Skip to content

Lucas Westphal og Casper Vedel Hansens studentertale

Emilie Bækhøj Skaaning

Om

Taler

Lucas Westphal
Studentertaler
Casper Vedel Hansen
Studentertaler

Dato

Sted

TietgenSkolen HHX, Odense

Tale

Lucas: ”Livet er det dejligste eventyr.” 
Et kendt citat, der tilhører H. C. Andersen. En mand fra vores by, vi kan være stolte af. Hvorfor lige et H. C. Andersen-citat? 
Fordi man faktisk kan kæde H. C. Andersen sammen med en anden vigtig, odenseansk personlighed - nemlig C. F. Tietgen. 
Carl Frederik Tietgen, som vores skole er opkaldt efter, har været en af Danmarks vigtigste handelsfolk. Ikke nok med han står bag, en lang række store virksomheder, det første telefonnummer og Marmorkirken i København, så har han faktisk en direkte forbindelse med C. F. Tietgen. 
Han har nemlig snakket med H. C. Andersen flere gange. H. C. Andersen var nemlig med i den klub, som C. F. Tietgens far var bestyrer for. En klub, hvor de største, danske personligheder dengang holdt til. 
Casper: Vi er samlet her i dag, fordi vi skal fejre, at omkring 500 af fremtidens handelsfolk er kommet et skridt videre i fødekæden. I årene, der er gået, har vi kæmpet os igennem en uddannelse, der har rustet os til at opnå en bredere viden inden for mange fagområder. 
Vi er gennem de sidste tre år blevet undervist i alt fra afsætning til dansk til virksomhedsøkonomi til informatik. 
Faktisk startede vi med at blive smidt hjem. Ikke fordi vi havde lavet ballade og ledelsen ikke kunne lide os, (af hvad vi ved af), men fordi Corona stadig var en ting. 
Under hjemsendelsen fandt vi ud af, man sagtens kunne have matematik fra sengen med fjernsynet tændt på fuld volumen. Vi fandt også ud af, det slet ikke var så ulækkert alligevel at have det samme sæt nattøj på 10 dage i streg. 
Det er nu i dag 761 dage siden, vi havde vores sidste BigBlueButton-konference, og vi er så glade for, at Boxen i dag er fyldt med glade, tætsiddende mennesker. 
Det er sjovt at tænke på, det nu allerede er to år siden, vi sad og lærte om løkker i informatik. Selvom mange af os nok allerede har glemt hvordan man udregner overskudsgraden i VØ, så er vi de afgørende brikker i vores økonomiske fremtid. 
Lucas: Det at være handelsskoleelev i fremtiden, er mere end blot at drive forretning. 
Det handler om at forstå organisation, kende til forskellige markeder, teknologi og kunder. Det handler om at tage initiativ, imødekomme forandringer og være innovativ. 
Apropos det at være innovativ, så er vores årgang (endnu engang) mindeværdig. Vi har nemlig som de første i Danmark dimitteret to innovationsklasser med innovation på A-niveau. Det synes vi selv, er ret sejt. 
Det handler også om at kunne kommunikere, forstå og hjælpe mennesker. Handel har altid været en hjørnesten i vores samfund. 
Det er gennem handel, at ideer, varer og kultur flyder frit mellem nationer. 
Det er gennem handel, at vi skaber velstand og økonomisk vækst. 
Der er gennem handel, at vi i fællesskab driver verden videre. 
Casper: Igennem alle vores tre år herude har vi hørt om bæredygtighed og arbejdet enorm meget med det, da skolen bryster sig af at være en UNESCO-skole - sagt på dansk, en ”verdensmåls-skole”. 
Lad os derfor fortsætte med dette. Lad os tage udgangspunkt i en vindmølle. 
Til at få bygget og udviklet en vindmølle, kræver det et hav af dygtige ingeniører og andre fagpersoner, men virkeligheden er, der ikke kan blive produceret nogen vindmølle uden os. Hvem skal stå for indkøb af materialer til vindmøllen? Hvem skal sælge vindmøllen, når den er færdigkonstrueret? Hvem skal brande og lave marketing for i alt, hvad der foregår i verden. Derfor må vi ikke tage det forgivet at være færdiguddannet som handelsskoleelev. 
Lucas: De frivillige indsatser på skolen har endnu engang sejret - og især for vores årgang. 
Vi startede 3.g hårdt ud med, at kommunen sløjfede busserne til Tietgen, men efter syv måneders kamp med politikerne, fik vi dem tilbage. 
Regeringen synes også det var en god ide, med et alkoholforbud til vores arrangementer. Vi synes, vi havde en fremragende alkoholpolitik, og det endte med, vi i fællesskab fik udarbejdet et fælles alkohol-indeks i Odense Kommune. 
Dermed kunne vi fortsat afholde vores fede arrangementer - under ”statskontrollerede” forhold. 
Husk at være modige og følg jeres drømme i fremtiden. 
Vær villige til at tænke anderledes og udfordre normen. Vær villige til at fejle og lære af fejltagelser. 
Det er gennem mod og risikovillighed, at de mest banebrydende ideer opstår. Lad ikke frygten for fiasko holde os tilbage, men lad den drive os fremad til at skabe en lys fremtid. 
Casper: Følg jeres drømme. Verden har brug for jer til at være visionære og gå ud over grænserne for, hvad der synes muligt. Tro på jeres evner og vær stolte af jeres præstationer. 
Vi er allerede på vej til at gøre en uundværlig forskel for vores verden og medmennesker. 
Kære medstudenter, vi er fremtidens handelsfolk, og vi håber, det høje engagement fortsætter efter et par ugers druk. 
Tillykke til jer alle. Vi glæder os til at kunne dele succesfulde historien sammen - store som små. 
Lucas: ”Åhhhh de smukke unge mennesker. Gid vi længe leve må.” 
Begge: Tak!

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags