Skip to content

Lars Oskan-Henriksens tale ved åbningen af Copenhagen Pride Week

Om

Taler

Lars Oskan-Henriksen
Forperson for Copenhagen Pride

Dato

Sted

Rådshuspladsen, København

Tale

Kære LGBTQIA+-miljø, kære København
Velkommen til dette års Copenhagen Pride Week. 
Efter en varm sommer, hvor vi har knoklet for at blive parate til i dag, er det dejligt, i mere tempereret klima, endnu engang at kunne byde jer velkommen til den mest ambitiøse og mest arrangementspækkede Copenhagen Pride Week nogensinde. Udover 5 store koncertaftener og en parade med 25 % flere forhåndstilmeldte byder programmet på mere end 120 arrangementer over hele byen. 
Særligt vores politiske- og menneskerettighedsprogram har igen i år haft markant vokseværk – og det samme har den gruppe af frivillige, som har stået for at skabe ugens program. Det viser, at jo flere vi er til at løfte opgaven, jo mere kan vi skabe, og jo bedre bliver det for os alle. Så derfor skal der lyde en klar invitation til alle i dag om at tage det alvorligt, når vi siger, at Copenhagen Pride tilhører miljøet. Det er jeres og vores pride, og jo flere aktive, jo bedre resultat. Engager jer i priden. Tag ansvar. Kom med ideer, og før dem ud i livet. Vi er et åbent fællesskab, og vi har brug for jer alle. 
Opsøg os, skriv til os, bliv del af det store frivillige fællesskab, som er og skaber Copenhagen Pride, og som året rundt arbejder med at lave indholdsrige arrangementer for vores miljø. 
Om bare to år står vi her og byder velkommen til et World Pride kombineret med EuroGames i København. Det bliver den største LGBT+-begivenhed i verden det år og den største, der nogensinde har været afholdt på dansk jord. 
Det forudsætter to ting: 
At mange tager ansvar og kommer og bidrager med viden, ideer og ressourcer, men også at vi som miljø opfatter os som et større hele. At L'et og G'et og B'et og T'et og Q'et og I'et A'et og plusset hver for sig er afgørende identiteter og enheder, men at akronymet tilsammen – det sammenhold, som udgør det, vi kalder ”miljøet", er større end summen af de enkelte dele. 
Over hele kloden kender vi til mere end 1.200 årlige pridefejringer – de fleste med større udfordringer, end vi står med i Danmark. Og ofte gennemføres de med store menneskelige omkostninger og med fare for liv og førlighed. Det skal vi ikke begræde, ikke er tilfældet i Danmark – men vi skal bruge vores årlige pridemanifestation til at give stemme til dem, der er undertrykte, til at gøre opmærksom på al den uretfærdighed og diskrimination, LGBTQIA+ personer udsættes for verden over, og til at forpligte vore politikere og virksomheder til at løfte det fælles ansvar, det er at sikre vores tryghed og rettigheder.
Vi insisterer som organisation på, at de, der er med i vores aktiviteter, deler værdifællesskab med os. Ellers beder vi dem blive væk.  Pridebevægelsen er en politisk protest – og det skal den blive ved med at være. Og samtidig insisterer vi på, at Copenhagen Pride Week udgør et safe space for alle LGBTQIA+-personer, hvor de skal vide, at de er beskyttet mod angreb og grænseoverskridende adfærd. Hvor det er os, som LGBTQIA+-personer, der sætter dagsordenen, og hvor alle, der kan gå ind på vores præmis, er velkomne til at deltage.
Copenhagen Pride er en 100 % frivillig drevet organisation, som hvert år smider alle de midler, vi formår at skaffe, økonomisk eller menneskeligt, ind i at skabe positive sociale tilbud til LGBTQIA+-personer, og forandre verden til et sikrere sted at leve med vores identitet. 

Alle vore aktiviteter er gratis og åbne for alle – fra Copenhagen Pride Week, til når vi bruger vores juleaften på at arrangere gratis jul for alle dem, der ellers ville sidde alene den aften. 
Pengene som kommer ind fra vore kommercielle støtter går direkte til at sponsorere organisationer som f.eks. LGBT-Asylums og Café Knuds deltagelse i priden og til at sikre, at alle organisationer i miljøet kan være med uden omkostninger, selvom sikkerheden om arrangementet efterhånden koster adskillige hundrede tusinder, samt til at sikre den fri og lige deltagelse for alle. 
Vi er en moderne Robin Hood-historie, hvor vi beder de ”rige” om at betale, så alle kan være med. Og med frivillig arbejdskraft skaber vi Københavns største festival og Danmarks største menneskerettighedsmanifestation. Det hverken vil vi, eller skal vi undskylde for. Lige så lidt, som vi vil undskylde for, at vi altid vælger at tage de svages parti og give plads og rum til de, som andre forsøger at gøre tavse. 
Copenhagen Pride føler en forpligtelse til at tage mindre gruppers parti med den styrke, der er vor. Og det gør vi, fordi ethvert udtryk for homo- eller transfobi er med til at begrænse vores alles muligheder for at leve trygt i verden. Vi vil ikke generaliseres om – og vi vil modarbejde enhver form for fordomsfuld generalisering – uanset om den kommer udefra eller fra eget miljø.
Derfor har vi også i år indført nye ansøgningsprocedurer til vores parade, og vi forsøger at være EKSTRA tydelige om, hvilke forudsætninger vi stiller op for deltagerne i aktiviteter i Copenhagen Pride.
Priden er en manifestering af styrken i det mangfoldige fællesskab. 
Vi fastholder, at et samfund bør kendes på, hvordan vi behandler vore minoriteter. Derfor skal vi, som i denne sammenhæng er de fleste (nemlig bøsserne og de lesbiske) tage kampen på os og skabe rum til at minoriteter i vores eget miljø, som asylansøgere, mennesker med funktionsnedsættelser, transpersoner, minoritetsetniske eller interkønnede, får plads og rum. 
Derfor har vi i år lagt særlig vægt på at kæmpe for en gruppe, som har svært ved at bedrive sin egen kamp, nemlig de transkønnede børn og unge. Og det er derfor, Foreningen til Støtte af Transkønnede Børn på lørdag går forrest i paraden. Både fordi vi gerne vil anerkende de forældre, som hver eneste dag kæmper som løver for deres børn, og fordi vi på den måde kan vise dem og verden, at vi – det samlede LGBTQIA+-miljø – alle vi, som i dag er på gaden for at kæmpe for lige ret og tryghed, vi har jeres ryg – vi står og går bag jer. Vi bakker jer op i jeres kamp.  
Lige nu ser det ud til, at der tegner sig et politisk flertal for at tillade juridisk kønsskifte for transkønnede børn. Vi står skulder ved skulder med Foreningen til Støtte af Transkønnede børn, med LGBT Danmark og med TransAktion og Transmedium og alle de andre LGBTI+-organisationer om en fælles anbefaling til politikerne på Christiansborg om at handle nu – for børnenes skyld. 
Der er tale om et strukturelt problem – skabt af det binært opdelte CPR-system, som fordrer denne lovændring. Kunne vi fjerne dette og gøre CPR-systemet fortløbende uden at skele til køn, var intet juridisk kønsskifte nødvendigt. Vi erkender imidlertid, at kampen mod det system er en kamp mod vindmøller, hvorfor det næstebedste må være løsningen.  
Med forslaget om juridisk kønsskifte for transkønnede børn er der virkelig en enestående mulighed for ikke blot at understøtte behovet for frihed for den enkelte, for lighed til at være tryg i sit børneliv og til at udvise solidaritet med en gruppe, som ikke selv har stemme, men som har så inderligt brug for, at vi alle taler for dem. Frem for alt er her muligheden for at gøre noget, som helt grundlæggende er ordentligt og godt! 
Som vil skabe trygge børn, som trives, frem for ængstelige børn, som isolerer sig fra deres kammeraters fællesskab. Som anerkendes som de pragtfulde unger, de er, frem for konstant at skulle slås med andetgørelse. 
For alle os andre betyder det intet, dersom transkønnede børn får lov til at skifte til et CPR-nummer, som stemmer overens med deres identitet og måde at repræsentere på, men for det enkelte barn betyder det alt.  
Og herfra skal der lyde en opfordring til, at man lytter til børnene og deres forældre og indfører mulighed for juridisk kønsskifte uden aldersbegrænsning. For der findes ikke en alder, i hvilken man er trans nok til, at man har behov for at få sit køn anerkendt. 
For det er systemet, den er gal med – børnene fejler ingenting. Det er strukturerne, som skal fikses – børnene er perfekte, som de er. Det er loven, som skaber uretten – og loven kan laves om. 
Med justitsminister K.K. Steinckes ord i Folketingssalen tilbage i 1933, da debatten var om afkriminalisering af homoseksualitet: "Det er bedre at livet tager livet af loven, end at loven tager livet af livet." 
Et juridisk kønsskifte er et reversibelt skridt, som vil skabe rammer om transkønnede børn, så de kan vokse op i bevidstheden om, at nok er verden et ubarmhjertigt sted – men hjemme hos mine forældre – og blandt dem, som bestemmer i Danmark – der vil man mig. De vil beskytte mig. De ser mig og anerkender mig. Til dem kan jeg vende mig trygt. 
Det er med denne type af forståelse og solidaritet, vi skaber bedre samfund for alle borgere. Det er sådan, vi har skabt et Danmark, som baserer sine værdier på en grundlæggende respekt for hverandre, og når nogen bruger ord som udansk om andre mennesker, så vil jeg svare; det mest udanske, jeg kan tænke mig, er manglende forståelse for, respekt for og anerkendelse af andre mennesker og manglende empati og vilje til at gå i brechen for de svageste. 
Det er samtidig de værdier, der skal samle os, når vi om 2 år inviterer hele verden til København for at fejre WorldPride og deltage i EuroGames. At vi skal vise os som et samfund og et event, der tager udgangspunkt i, at alle skal kunne deltage, alle skal have plads, stemme og mulighed. 
Uanset religion, seksualitet, kønsudtryk, hudfarve, kropstype, race, kønsidentitet, køn, kropsfunktion eller andet, som kan bruges til at skabe skel mellem mennesker. 
I Copenhagen 2021 er alle med, og enhver har sin plads under mottoet: You are included. 
For først og fremmest hører vi sammen! Vi er søskende i samme familie. Vi er stærkere sammen, og svagest når vi lader os skille ad. 
Lad det være det credo, vi igen holder pride med i år. 
Lad det gennemsyre den uge, vi nu har sammen, og tag det med herfra, når ugen er slut. På den måde kan vi forandre verden. 
God Copenhagen Pride Week 2019. 

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret