Skip to content

Line Barfods tale ved åbning af afslutningsevent for Green Mile-projektet

Henrik Sørensen

Om

Taler

Line Barfod
Teknik- og Miljøborgmester, Københavns Kommune

Dato

Sted

Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K

Tale

Kære alle 
Tak for ordet – og velkommen til afslutningskonferencen om Green Mile Projektet.
Klimakrisen taler sit sprog tydeligere og tydeligere for hvert år, der går.
Skybrud får kloakkerne til at flyde over. Stormfloder ødelægger kældre og truer vigtig infrastruktur og kulturarv. Tørke og hedebølger bliver hyppigere og voldsommere
Samtidig vokser København. Byen bliver tættere, og kampen om pladsen på vejene er blevet mere intens. Vi er simpelthen nødt til at finde smartere og grønnere løsninger på varelevering i byen.
Så ingen kan være i tvivl om, at vi skal handle. Men det store rungende spørgsmål er, hvordan gør vi?
Transportsektoren og byggeriet er blandt de vigtigste områder i den grønne omstilling – og vi er samlet i dag for i fællesskab at komme tættere på et svar på dette spørgsmål: Hvad kan vi gøre – sammen – for at skubbe på den grønne omstilling af varelevering og transport i byen?
Og hvad kan vi gøre for at mindske presset på trafikken i København og i andre store byer for den sags skyld?
Jeg tror på, at vi kan gøre rigtig meget. Vi skal tænke os om, og omstillingen skal ske på en retfærdig måde. Men vi skal samtidig være ambitiøse og turde gå forrest, både i dansk og i international sammenhæng.
For på den måde kan vi vende de store udfordringer til et positivt potentiale og skabe gode muligheder for nye jobs og udvikling af virksomheder.
Flere af de største danske virksomheder, vi kender i dag fik for alvor flyvehøjde internationalt på baggrund af energikrisen i 1970erne, og på baggrund af høje krav til effektivitet og bæredygtighed. Her tænker jeg fx på Vestas, Grundfos og Danfoss.
Jeg tror på at vi også kan opnå store ting i den danske transport- og logistiksektor, hvis vi tænker på den måde omkring transport i vores store byer.
I København er vi godt i gang på området med arbejdsmaskiner. Her giver vi, som et forsøg, en bonus for at byde ind med nulemissionsmaskine på byggepladser og ved gravearbejder.
Det er et godt eksempel på, hvordan vi som offentlig myndighed giver virksomheder et incitament til at gå den grønne vej.
Det udvikler virksomhederne, gavner miljøet – og så er det godt for arbejdsmiljøet.
I forhold til tunge køretøjer er vi i Københavns Kommune gået foran med skraldevogne og stiller krav til, at de kører på el eller biodiesel.
93 procent af Københavns Kommunens egen personbilflåde er el-drevet, og vi har afsat omkring 200 millioner kroner til generel overgang til fossilfri alternativer i kommunens vognpark.
Samtidig afventer vi en analyse af mobiliteten i hele hovedstadsregionen – for een ting er, hvad der foregår centralt i København, men trafikken hænger selvfølgelig sammen på tværs af kommunegrænserne.
Jeg er sikker på, at den kan give en masse ny viden, når vi skal planlægge fremtidens mobilitet for vores hovedstad.
København er en stor bygherre med mange muskler, så det kan have stor effekt, hvor vi lægger vores kræfter. Men vi kan ikke løse klimakrisen alene, og derfor er der brug for det gode og tætte samarbejde med branchen med jer – som vi er her i dag for at bygge videre på.
Vi skal stille krav – men vi skal selvfølgelig også lytte, så vi får et fælles grundlag, som er realistisk at arbejde videre ud fra.
Jeg er rigtig glad for, at Dansk Erhverv så tydeligt har tilkendegivet, at man har viljen til at skubbe på for at få nulemissionszoner, og til at afprøve, hvordan løsningerne kan føres ud i livet på de bedste måder.
Og jeg er glad for, at Green Mileprojektet danner platform for et konstruktivt samarbejde mellem erhvervslivet og offentlige myndigheder – vi som kommune og Region Hovedstaden, med Den Europæiske Investeringsbank som rygstøtte.
Den rapport, som nu er udkommet i forbindelse med projektets anden fase, understreger, at der er store effekter at hente, ikke mindst ved at lave nulemissionszoner. Især hvis vi finder løsninger for de helt tunge lastbiler.
Som det ser ud nu, er Staten ikke villig til at tage lastbiler over 12 ton med i lovgivningen om nulemissionszoner, selvom det ellers er her, det virkelig kan batte.
Der kommer dog fra næste år en kilometerbaseret kørselsafgift på de tungere lastbiler og en ekstra takst i miljøzonerne, som vi har i de store byer.
Jeg hører samtidig en åbenhed i branchen for, at vi kan kigge på nogle forsøg for at få testet, hvordan det kunne fungere også at få de tunge lastbiler ind i puslespillet med nulemissionszoner. Det er rigtig positivt.
Jeg håber, at vi også kan bruge platformen til at få kigget på nogle af de andre ting omkring omlægning af transport og logistik.
Jeg mener for eksempel, at ladcykler kan blive et vigtigt middel, til at nå vores mål om at reducere C02 fra den sidste mil og skåne byen for unødig trængsel.
Ladcykler kan fx være en løsning for håndværkere, som på den måde også kan undgå at skulle søge længe efter en parkeringsplads.
Men jeg er selvfølgelig opmærksom pål at det også har visse begrænsninger i forhold til tung last, levering af dagligvarer, værktøjer osv.
I København vil vi også rigtig gerne i gang med at kigge på omlastningscentraler, hvor leverandører kan skifte fra tunge biler til el-varevogne og el-ladecykler. På den måde kan man undgå at køre ind i det centrale København med store varebiler.
Vi vil også kigge på, om man kan etablere materialebørser til byggematerialer centrale steder i byen, så man kan undgå at skulle køre langt frem og tilbage ud og ind af byen.
For at det hele kan fungere, er det vigtigt med en god ladeinfrastruktur, og det er noget vi arbejder på at sikre i Københavns Kommune.
På nuværende tidspunkt har vi afsat finansiering til oprettelse af 4.100 nye elbilspladser i perioden fra 2022-2025.
Og som noget helt aktuelt vil vi i foråret 2024 få en kortlægning for hurtig- og lynladning, hvor ladebehovet fra erhvervstransporten bliver belyst.
Jeg ser også frem til at drøfte med jer, hvilke muligheder der kan være for at justere på de tidspunkter, hvor der kan leveres varer – for også her er der et potentiale for at spare CO2.
Vi er gode til at samarbejde i Danmark, og samarbejdet giver os et stærkt fundament for at finde bæredygtige løsninger. Det er Green Mile projektet et godt eksempel på.
Vores samarbejde giver os et stærkt fundament for at finde løsningerne på klimakrisen – og på den måde kan vi forhåbentlig inspirere andre byer i Danmark og ude i verden.
Og på den note vil jeg sige tak for ordet. Jeg glæder mig til det videre samarbejde.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags