Skip to content

Marianne Karlsmoses folkemødetale

Om

Taler

Marianne Karlsmose
Fungerende landsformand i Kristendemokraterne

Dato

Sted

Hovedscenen, Allinge, Bornholm

Tale

Det er forandringernes tid. For Europa, for Danmark og for KD.
Forandringer kan være udfordrende og på en trist baggrund, men som Churchill er kendt for at sige, så er sejre og nederlag ikke endelige – det er modet til at fortsætte, som tæller.
I KD har vi modet til at fortsætte – også i svære tider. Vi mener, at der er brug for Kristendemokraterne i folketinget, derfor kæmper vi videre.  
Der er brug for KD fordi vi elsker livet. Fordi der er brug for Kristendemokraternes menneskesyn, hvor ethvert menneske har værdi hele livet. 
Er du i tvivl, så lyt til bevægelsen En million stemmer. Det er rystende hvordan mennesker med handicaps behandles i dag. Desværre viste regeringens økonomiaftale med kommunerne for i år og for næste år ikke vilje til at ændre på det, og derfor vil vi stadig se, at økonomien er mere styrende end at give den rette hjælp. Tak til bevægelsen En million stemmer for jeres stædige, seje og insisterende kamp for at ændre på dette. I KD står vi ved siden af jer i kampen. KD vil have handicapområdet løftet væk fra kommunerne og flyttet over til regionerne for at sikre værdighed, faglighed og retssikkerhed og naturligvis med en styrket økonomi som en del af det. 
Vi venter stadig på 10 års plan for psykiatri. De faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en lang række gode organisationer var klar i januar, men vi venter stadig på at forhandlingerne starter – det er IKKE godt nok. Jeg undrer mig over, at støttepartierne, der ellers siger, at det er en vigtig sag ikke for længst har sat regeringen stolen for døren her. Det er et enormt svigt af en regering, der under coronakrisen igen og igen sagde, at et dødsfald med corona var et for meget. Mennesker med svær psykisk sygdom lever i gennemsnit 15-20 år kortere end gennemsnittet !!!!!
Vi skal have et helhedsorienteret syn på mennesket, hvor vi gør op med stigmatisering af psykiske lidelser og opprioriterer ikke-medicinske alternativer. Vi skal i langt højere grad se behandlingen i et recoveryperspektiv, hvor det er muligt at komme sig helt eller delvist. I KD vil vi have ligeværdighed i behandlingen af fysiske og psykiske lidelser. Vi vil have de pårørende inddraget langt mere som en ressource og også have flere PEER-medarbejdere, der selv har været indlagt og er kommet godt videre. Det skaber håb for andre, at det er muligt at komme sig. Som medlem af region Midtjyllands psykiatri- og socialudvalg, mangeårig gymnasielærer og som pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, så ved jeg fra flere vinkler, hvor akut det er, at vi får styrket og skabt værdighed og sammenhæng mellem forebyggelse af psykisk mistrivsel, socialpsykiatrien i kommunerne og behandlingspsykiatrien i regionerne. Vi har talt længe nok. Vi har allerede ventet alt for længe. Der skal handling til. Der skal et markant økonomisk løft til og en høj politisk prioritering på alle politiske niveauer med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. 
Den nye undersøgelse fra foråret 2022 Hvordan har du det viser, at hele 34,4 % af kvinder mellem 16 og 24 år og 21,4 % af mændene har dårligt mentalt helbred, hvilket er mere end en fordobling siden 2010. Mere end 50 % af de unge kvinder er meget stressede og for de unge mænd er det 31,2 (en stigning fra 11,3 % i 2010). Det er dybt alvorligt. Hvor er der brug for et opgør med i perfekthedskulturen – hvor vi sættes fri og har værdi fordi vi er mennesker – ikke for hvordan vi ser ud eller hvad vi kan. Der skal være plads til at fejle uden at føle sig værdiløs. Plads til at være som den man er, selv om man ikke er ung og smart eller kan præstere i toppen af karakterskalaen. 
Der er brug for KD, fordi vi skal have et borgerligt midterparti, der ikke deltager i Socialdemokraternes konkurrence med de øvrige borgerlige partier om at være strammest i udlændingepolitikken. Også mennesker med anden baggrund har værdi og skal have en hjælpende hånd. Derfor er KD med i den netop indgåede aftale om at bekæmpe børnefattigdom. En aftale, der fjerner kontanthjælpsloftet, giver fuldt betalt receptmedicin til kontanthjælpsmodtagere, giver børnene adgang til mange forskellige foreningsaktiviteter, fjerner modregning ved få timers arbejde og meget mere. Det er godt for børnene uanset hvilken familiebaggrund de har. Det er god KD-politik. Derfor er det også sørgeligt men desværre ikke overraskende, at de øvrige borgerlige partier ikke er med.  KD er borgerlige stemmer, der arbejder.  
Der er brug for KD, fordi vi elsker bæredygtighed. 
Vi står i en klimakrise, der kræver handling. Skåltaler gør det ikke. Vi skal samarbejde med alle borgere, virksomheder, landmænd og globalt for sammen at skabe løsninger, der virker. Det kæmpede vi for i landbrugsforhandlinger og det kæmper vi for i den grønne skattereform. 
I KD har vi modet og viljen til at forske i moderne kernekraft som et middel til at håndtere energikrisen og gøre os uafhængige af russisk gas. Vi skal ikke lade os styre af følelser eller fordomme om gammeldags kernekraft – vi er et andet sted i dag. Lad os vise modet til at tænke nyt i fællesskab. 
Som regionspolitiker er jeg stolt af at have været med til at løfte bæredygtighed i region Midtjylland gennem en målrettet og gennemarbejdet strategi, der er i fuld gang med at blive ført ud livet. Sundhedsvæsenet sætter et markant klimaaftryk, og derfor skal vi have bæredygtige hospitaler. Vi skal indtænke bæredygtighed, når vi tænker vask, mad, transport, byggeri mm.  
Vi skal alle tænke, hvad jeg kan bidrage med. Der er ikke en enkelt snuptagsløsning. Vi skal have mange redskaber i brug: CO2-afgift, genbrug, transportvaner, forbrugsvaner, madvaner. 
Der er brug for KD, fordi vi elsker frihed. 
Friheden for familierne til selv at fordele barslen ud fra, hvad der passer den enkelte familie, frihed til pasningsform så der også er mulighed for hjemmepasning eller deltidspasning, frit skolevalg, frihed til deltidsarbejde hvis det passer bedst for den enkelte familie. Mere frihed ved børns sygdom – børn skal også have ret til at være hjemme, når de er syge ligesom voksne. Samtidig er det jo sundhedsmæssigt vigtigt, at børn ikke sendes syge afsted i institution og skole. KD kæmper for friheden for børnefamilierne samtidig med, at vi også kæmper for minimumsnormeringer i daginstitutionerne, så der er nok voksne til at se det enkelte barn og skabe nærvær og tryghed. KD er det eneste parti, der har begge dele med – både friheden til selv at passe børnene hjemme og minimumsnormeringer i institutioner til glæde for de børn, der er der. 
KD vil frihed til at bo, uddannes og arbejde i HELE landet. Vi skal ikke skabe falske modsætninger mellem land og by, men sikre gode rammer og frihed til kommuner og regionerne, så der er plads til forskellighed og udvikling i hele landet. 
Det skal også ses sammen med frihed til at skabe og drive virksomheder uden at blive kvalt i regler og bureaukrati. Vi skal både have noget at lave af i Danmark og noget at leve for. Derfor skal vi sikre et levende og stærkt erhvervsliv med gode muligheder for udvikling og innovation og et levende og stærkt kulturliv, fordi det giver livet indhold og mening.  
Frihed til at være forskellige på arbejdsmarkedet. Vi har brug for mere arbejdskraft, men KD´s vej er ikke at piske børnefamilier og andre op i tid – det giver mistrivsel og stress. KD vil skabe et mere rummeligt arbejdsmarked for mennesker med fysiske og psykiske handicaps – one size fits not all her. Vi skal ikke masses ned i kasser og reduceres til tal i et regneark. Det er vigtigt med individuelle løsninger med udgangspunkt i det enkelte menneske, så lad os nu få et opgør med den negative straffetænkning, der stadig i for høj grad præger beskæftigelsespolitikken. 
Mere arbejdskraft skal også sikres ved positivt at give plads til mennesker der er i den sidste del af arbejdslivet og til mennesker fra andre lande. Det er grotesk at der ikke kunne skaffes flertal i folketinget for en sænkning af beløbsgrænse for udenlandsk arbejdskraft, selv om der er et bredt flertal for det, men det var vigtigere at få sit eget forslag om den konkrete beløbsgrænse igennem selv om det så betød at beløbsgrænsen ikke blev ændret. Det er drilleri, der ikke klæder det samarbejdende folkestyre. 
KD vil også sikre mere arbejdskraft gennem en forøgelse af topskattegrænsen og beskæftigelsesfradraget. Lad os gå positiv til værks frem for at svinge pisken. 
Frihed handler også om retten til at tænke, tro og tale frit. Frihed til at have værdibaserede skoler og stærke folkeskoler, der er selvstyrende. Frihed til at rejse etiske debatter – også de svære debatter om liv og død. Religionsfrihed og demokrati er langt fra en selvfølge i verden. Vi skal værne om frihedsrettigheder og kæmpe for at sikre friheden også i resten af verden. 
Der er brug for Kristendemokraterne i folketinget i styrket form efter næste valg. Vi ved ikke, hvornår det kommer, så vi har travlt for der er brug for et stærkt værdiforankret borgerligt midterparti, som kæmper menneskeværd hele livet, bæredygtighed og frihed. Vi er borgerlige stemmer der arbejder. Vi er et parti, der ønsker et regeringsskifte, men med en borgerlig regering, der samarbejder ind over midten. 
Kan KD komme i folketinget ved næste valg? 
Ja, naturligvis er det muligt. Dansk politik er i opbrud. Det er hårdt arbejde med bump på vejen, men vi har prøvet lidt af hvert i KD. Vi har eksisteret i mere end 50 år. Vi har deltaget i regeringer både mod venstreside og højreside i folketinget, fordi det for os altid er vigtigere, hvad vi samarbejder om – end hvem vi samarbejder med. 
Vi har folkevalgte på alle politiske niveauer – i byråd, regionsråd og i folketing, der hver dag arbejder for at få KD´s politik igennem. Det gør en stor forskel om KD er med ved bordet eller ej. KD er ikke et vedhæng til andre partier. Vi står i egen ret og kæmper for vores værdier og politik både før, under og efter valget.  
Hver en stemme tæller i kampen for at komme i folketinget. Jeg tror på, at vælgerne stemmer ud fra de visioner og den politik, som partier fører i folketinget. Jeg tror på, at det er det politiske indhold mere end indpakning, som afgør vælgernes kryds. Jeg tror på, at jeg, selv om jeg hverken er ung eller smart, sammen med jer kan forandre Danmark. 
Kom og vær med i Kristendemokraternes kamp. Sammen kan vi gøre en forskel for menneskeværd, bæredygtighed og frihed fordi Danmark har brug for et værdiforankret borgerligt midterparti med rødderne solidt plantet i jorden. Et parti, der ikke blæser omkuld i storme. Lad os sammen vise mod og vilje til at forandre verden. 

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags