Skip to content

Lulu Nicoline Lunds tale "Mit håb" ved Talefest Syd

Mikkel Randløv/elektrofilm.dk

Om

Taler

Lulu Nicoline Lund
Elev på Munkensdam Gymnasium

Dato

Sted

Odense Centralbibliotek

Tale

Mit håb om fyrværkeri
Champagnepropperne er poppet, og vi skåler og ønsker hinanden Godt Nytår. Straks efter starter balladen. Hvorfor dog skyde årets første dag ind med ødelæggelse? 
192 tilskadekomne mennesker. En kvart milliard kroner fyret direkte op i den blå luft. Miljøforurening, og millioner af dyr skræmt fra vid og sans.
Lyder det som opskriften på årets fedeste fest? Nej vel? Nytårsaften 2023 medførte desværre som så mange andre nytårsaftenener alvorlige fyrværkeriskader. Fyrværkeriskader, som ikke begrænser sig til årets sidste aften, men som har omfattende og varige konsekvenser. 
Derfor har jeg et håb om at det bliver forbudt for privatpersoner at købe – og affyre fyrværkeri.
For det første lever vi i en tid, hvor vi alle er nødt til at passe på miljøet og her er fyrværkeri en stor trussel.
Mange uger efter nytårsaften ligner det stadig en losseplads med alle de fyrværkerirester, som folk ansvarsløst lader ligge og flyde i naturen. Samtidig bidrager affaldet fra fyrværkeri til forurening af vores natur. Man kan ligefrem se den tågede og triste nattehimmel blive til oset af stinkende krudtslam. 
Både produktion og affyring af fyrværkeri udleder store mængder CO2, som forurener vores luft og vand med skadelige kemikalier og partikler. Kemikalier, som har alvorlige konsekvenser for både dyrs og menneskers sundhed.
For det andet skaber de høje lyde, bulder og brag store problemer for vores firbenede venner. Hver nytårsaften udsætter vi tusindvis af kæledyr og vilde dyr for angst og stress når kanonslag og heksehyl flyver om ørerne på stakkels uskyldige dyr. 
En dyr fornøjelse, men ikke nogen fornøjelse for dyrene.
Sidst, men ikke mindst er fyrværkeri også ekstremt farligt for os mennesker. Der er desværre alt for mange ulykker relateret til fyrværkeri, både forbrændinger, øjenskader og i nogle tilfælde endda dødsfald. Skader som kan undgås, hvis vi forbyder private at fyre fyrværkeri af. 
Fyrværkeri er en stor omkostning for vores samfund. Der bruges rigtig mange penge og ressourcer på behandling og genoptræning efter meningsløse fyrværkeriskader. Penge som i stedet kunne bruges på at forbedre vores sundhedsvæsen.
Omvendt er det selvfølgelig en festlig tradition at skyde nytåret ind med fyrværkeri, - og det er jo vigtigt at vi holder fast i vores traditioner. Men man kunne jo sagtens forbyde køb og affyring af fyrværkeri for privatpersoner og alligevel bevare traditionen. Det kunne gøres ved, at der i alle større byer blev arrangeret et stort fyrværkerishow, som blev afholdt af kommunerne og udført af professionelle fyrværkere. 
Dette ville både minimere miljøpåvirkningen, begrænse omfanget af skader og spare både private og samfundet for en masse penge. En bonusgevinst kunne være at disse events ville kunne skabe en følelse af fællesskab og en ny og langt bedre nytårstradition. 
Samlet set er der mange gode grunde til at forbyde privatpersoner at affyre fyrværkeri. Det er skadeligt for miljøet, skræmmende for dyrene og både farligt for vores sundhed og en unødvendig økonomisk byrde for samfundet.
Derfor har jeg et håb om at det bliver forbudt for privatpersoner at købe - og affyre fyrværkeri. 
Det er smukt at se på, men farligt når det kommer i uprofessionelle hænder.
Så min klare opfordring til jer alle er – Lad vær’ med at købe fyrværkeri!!!
Lad os sammen tage ansvar ved at sige farvel til privat fyrværkeri og i stedet bruge vores krudt et andet sted.
Tak.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret