
Men ligestilling må ikke være en kampplads mellem kvinder og mænd. Eller mellem folk, der står i hver deres hjørne med hver deres særinteresse. 
I et åbent og demokratisk samfund skal vi selvfølgelig altid kunne diskutere. Sådan er det. Og sådan skal det være. 
Men vi skal passe på, at vi ikke polariserer unødigt. At vi splitter mere, end vi samler. 
Det seneste år er jeg blevet beskyldt for både LinkedIn feminisme og venstreorienteret ligestillingspolitik. I mange tilfælde fra borgerlige politikere. 
Fordi de ikke forbinder ligestillingspolitik med det liberale projekt. 
Det kunne ikke være mere forkert!
Det er en del af det liberale tankegods. 
Den liberale tænker John Stuart Mill har bl.a. sagt:  ’Af den største af menneskehedens uligheder, er den største og dybeste uligheden mellem mænd og kvinder’.
Et centralt tema i hans bog ’Kvindernes Underkuelse’ fra 1869 er, at man ikke skal dømme mænd og kvinder ud fra deres givne roller i samfundet. 
I stedet skal man være åben for alles potentiale. Han var desuden meget kritisk over for al snak om kvinders natur.
Jeg er meget enig! Ligestilling er grundessensen af at være liberal.
For ligestilling handler om frihed for den enkelte. Og om reelt lige muligheder for at udfolde sit potentiale og bidrage – uanset køn. Om det samfund vi ønsker. Og om vækst og velstand. 
Ligestilling er en grundlæggende værdi i det danske samfund. 
En værdi vi aldrig bare må tage for givet. Men som vi skal værne om. Hele tiden arbejde for. Og tale om. 
Formålet med dagens Topmøde er derfor også at få en kvalificeret, åben og nuanceret samtale om ligestilling. 
Hvor vi bliver klogere, kan diskutere og udvikle løsninger. Hvor vi er opmærksomme på at finde de rette balancer, for ellers risikerer vi, at samtalen bliver for de få. 
Også her kunne man trække paralleller til Grundtvig. Han dannede hele grundlaget for højskolerne og filosofien om, at vi som mennesker skal indgå i fællesskaber, samtale og mødes på tværs af synspunkter. 
Topmødet skal netop være et rum, hvor virksomheder, interessenter og politikere mødes uafhængigt af ståsted, position eller tilgang til, hvordan vi flytter ligestillingen i Danmark fremad.
Ikke om, at kvinder og mænd skal være ens – eller lige repræsenteret alle steder i samfundet. 
Men om at begrænse de barrierer, der kan være i samfundet. Om at skabe en kultur, hvor alle kan udfolde sig og forfølge deres drømme og ambitioner – så langt talentet rækker.
Derfor sætter vi på dagens Topmøde også spot på ligestilling på arbejdsmarkedet og på kvinder i ledelse og bestyrelser. 
For køn er stadig en faktor, der har betydning for, hvordan og om den enkelte kan realisere sit potentiale. 
Det viser tallene.
Kun 1 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer i de private virksomheder er kvinder. Og kun 6 procent er uden en familierelation i bestyrelsen eller til direktøren.
Kvinder udgør 15 procent af direktører i de private virksomheder.
Omkring hver fjerde kvinde i Danmark er iværksætter. De modtager under 2 procent af kapitalen. Mens næsten 90 procent af kapitalen går til virksomheder med udelukkende mandlige stiftere.
Kvinder tager sig af langt størstedelen af arbejdet i hjemmet. Og forskellen øges kraftigt, når der kommer børn. Det gør lønforskellen i øvrigt også.
En del af forklaringen kan selvfølgelig være simple forskelle i præferencer.
Men det er ude af trit med virkeligheden at tro, at kvinder alene fra naturens side er mindre ambitiøse end mænd.
Undersøgelser viser for eksempel, at både kvinder og mænd er interesserede i at blive ledere. 
Vi ved, at mange bestyrelsesposter besættes på baggrund af personlige netværk. 
Og at kvinder – automatisk og ubevidst – ofte vurderes mindre kompetente end mænd til ledelsesposter, selvom kvalifikationerne er de samme. 
Det skal vi tale om, hvis vi vil have forandringer og fremskridt. Hvis vi ønsker arbejdspladser, hvor vi reelt fremmer diversitet og ligestilling.
Det handler om ikke at gå glip af kompetent arbejdskraft og talenter.
Og om at diversitet bidrager til en bedre bundlinje, mere innovation og bedre beslutninger. Vi skaber simpelthen bedre løsninger – for alle. 
Vi har et spændende program foran os. 
Jeg håber, at vi i Grundtvigs ånd får gode samtaler, nye refleksioner og viden med hjem, som er med til at skubbe på ligestillingen og debatten.  
Endnu engang rigtig hjertelig velkommen til Ligestillingens Topmøde.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags