Skip to content

Mai Villadsens tale ved Enhedslistens sommergruppemøde

Om

Taler

Mai Villadsen
Politisk leder, Enhedslisten

Dato

Sted

Bibliotekshaven ved Christiansborg

Tale

Hej alle,
Varmt velkommen til Enhedslistens sommergruppemøde.
Lige nu blæser vindene i dansk politik. Valgtrommerne buldrer. Hver dag fylder bogstavleg, proceshistorier og Christiansborgsnak. Det er såmænd også vældig interessant, men det truer med at overskygge politikken. Det vi egentlig er her for. 
Lige nu er det vigtigste emne, også et af de mest oversete blandt politikerne. Klimaet. 
Jeg har fulgt nøje med, og det er ikke mange grønne ord, visioner eller politiske forslag, som er dukket op på de andre partiers sommergruppemøder. Det bekymrer mig.  
For klimaforandringerne truer livet, som vi kender det. Skovbrande, udtørrede floder, hedebølge. Sommeren har vist os at klimaforandringerne buldrer derudaf. De kan allerede mærkes.
I Enhedslisten er vi stolte af vores grønne resultater (i den her valgperiode). På få år er vi gået fra at blive kaldt ”klimatosser”, til at partierne på Christiansborg nu konkurrerer om at være grønnest. Vi fik lavet en historisk klimalov og 70%-målsætning. En landvinding, man slet ikke kan overvurderer betydningen af. Vi har knoklet for at få så mange grønne resultater som overhovedet muligt. Men selvom vi har nået meget, står det uhyggeligt klart: der sker stadig for lidt, og det går for langsomt. Vejen til 70% CO2-reduktion er ikke leveret endnu. 
Når vi ikke er nået længere i den forgange valgperiode, skyldes det især regeringens og de Radikales insisteren på at invitere blå blok med i langt de fleste grønne aftaler. Med dem i forhandlingslokalet, er der blevet trukket i retning af landbrugs- og storindustriens og ikke klimaaktivisternes interesser. 
Vi står overfor en skillevej. Der er behov for, at den rød-grønne blok finder sammen og sikrer den grønne omstilling. Også i landbruget. Derfor fremlægger vi i dag en klimaplan med en række forslag der tilsammen vil sikre at vi når klimamålene. Reelt. Helt uden usikker teknologi.
Vi foreslår et bindende mål for at reducerer den animalske produktion i landbruget med 50% i 2030, et forbud imod salg af nye fossilbiler i 2025, at aflyse den store og uretfærdige rabat til de største klimaudledere i industrien, samt at udtage langt flere lavbundsjorde ud af drift.
Og så gentager vi vores forslag om at Danmark skal være helt klimaneutralt i 2040.
Det kommer til at kræve politiske prioriteringer og politisk mod at nå i mål. Og det bliver ikke let. Men det er nødvendigt og det er muligt. Vi skylder hinanden at vise en konkret og sikker vej til at holde de klimaløfter, vi har givet til hinanden og til de kommende generationer. For hvis vi vil, så kan vi tegne Danmarkskortet grønnere i fællesskab.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags