Skip to content

Lizette Lassens tale ved Folketingets åbning

Privatfoto

Om

Taler

Lizette Lassen
Fredsaktivist

Dato

Sted

Folketinget

Tale

Jeg skal tale for TID TIL FRED – aktiv mod krig
Den danske regering er på total vanvidskurs.
Forsvarsbudgettet skal stige med 18 milliarder, så det rammer omkring 50 milliarder om året.
De sender våben i et væk til Ukraine, og afviser enhver tanke om fredsforhandlinger. De satser alt på oprustning og sanktioner, og tvinger folket til at betale for konsekvenserne af deres beslutninger. Med åbne øjne omfordeles samfundets penge lige nu til våbenindustrien og energisektoren.
De forhandler med USA om det de kalder et ”bilateralt” forsvarssamarbejde, ingen kan få at vide hvad forhandlingerne indeholder, men i Norge er det nu kendt at deres samarbejde blandt andet betyder at amerikanske soldater har lov til at at anvende magt i Norge mod norske statsborgere for at “beskytte amerikanske styrker” eller “opretholde eller genoprette orden”. Det er helt op til de amerikanske styrker selv at definere, hvornår det er i orden at bruge den magt.
De prøver at bilde os ind at et oprustet militær, USA’s atomparaply, en EU-hær, våben til Ukraine, kampbataljoner til Letland, NATO-medlemskab for Sverige og Finland – at alt dette vil skabe sikkerhed i vores lande. Det kunne ikke være længere fra virkeligheden. Det, det skaber, er sikkerhed for mere krig.
De ønsker at Danmark skal være i ”kernen” af NATO. Det på trods af, at NATO historisk set har udspillet sin rolle som freds-projekt, og nu bare optræder som agressiv angrebs-alliance efter forgodtbefindende.
Desuden baserer NATO en del af sin militære strategi på atomvåben og ingen NATO-lande kan underskrive FNs traktat om forbud mod atomvåben. I en tid som denne kan man virkelig se hvor uansvarligt det er.
Våbenindustrien har de største aktiestigninger af alle andre markeder, siden 2. Verdenskrig. Det er ikke en hemmelighed at krig er en god forretning for den danske forsvarsindustri.
Politikerne fortæller os, at der ikke er penge nok til et anstændigt socialt netværk og velfærdssamfundet er beskåret til ukendelighed, skønt der er rigeligt med penge til krig, og rigeligt profit til de rige.
Det er vigtigt, at alle borgere i samfundet forholder sig til denne udvikling.
Kapitalisme betyder lige nu krig og ødelæggelser. Magthaverne er villige til at kaste enorme menneskelige, miljømæssige og økonomiske ressourcer ind i kampen for at vinde.
Krigene bunder i ønsker om ressource-omfordeling og imperialistiske drømme om overlegen geopolitisk magt.  Men krig slår mennesker ihjel, ødelægger hele samfund og de miljømæssige konsekvenser er fatale. Militæret i sig selv på verdensplan, med baser og militærøvelser, er også et kæmpe meningsløst miljø-svineri der bør stoppes, hellere idag end imorgen.
Det er til at tude over når politkerne udtaler at der kun er en vej nu; oprustning og sanktioner. Det er jo det total modsatte vi og hele verden har brug for.
De økonomiske konsekvenser af oprustningen er så alvorlige, at enhver bevægelse må have modstand mod krigen som et af sine centrale krav. At presse på for en forhandlingsløsning - og udfordre den katastrofale politik med militær eskalering - er en væsentlig del af at afværge en katastrofe både her og internationalt.
Vi skal ud af NATO, vi skal stoppe miljø-svineriet og militariseringen af vores samfund.
Så på en dag som i dag hvor folketinget åbner vil vi bare gøre opmærksom på, at
vi ikke kan bestemme over hvad andre lande gør, men at vi kan vise en vej ved selv at  vælge nedrustning i vores land. Hvis vi skal gøre en forskel for vores børn og for vores fremtid, skal vi selv tage ansvar for at gå en fredelig vej.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags