Skip to content

Maria Jose Landeira Østergårds tale ved Kvinderådets 125-årsjubilæum

Collin Richie Photography

Om

Taler

Maria Jose Landeira Østergård
Forkvinde for Kvinderådet Danmark

Dato

Sted

Christiansborg

Tale

Kære alle

Det er en stor ære for mig at og byde velkommen til det nye år, som markerer en bemærkelsesværdig milepæl i vores fælles historie, nemlig Kvinderådets 125-årsjubilæum.

Den 6. marts 1899 blev Kvinderådet grundlagt med visionen om at være den samlende stemme for en verden baseret på ligestilling og fri for vold for alle kvinder og piger i Danmark og i verden. I dag repræsenterer vi 49 organisationer og mere end 1 million kvinder.

Vi har arbejdet – og arbejder stadig – for at eliminere kønsbaseret vold, sikre sundhed og reproduktiv retfærdighed, opnå social og økonomisk ligestilling, garantere lige adgang til magt og indflydelse både nationalt, i norden, EU, FN og globalt.

Lad os lige holde en lille pause her. At eliminere kønsbaseret vold, sikre sundhed og reproduktiv retfærdighed, opnå social og økonomisk ligestilling samt garantere lige adgang til magt og indflydelse er kæmpe opgaver. Og foran disse kæmpe opgaver, føler jeg mig som Forkvinde lidt lille. Men det gør ikke noget at være lille. Tænk lige på lille David, som sejrede over kæmpe Goliat ved at være snild, tænke strategisk og agere beslutsom. Og det er dét præcis, vi i Kvinderådet skal og vil gøre: at være snild, tænke strategisk og agere beslutsom.

Dette jubilæum er ikke blot et tal, det er et symbol på vedholdenhed, mod og fremskridt. Det er en fejring af de kvinder, der gik foran os, kvinder hvis utrætteligt engagement stadig inspirerer os og former vores fremtid. Og hvis jeg skulle nævne to navne, er disse to tidligere Forkvinder:
  • Henny Forchhammer – som i 1920 blev den første kvinde på FN’s forgænger Folkeforbundets talerstol og derved satte præcedens for, at også kvinder har en ret til at blive hørt i verdens spørgsmål, inklusiv det internationale freds- og udviklingsarbejde.
  • Den anden kvinde jeg vil nævne, er Bodil Begtrup, som sikrede at FN’s menneskerettighedskonventionen fra ”for everyone” og ikke alene for ”every man” og som sikrede at kvinders rettigheder fik en central plads i FN’s arbejde. 
Vores 125-årsjubilæum er er også et klart signal om vores forpligtelse til at fortsætte kampen for mere retfærdig og lige verden.

Som verden ser ud i dag, er en meget vigtig opgave at fortsætte med implementering af FN's Sikkerhedsråds Resolution 1325 og for at styrke Women, Peace and Security-initiativerne. Vi ved, at kvinder er mere udsat i krig og konfliktsituationer. Derfor er det meget vigtigt, at kvinder får en central rolle i fredsprocesser, konfliktforebyggelse og i at genopbygge og udvikle samfund.

Lad os bruge dette jubilæum som et øjeblik til at reflektere over vores fortid, værdsætte nutiden og forberede os på fremtiden.

Tak for jeres dedikation, jeres mod og jeres uophørlige engagement. Lad os sammen skrive de næste kapitler i Kvinderådets historie og arbejde for en fremtid, hvor ligestilling er en selvfølgelighed. TAK.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags