Skip to content

Lars Oskan-Henriksens tale ved frivilligreception på Københavns Rådhus

Om

Taler

Lars Oskan-Henriksen
Forperson for Copenhagen Pride

Dato

Sted

Københavns Rådhus

Tale

Kære frivillige – kære teltholdere – kære sponsorer
Uden jer – intet os
Tak, fordi I hver især med jeres indsats som barvagter, paradevagter, runnere, informationsteltpassere, opryddere, stagehands, skraldemænd, gæsteværter, smukt udsmykkede telte, som gjorde Pride Square hyggelig og spændende, var med til at skabe den succes, som var Copenhagen Pride 2014.
Og tak til Københavns Kommune, i dag personificeret ved borgmester Pia Allerslev, for støtte, både økonomisk og moralsk året igennem, en støtte som denne reception, som anerkender indsatsen fra de mere end 400 personer, som bruger af deres fritid til at skabe en fest for andre og sikre, at København er en attraktiv og spændende by at være borger i, også er et tydeligt og håndfast udtryk for. 
Tak for invitationen og ønsket om at være værter for os og vores uvurderlige hjælpere.
Hvad er det så for resultater, vi kan se tilbage på?
For det første en pridefestival, som til stadighed tiltrækker flere gæster og flere aktive deltagere – både i paraden og som tilskuere til den overgik paraden i år den sidste år, og ser vi på antallet af gæster på Pride Square i løbet af ugen, har 2014 sprængt alle hidtige rammer. 
I bestyrelsen ser vi det som en bekræftelse på, at vi har satset rigtigt med nyindretningen af pladsen og ønsket om flere og mere alsidige tilbud i teltene. Vi er meget taknemmelige over for alle de teltholdere, som gjorde deres absolut yderste for at skabe en hyggelig, spændende og levende plads ugen igennem. 
Også den politiske side eller det, vi kan kalde menneskerettighedsdelen af festivalen, står styrket efter Copenhagen Pride 2014. I samarbejde med LGBT.dk, LGBT.ungdom, AIDSfondet, LGBT-asyl, LGBT-handi, Regnbuefamiliebetværket, T-lounge og mange andre gennemførte vi et ambitiøst ugeprogram med debatter, wokshops, seminarer og foredrag i en skala, der ikke er set tidligere. 
To store succeser gør mig særligt stolt. Den ene er vores ide om at invitere skoleklasser til Normstormsworkshops PÅ Pride Square og give dem en direkte indsigt i LGBT-miljøet – hands on. 
Den anden er det arbejdsmarkedsarrangement med deltagelse af ledere fra begge arbejdsmarkedets parter OG politikere og LGBT-organisationer, som førte til et håndslag på at danne et tværgående netværk mellem alle de nævnte aktører, som skal arbejde med at sikre en bedre og mere målrettet inklusion af LGBT'ere på arbejdsmarkedet. Copenhagen Pride og LGBT.dks arbejdsmarkedsudvalg har påtaget os at indkalde til det første netværksmøde, hvor organisationerne skal fungere som rådgivere for erhvervsliv og fagforbund. Der blev også udtrykt ønske fra begge parters side om at finde midler til ny forskning på feltet, som kan danne grundlag for netværkets arbejde. 
Det er konkret og meget afgørende, at parterne således valgte at forpligte sig i LGBT-sagen. 
Copenhagen Pride 2014 dannede også rammen om fejringen af PanIdræts 30-års jubilæum. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke P-I's ledelse for det gode, konstruktive samarbejde, vi har haft igennnem det sidste år, om at gennemføre dette i fællesskab. Det har været en stor fornøjelse, og I ønskes endnu engang et stort tillykke med jubilæet!! Det var det helt rigtige at gøre at arbejde sammen, og endnu engang fik vi vist, at når vi arbejder sammen i LGBT-miljøet, så kan vi uendeligt meget mere, end vi formår hver for sig. 
Nu er næste år allerede i gang – planlægningsfasen indledtes for længst, og efter en evaluering af i år er fokus på næste års aktiviteter. 
Det er fortsat et mål at sikre større opmærksomhed om LGBT-kultur året igennem gennem deltagelse i hovedstadens øvrige festivaler og med Copenhagen Pride i august som vores flagskib. Til næste år indledes et stort samarbejde over Øresund med Regnbågsfestivalen i Malmø om udviklingen af en interregional pridefestival, og derudover er der, udover Gaystortion, Aarhus Pride, Mic Open Air, World AIDS Dag og Folkemødet, planer om deltagelse i Copenhagen Stage og Copenhagen Golden Days samt udvikling af et koncept for en Winter Pride, så der er nok at se frem til – i og med Copenhagen Pride sæson 2015. 
Tak for hjælpen alle sammen. 

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags