Skip to content

Liselott Blixts tale ved sygeplejerskernes demonstration for en fremtid uden forskel

Om

Taler

Liselott Blixt
Sundsheds- og ligestillingsordfører for Dansk Folkeparti

Dato

Sted

Christiansborgs Slotsplads

Tale

I – ja jeg vil sige VI står i en situation, hvor strejken er gået i hårdknude, og en løsningen mellem arbejdsmarkedets parter er langt væk. 55.000 behandlinger er udskudt, hvilket har haft store konsekvenser for de ramte patienter. Men samtidigt er tallet ikke højere grundet en lavere sommerbelægning. 
Sygeplejerskerne har grundet deres arbejdsområde et vidtgående nødberedskab, der begrænser jeres strejkemuligheder. Jer sygeplejersker, I er med til at tage ansvar for jeres eget fagfelt, men samtidigt også for jeres kollegaer andre steder i sundhedssektoren.  
Vi står med et efterslæb fra Covid-19-epidemien, hvor vi har set, hvor afgørende et godt sygehusvæsen med dertilhørende personale er. Frontpersonalet har gjort en enestående indsats, tak skal i have – det har været til gavn for folkesundheden og for alle danskere. 
Værdien af jeres indsats både før, under og efter Covid-19 er altafgørende og kan ikke kun gøres op i kroner og ører. Sundhedsvæsenets kapacitet har været afgørende for, at Danmark er kommet godt igennem Covid-19. 
Vi må som politikere høre, når sundhedspersonale og patienter har stået i en ekstraordinær situation.
Sundhedspersonale, der har taget ekstra vagter og været i en presset situation, til tider uden tilstrækkelige værnemidler. Personale, der grundet strejken har været nødt til at aflyse en velfortjent ferie med familie og venner. 
Patienter, der står i en svær situation med alvorlig, men ikke akutsygdom. Strejkens længde truer mange genoptræningsforløb og dertilhørende livskvalitet. Fremadrettet kan det have negative konsekvenser i form af langtidssygemelding, mindsket bevægelighed eller en fyreseddel.
Jeg har modtaget historier fra flere borgere, f.eks. en med smerter i lænden, der skulle have afstivet to led, han har løbende fået udskudt sin operation pga. Covid-19 og efterfølgende grundet sygeplejerskestrejken. Operationen er nu planlagt til slut-september, men ventetiden har medført en diskusprolaps samt en fyreseddel. Hvilket har haft enorme konsekvenser for borgerne, men også for hele samfundet.
Vi ønsker i Dansk Folkeparti, at den lønkomite, man har aftalt, får en pose penge med, som kan være med til at fremtidssikre arbejdsvilkårene for det danske sundhedspersonale. Vi har et ansvar for at sikre tidssvarende løn- og arbejdsforhold for både de nuværende og fremtidige ansatte i sundhedsvæsenet. 
Arbejdsopgaverne og krav til kvalifikationer har løbende ændret sig, i takt med sundhedsvæsenet er blevet mere specialiseret. Ved at sætte penge af til lønkomiteen bliver det ikke blot en syltekrukke.
Vi står med en udfordring, hvor plejepersonalet ikke altid har ordentlige rammer til at udføre deres job og faglighed. Det er på tide at anerkende den ekstraordinære indsats, sundhedspersonalet har udført, netop fordi personalet har en stor faglig integritet. 
Den økonomiske skævhed i tjenestemandsreformen fra 1969 er politisk nedsat, derfor er der brug for en politisk beslutning med et opgør herfor. Derfor opfordrer vi regeringen til at indkalde de politiske partier til at finde en løsning, vi er klar i Dansk Folkeparti.

Vi ønsker at give jer mulighed for at udføre jeres arbejde, give tid og mulighed for, at I kan udføre den rette pleje, og lade jeres faglighed råde, give den omsorg, som er vigtig, til gavn for patienterne. 
Hvis vi ikke har nok varme hænder i fremtiden, så frygter vi i Dansk Folkeparti de fremtidige konsekvenser for sundhedsvæsenet og for den enkelte danske patient.  
Vi er nødt til at fremtidssikre og anerkende de mange, der hver dag i deres arbejdsliv kombinerer høj faglighed med fysisk og psykisk hårdt arbejde.
Så med disse ord vil jeg blot tilføje, at vi støtter jer, vi støtter, at arbejdet med mennesker skal prioriteres højere, end tilfældet er. Omsorg kan ikke købes for penge, men uden nok personale, så bliver der ingen omsorg, og uden at sikre ordentlige arbejds- og lønforhold, så får vi ikke nok personale.
God kamp.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler.

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret