Skip to content

Laura Klitgaards tale ved konferencen "Teknologiens rolle i sundhedsvæsenet"

Jonas Pryner Andersen

Om

Taler

Laura Klitgaard
Formand for IDA

Dato

Sted

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, København V

Tale

God eftermiddag og velkommen til Driving Health Tech, som er en af årets vigtigste konferencer. I hvert fald når vi taler sundhedsteknologi.
Jeg hedder Laura Klitgaard og også tusind tak fordi jeg må komme og byde velkommen til IDA, hvor jeg har den store glæde at være formand.
Jeg er rigtig glad for, at I alle har prioriteret at komme og mon ikke der er bred enighed i salen om, at Driving Health Tech er en god tradition at deltage i?
Der er i hvert fald rigeligt at tale om i dag. For vores sundhedsvæsen står overfor massive udfordringer de kommende år. Det ved vi alle sammen. Befolkningen bliver ældre, flere har kroniske sygdomme og der er stigende behov for sundhedsydelser og pleje.
I løbet af de næste 20 år vil befolkningssammensætningen i Danmark ændre sig markant. Antallet af ældre vil stige kraftigt, især antallet af de allerældste borgere.
Faktisk forventer man at antallet af borgere, der er over 80 år, forventes at udgøre en dobbelt så stor andel af befolkningen i 2050.
Det skaber en stor tosidet udfordring for sundhedsvæsnet.
På den ene side vil vi se stigende efterspørgsel på sundhedsydelser. På den anden side vil vi se en aldrende arbejdsstyrke.
Og vores sundhedspersonale er allerede presset helt i bund.
Så bliver det jo på ingen måde bedre af, at tal fra blandt andet Kraka viser, at der i 2050 vil mangle 10.000 fuldtidsansatte sygeplejersker og 20.000 SOSU’er.
Kernevelfærden er udfordret. Det er mildest talt træls, som vi siger, der hvor jeg kommer fra.
Heldigvis er der til gengæld råd forude. Sundhedsteknologien er derude og klar til at bistå sundhedspersonalet.
Vores gode venner i IT-branchen har eksempelvis vurderet, at hvis vi udbreder bare få modne og brugervenlige teknologier i sundhedsvæsenet, så kan der frigives op mod 3.000 sundhedsfaglige medarbejdere.
Og det er samtidig med, at patientforløb styrkes og beslutninger og arbejdsgange forbedres.
Det er lige præcis det, som det skal handle om i dag.
For Driving Health Tech 2024 er jo stedet, hvor vi ser eksempler på fremtidens teknologiske løsninger, der kan frigøre tid og bidrage til bedre patientpleje.
Allerede i dag gør robotter og AI en forskel i et presset sundhedsvæsen. Det ved I.
I ved også, at digitalisering og teknologi er nøglen til et stærkere og mere effektivt sundhedssystem.
Men nu er det så heldigvis også kommet helt op på den politiske dagsorden, at vi skal bruge teknologien endnu mere.
Robusthedskommissionen kom med sine anbefalinger tilbage i september. I første del af 2024 kommer vi til at se anbefalinger fra Strukturkommissionen og vi får en strategi for Life Science.
Og så har regeringen jo også lovet os en Sundhedsfond.
Så 2024 bliver sundhedens år og i centrum står, at teknologien rummer endnu flere muligheder end det, vi bruger den til i dag.
Det skal vi selvfølgelig gribe i tæt samarbejde med personalet og patienter.
Så det har jeg også gjort. Så sent som i går var jeg faktisk på hospitalet. Frivilligt og i rigtig godt selskab.
For jeg var sammen med fantastisk dygtigt sundhedspersonale og Dorthe Boe Danbjørg, som er forperson i Dansk Sygeplejeråd (DSR). Og som også gæster os i dag.
Sammen var vi på Riget og Gentofte Sygehus for at opleve noget af den teknologi, der kan frigive tid og ressourcer og samtidig være til stor gavn for patienterne.
Vi så Ward 24/7’s trådløse AI-overvågning, der alarmerer ved mistanke om komplikationer hos patienterne.
Patienterne har små trådløse målere på, der indsamler information om kroppens tilstand. Det kan være blodtryk, åndedræt og andre vitale værdier. Det gør de hele døgnet rundt – 24/7.
Og så er det kunstig intelligens, der kan opdage de første tegn på farlige situationer baseret på data fra målerne.
Er der fare på færde så bimler sundhedspersonalets smartphones med det samme, så der kan sættes ind hurtigt.
Allerede nu forventer de hospitaler, som bruger den her teknologi, op mod 70 pct. reduktion i tidsforbrug i forhold til den direkte monitoreringsopgave.
Og samtidig patienterne kan bevæge sig mere frit fordi udstyret er trådløst.
Det er et helt fantastisk eksempel på, hvordan digital teknologi kan gøre en forskel for Dorthes medlemmer, som ellers er maks. pressede i deres hverdag.
Det er samtidig også et fantastisk eksempel på, hvordan teknologien kan forbedre patientoplevelsen.
Og lige præcis der i smørhullet. Lige der midt i Venn-diagrammets cirkler mellem at frigøre tid for personalet og forbedre patientoplevelsen, der skal vi bruge teknologien.
Det er det, vi kæmper for i IDA - et holdbart sundhedsvæsen.
Og derfor er vi i IDA selvfølgelig også glade for at lægge hus til konferencen i dag og klar til at hjælpe med at løfte sundhedsdagsorden både teknisk og politisk.
For I IDA bygger vi bro mellem teknologi og mennesker. Vi vil vise, hvordan teknologi og viden kan sikre sunde og etiske løsninger på samfundets store udfordringer.
Vi vil bidrage til samtalen, om hvordan sundhedsteknologi kan blive udviklet og implementeret medmenneskeligt til fordel for personale og patienter.
Men at bygge en bro kræver en plan. Som ingeniør kan jeg få næsten ondt i maven, når jeg ser nogle, der prøver at løse et problem uden en plan for, hvordan det skal løses.
Og jeg gætter på, at mange af jer, som er med i dag, har det på samme måde.
Desværre har det i lang tid været tilfældet med sundhedsteknologi, og det er blandt andet det, der har presset vores sundhedspersonale i bund.
Grundlæggende bliver al den gode teknologi implementeret for langsomt herhjemme.
Da jeg var på Teknologisk Institut i Odense, hvor de jo også er virkelig dygtige til sundhedsteknologi, der nævnte de, at det i op mod 80 % af tilfældene er implementeringen, der er det allerstørste problem.
Det kan der være mange forskellige grunde til, men uanset hvad så skal vi have lavet om på det.
Teknologien er der og den er klar til at bistå personale og patienter.
Derfor bakker vi i IDA også fuldt og helt op om Dorthes og Dansk Sygeplejeråds gode forslag til politikerne:
Lav en national strategi for sundhedsteknologi.
Regeringen har i sit ældreudspil fra i tirsdag lagt op til en strategi for velfærdsteknologi i ældreplejen.
Det er et selvfølgelig et lille skridt i den rigtige retning.
Men en strategi, der har sundhedsteknologi som paraply vil sætte retning på tværs af indsatser og investeringer.
Og det er det åbenlyse første skridt henimod at fremtidssikre sundhedsområdet og ældreplejen. Ja måske en første skridt for at fremtidssikre kernevelfærden.
Det er jeg også sikker, at de i Robusthedskommissionen, Strukturkommissionen og den kommende Sundhedsfond vil blive glad for.
Og en af dogmerne i en national strategi for sundhedsteknologi bør være, at det skal være patienternes og sundhedspersonalets problemer, der definerer, om der skal bruges teknologi.
Det må aldrig blive teknologi for teknologiens skyld. Derfor er det så vigtigt at inddrage personale fra start.
Sygeplejersker har måske ikke hidtil haft en ledende rolle i udviklingen af nye sundhedsteknologier. I det aktuelle udfordringsbillede spiller sygeplejersker en helt central rolle i udviklingen og implementeringen af nye teknologiske løsninger.
Det er sundhedspersonalet, der er garanten for medmenneskeligheden. Og så er teknologien nøglen til at frigøre tid og ressourcer.
Med alle de dygtige folk, vi er samlet her i dag, har jeg tiltro til, at vi både bliver klogere i dag, og at vi kan komme nærmere, hvad sådan en strategi ellers kan indeholde.
I dag handler om Der er virkelig mange gode indlæg og sessions om noget af den allernyeste teknologi som netop kan sætte lys på udfordringer og muligheder i fremtidens sundhedsvæsen.
Vi skal blandt andet høre fra virksomheden Cerebriu, der laver AI- baseret, som gør MRI-scannere mere effektive og i stand til at identificere kritisk sygdom allerede, mens man ligger i scanneren.
Mens Sparrow Quantum giver os et indblik i, hvordan kvanteteknologi kan revolutionere måden, vi arbejder med sundhed på i fremtiden.
Og så har blandt andet også en livestream direkte fra Barcelona om, hvordan Kunstig intelligens kan forudse risiko for psykisk lidelse.
Så der er altså virkelig mulighed for at komme vidt omkring i samspillet mellem teknologi og mennesker.
Mange tak fordi I alle sammen har prioriteret at være med i dag. Rigtig god fornøjelse.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags