Skip to content

Lars Oskan-Henriksens tale ved åbningen af Copenhagen Pride Week

Om

Taler

Lars Oskan-Henriksen
Politisk forperson for Copenhagen Pride

Dato

Sted

Pride Week Stage, København

Optagelse

Tale

Kære alle sammen. Kære København. Kære LGBTQIA+ miljø. 

Velkommen til Copenhagen Pride 2023. Det er med en helt særlig følelse, jeg, personligt, står her i dag, for det er den 10 Pride festival, jeg, som forperson,  har haft fornøjelsen af at være med til at arrangere, og derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle vore søde, sjove, dedikerede, dygtige, ambitiøse frivillige, som sammen med os i bestyrelsen og sekretariatet knokler året rundt for hvert år at lave en Copenhagen Pride, som er lidt større, indeholder tilbud til endnu flere og som bliver bedre og bedre. 

Jeg er super stolt af det arbejde, vi gør, og imponeret af jeres indsats og ildhu. 

Copenhagen Pride skabes af frivillige for LGBTQIA+ miljøet, og fordi så mange lægger tid og energi i organisationen, formår vi at skabe noget, som er langt større og bedre end vores økonomi og organisationelle størrelse burde formå. 

Til alle jer, som nyder godt af den store frivillige indsats: Husk at give dem et klap på skulderen og vis, at I sætter pris på deres arbejde for vores alle skyld.

Og skulle du selv stå med et ønske om at være med til at skabe indhold og lave Copenhagen Pride, så er alle muligheder til stede. Vi er et åbent og levende fællesskab, som byder både personer og ideer velkomne. Jo flere vi er og med forskellige erfaringer og interesser, jo bedre kan vi også skabe indhold, så endnu flere oplever Copenhagen Pride som relevant, lærerig og sjov. 

Mens jeg er ved takken og anerkendelsen, er det også værd at markere, at 2023 er et virkeligt jubilæumsår. To fyrtårne i vores miljø runder markante fødselsdage, idet Bøssehuset i år har eksisteret i 50 år og LGBT+ Danmark i hele 75 år. 

Vi er enormt taknemmelige for jeres eksistens og vedholdende arbejde for mangfoldighed og inklusion og ikke mindst for, at I er så gode samarbejdspartnere for os. Vi kender hinanden. Vi stoler på hverandre og vi ved, at vi vil de samme ting. Vi gør ikke altid tingene ens, men målet er vi ret enige om. Og det mål sætter vi i fokus, når vi i år holder Pride under mottoet: Come Together: at sammen er vi bedst, stærkest og størst. 

Bøssehuset er Danmarks ældste Queerscene og fortsætter med at sætte normer på spidsen og til debat gennem kunst og performance på en måde, som vedbliver med at overraske og minde os om, at når vi tilpasser os for at opnå accepten, forsvinder der også noget af det, som er med til at gøre os unikke og særlige. Tak, fordi I bliver ved med at huske os på, at vi er gode og elskværdige, præcis som vi er. 

LGBT+ Danmark er ikke bare Danmarks ældste LGBT+ organisation, men faktisk verdens næstældste eksisterende organisation. Siden Axel Lundahl Madsen i sommeren 1948 besluttede sig for at sætte alt på spil og som konsekvens mistede både hjem, job og politisk ståsted, har Forbundet, Landsforeningen, LBL, LGBT+ Danmark – ja – kært barn har mange navne, stået for en stadig udvidelse af de rettigheder, vi nyder som LGBTI+ personer i Danmark i dag, og det er med tanke på de mange, som gennem tiden har tegnet foreningen og arbejdet i dens mange udvalg og indsatser, at takken i dag lyder. Tak for indsatsen! Tak for samarbejdet. Må begge dele fortsætte i mange, mange år frem. 

Og til begge jubilarer: Til lykke! I fortjener så megen hyldest. 

Når jeg står her i dag, på Danmarks største pridescene, skal der også lyde en kæmpe anerkendelse af alle de prides, som finder sted over hele landet – i hele rigsfællesskabet. I år har sæsonen talt omkring 20 pridefestivaler fra Nuuk længst mod vest til Christiansø i det allerøstligste. Vi er, fra Copenhagen Prides side, enormt stolte af, at vi står sammen og danner en landsdækkende bevægelse, som viser, at LGBTQIA+ personer findes overalt, og at intet sted er for stort eller for småt til at betone vigtigheden af at høre til i et fællesskab og at ægte fællesskaber ikke eksisterer på betingelser. I dem og i pridebevægelsen, er du velkommen som du er, og vi vil gøre vores yderste for at anerkende, støtte og inkludere dig. 

Vi er stærke, når vi går og står sammen. Det er der, vi viser, at ingen lades ude eller alene. Og vi skal fastholde, at vi er en positiv bevægelse. At vi er FOR noget – ikke imod nogen. At vi ønsker flere rettigheder og muligheder til flere, for når vi skaber det, har flere plads til at blomstre og opfylde deres potentiale. 

I den bestræbelse – ved at insistere på at åbne os mod verden og komme dem i møde, som forsøger at begrænse os, ligger også det paradoks, som tolerancen indeholder. For hvor langt skal vores tolerance gå? Forpligter den os til at tolerere det intolerante, favne vore fjender, møde modstand med kærlighed? Mit svar på det er JA. Det er den eneste mulighed, selvom det kan synes absurd, tiilsyneladende at skulle acceptere undertrykkelse og diskrimination. 

Men hvad er alternativet? At VI lader os provokere til intolerance, vold og had? At vi bliver, som de, der undertrykker os? Hvis vi lader os forlede til det, står vi i fare for at miste vores menneskelighed og ikke længere stå på de retfærdiges side. 

Jeg mener faktisk, at vores konstante imødekommenhed og fredeligt udstrakte hånd er den største provokation, vi kan møde dem med. For det udstiller dem og viser, at det skræmmebillede, de forsøger at tegne af os som ikke-mennesker peger direkte tilbage på dem selv. DE forsøger at pådutte deres holdninger på andre. DE er dem, der har en særlig dagsorden. DE lever af at tvinge andre ind på at leve, som de definerer. Alt det, som de har travlt med at beskylde os for, når de omskriver vores besværelse os med begreber som WOKE og holder denne tomme fællesnævner, som ingen af dem er i stand til at definere, hvad er, op som et skræmmebillede. 

For hvad er det, de vender sig imod, når de erklærer sig modstandere af WOKE?

Det er venlighed, respekt overfor andre, åbenhed, imødekommenhed, almindelig god opdragelse, høflighed, omsorg, lydhørhed. 

Jeg har intet problem med at stå på den side af debatten, som beskyldes for at det. 

For når de erklærer sig som modstandere af Woke, har de samtidig gjort sig til bannerførere for uvenlighed, manglende respekt overfor andre, lukkethed, fjendtlighed, uopdragenhed, uforskammethed, råhed og selvtilstrækkelighed. 

Jeg er ikke i tvivl om, hvilken vision for fremtiden, jeg helst vil leve i, og hvilken jeg håber, at være med til at give videre til fremtidige generationer. 

Men det betyder ikke, at vi ikke skal protestere, debattere og konfrontere intolerancen. 

Vi lever i en tid, hvor Sociale medier og den politiske virkelighed ynder at stille skarpe modsætninger op. Får drivkraft af at at stille sig i opposition. Det betyder desværre også, at vi ser angreb på LGBTQIA+ samfundet og vi, mennesker, der er en del af det, som vi ikke har set mage til i mange år. Hvor vores ret til at være sættes til diskussion og vores eksistens bringes i tvivl og fornægtes. 

Det er når Drag Queens udsættes for beskyldninger for at groome børn, når der stilles krav til os om ikke at vise os synligt i samfundet, men tone os selv ned for ikke at støde majoriteten, eller når diskussionen om transpersoners blotte eksistens legitimeres. 

Menneskerettigheder, er vi blevet lovet gennem alle årene siden vedtagelsen af den internationale menneskerettighedskonvention i 1948, er universelle, umistelige og ukrænkelige. Virkeligheden er en anden. Over hele verden krænkes, fratages og nægtes LGBTI+ personers menneskelighed og ret konstant og hele tiden. 

Vi skal ikke anerkende, at vore rettigheder er noget, man legitimt kan forholde sig til. Menneskerettigheder er ikke en holdning. De er ikke afgjort af politisk ståsted eller religiøse eller sociale normer eller synsninger. Det er netop det, menneskerettighedserklæringen lover os: for alle, uden undtagelser og der er intet, der kan retfærdiggøre, at vi nægtes dem. 

Derfor er de heller ikke til diskussion. 

Det er IKKE en holdning, at nægte transpersoner ret til at eksistere, have adgang til medicinsk behandling og juridiske rettigheder. Det er en overtrædelse af menneskerettighederne. 

Det er ikke en holdning, om interkønnede børn skal underkastes unødvendig kosmetisk kirurgi. Det er en overtrædelse a menneskerettighederne. 

Det er ikke en holdning, om homoseksuelle skal beskyttes mod diskrimination og overgreb og have ret til at gifte sig og stifte familie. At nægte det, er en overtrædelse af menneskerettighederne. 

Vi kan ikke acceptere, at vores menneskelighed decimeres, som det sker, når majoriteten gør sig til dommer over, hvilke rettigheder, der skal gælde for os – hvor megen ligestilling, vi kan tillades. At stille os ringere på grund af vores seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller variationer i vore kønskarakteristiska er at fornægte vores menneskelighed og vores lige værd. 

Det, er hvad vi samles om, når vi holder pride, og det er hvad vi insisterer på hver eneste dag, året rundt, livet igennem. 
Og det gør i Danmark – og vi gør det ude i verden. Enten gennem direkte støtte til de modige aktivister, der, med livet som indsats kæmper i lande, hvor modstanden er langt større og mere livstruende end her, eller ved at insistere på at tale om dem og den uret, de udsættes for, hver gang, vi har muligheden for det. 

Vi skal protestere mod de ondskabsfulde nye love i Uganda, som truer LGBTI+ personer med dødsstraf, livstidsdomme og forfølgelse. 

Vi skal protestere mod Ruslands stadige undertrykkelse af sine LGBTI+ borgere ved at forhindre dem i at leve åbent, og som underkender deres familier og udsætter dem for had og forfølgelse i statens navn. 

Vi skal protestere mod Iraks og Irans og Afghanistans forfølgelse af LGBTI+ personer i Islams navn. 

Vi skal protestere, når lande, vi normalt deler værdifællesskab med, fjerner rettigheder, som vi har set det i Polen, Ungarn, Italien og USA, blot for at nævne nogle få. 

Vi skal protestere, når den tyrkiske regering forhindrer pridemarcher i at finde sted og LGBTI+ organisationer i at forsamles. 

Og vi skal protestere, når vore egne politikere ikke bruger deres magt og indflydelse til at fremme minoriteters muligheder – ude i verden – og herhjemme.

Vi skal bruge vores frihed til at tale mod uretten, hvorend vi møder den. Vi skal ikke finde os i racisme, misogyni, homo-, bi- og transfobi, men konfrontere dem, som forsøger at undertrykke os med, hvad det er, de gør og siger. Holde dem ansvarlige for deres handlinger og for deres passivitet. 

Danmark var engang en stormagt i verden, når det handlede om medmenneskelighed og solidaritet. Vi talte med en vægt, der retfærdiggjordes af vores engagement og vilje til at hjælpe, hvor der var hjælp behov, sikre mennesker, der var drevet på flugt eller på anden måde var i nød. Den særstilling nyder vi ikke mere. Når flygtninge banker på vores dør, handler det om at holde dem på afstand og helst helt ude. Det rammer desværre også de LGBTI+ personer, som flygter på grund af den forfølgelse vi udsættes for, og som ikke har nogle steder at søge hen. 

I år markerer vi også 80 års dagen for den aktion, som i oktober 1943 formåede at redde næsten samtlige danske statsborgere med jødisk baggrund. Vi holder af fortællingen om, hvordan vi, som folk, stod sammen og bragte vore medborgere i sikkerhed. Det, vi sommetider glemmer, er, at vores indsats havde været ligegyldig og forgæves, hvis der ikke på den anden side af Øresund havde stået svenskere, som var parate til at tage imod vore flygtende medborgere. 

Som en ældre mand, som var 16 år gammel, da aktionen fandt sted fortalte på den internationale Auschwitzdag i januar i Den sorte Diamant: ”Det, som står klarest for mig fra den nat, er da lugen til lasten åbnede sig over vore hoveder, og en kvindelig svensk soldat sagde: ”Välkomna til Sverige”. Og så græd han. 80 år efter den dramatiske nat. For med det velkommen, var han sikret, at nu var flugten lykkedes. For man kan flygte nok så meget. Dersom ingen er parate til at byde en velkommen og yde en sikkerhed, er flugten forgæves. 

Det er virkeligheden for stort set alle LGBTI+ flygtninge i verden, at viljen til at byde dem velkomne slet ikke står mål med forargelsen over de overgreb og den uretfærdighed, de udsættes for. Og uden vore åbne arme, er de prisgivne. 

Derfor skal der også lyde en bøn i dag om øget medfølelse og større imødekommenhed. Red vore LGBTI+ søskende. Byd dem velkomne i Danmark. 

Lad vores solidaritet strække herfra Rådhuspladsen og langt ud over landets grænser. 

Det er bønnen og budskabet, når vi i 2023 fejrer Copenhagen Pride Week under mottoet: Come together. At vi tager imod, byder ind og tager i favn. 

Glædelig Copenhagen Pride Week 2023!

Kilde

Kilde

copenhagenpride.dk

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Oversættelse

Dear all. Dear Copenhagen. Dear LGBTQIA+ Community.
Welcome to Copenhagen Pride 2023. I am here today with a very special feeling, as this is the 10th Pride Festival I have had the pleasure to help organize as chair person wherefore I would like to take this opportunity to thank all of our kind, fun, dedicated, skilled, ambitious volunteers who year round every year work tirelessly to create a Copenhagen Pride that is a bit larger, offers more events and continues to improve. 
I am tremendously proud of the work we do and impressed with your labour and determination. 
Copenhagen Pride is created by volunteers for the LGBTQIA+ community, and because so many invest time and energy in our organization, we manage to create much larger and better than our economy and organization ought the be able to do. To all of you who reap the benefits of this enormous volunteer effort: Remember, when you meet them, to give them a pad on the back and show your appreciation of the work they do for all of us. 
And if you find yourself wanting to join and help create content and realize Copenhagen Pride, the opportunities abound. We are an open and vibrant community, that welcomes both people and ideas. The more we are with diverse experiences and interests, the better equipped we are to create contents that will make even more people experience a Copenhagen Pride that is relevant, educational and fun.  
While I am expressing appreciation and recognition, it is also worth marking 2023 out as a year of important anniversaries. Two beacons of our community celebrate significant birthdays as Bøssehuset (the Gay House) this year has existed for 50 years and LGBT+ Denmark a full 75 years.  
We are immensely grateful for your existence and continuous work to promote diversity and inclusion, and more so that you are such good collaborating partners to us. We know each other. We trust one another and we know, that we want the same results. We don’t do things in the same way, but on the goal we heartily agree. And it is this goal we focus in on, when this year we celebrate Pride under the motto: Come Together: That together we are best, strongest and most. 
Bøssehuset (the Gay House) is Denmark’s longest existing Queer performance space and persists in challenging and debating norms through art and performance in ways that still surprises and remind us, that if we adapt to gain acceptance, part of what makes us unique and special disappears as a consequence. Thank you for continuing to remind us, that we are good and loveable exactly the way we are. 
LGBT+ Denmark is not only Denmark’s oldest LGBTI+ organization, but the second oldest existing LGBTI+ organization in the world. Since the summer of 1948 when Axel Lundahl Madsen decided to risk everything and as a consequence lost both his home, his job and his political party membership, the Forbundet, Landsforeningen, LBL, LGBT+ Denmark  - yes – a coveted child is known by many names, represented a continuous expansion of the rights, we as LGBTI+ folks enjoy in Denmark today, and it in the grateful memory of all those who through the years have represented the organization, served on its’ numerous committees and projects that our gratitude is expressed today. Thank you for all the hard effort. Thank you for our collaboration. May both continue for many, many years to come.  
And to both celebrants: Congratulations! So much praise is due. 
As I stand here today at Denmark’s largest Pride festival, I also wish to express our recognition for all the prides that take place across the country – across the realm. This year the season has seen around 20 pride festivals from Nuuk furthest to the west to Christiansø in the most Eastern. We are, at Copenhagen Pride, immensely proud of the unity we represent and how we form a nationwide movement to show, that LGBTQIA+ people are everywhere and that no place is neither too small nor too large to underscore the importance of belonging to a community and that true communities are not conditional. They – and the pride movement - accept you as you are, and we will do our utmost to acknowledge, support and include you. 
We are strong, when we stand and march together. That is how we show, that we till leave no one behind or outside. And we must maintain the fact, that we are a positive movement. That we are FOR things – not against anyone. That we work for more rights and more possibilities for more people, because when we create that, we allow more people to flourish and fulfill their potential. 
In that endeavour – in our insistence on being open towards the world and approach those who attempt to limit us, lies also the paradox that is inherent in tolerance. Because how far should our tolerance extend? Are we obligated to tolerate the intolerant, embrace our enemies, meet resistance with love? My answer to that would be YES! It is the only possible answer, even if it appears absurd to hence be accepting of oppression and discrimination. 
But what is the alternative? That WE allow ourselves to be provoked into intolerance, violence and hatred? That we become like those who oppress us? If we allow ourselves to be led into that trap, we stand in danger of losing our humanity and no longer be on the side of the righteous.  
I believe, that our constant approachability and peacefully outstretched hand constitutes the biggest provocation to them. Because it exposes them and shows, that the terrifying image, that try to paint of us as non-human is more of a reflection of them. THEY are the ones imposing their views on others. THEY are the ones with a special agenda. THEY thrive on forcing others to live according to their definitions and norms. All the things, they are busy accusing us of, then they reframe our movement with terms such as WOKE and present this empty common denominator, that they are rarely able to explain themselves as the terrifying image of us. 
Because what is it, that they are against when they declare themselves as opponents of WOKE?
It is kindness, respect of others, openness, approachability, basic good manners, politeness, caring and responsiveness. 
I have no problem finding myself on that side of the debate, as accused of being those things. 
Beause, when they declare to be opponents of Woke, they have at the same time admitted to being the proponents of unkindness, lack of respect for others, closedness, hostility, poor manners, rudeness, callousness and self sufficiency.  
I do not doubt for a second which of the two visions for the future I would rather live in, and which I hope to help pass on to future generations. 
This, however, does not mean, that we should not protest, debate and confront intolerance. 
We live in a time where Social Media and the political world thrives on pitting sharply adversary views against each other. Gain momentum from simply being adversary. This, sadly, also means attacks on the LGBTQIA+ community and we, the individuals who form it, in proportions that we have not seen for many years. Where our right to be is debated and our existence brought into doubt or flatly rejected.  
This is when Drag Queens are accused of grooming children, when we are demanded to not show ourselves openly in society, but tone ourselves down to not provoke the majority, when the debate on the mere existence of trans people is legitimized. 
Human rights, we have been promised though all the years since the adoption of the International Declaration of Human Rights in 1948 are universal, unalienable and unassailable. 
The reality show differently. All around the globe, the humanity and rights of LGBTI+ people are constantly being violated, deprived and denied. 
We should never accept that our rights can legitimately be up for debate. Human rights are not an opinion. They are not determined by politics or religious or social norms or opinions. That is exactly the promise the declaration of Human Rights makes to us: that they are for all, with no exceptions and that nothing justifies that we are denied them. 
And hence: they are not up for debate.   
It is not an opinion to deny trans folks their right to exist and access to medical treatment and legal rights. It is a violation of the Human Rights. 
It is not an opinion whether intersex children should be subjected to unnescessary cosmetic surgery. It is a violation of the Human Rights.
It is not an opinion that homosexual people should not be protected from discrimination and abuse or have the right to marry and form families. To deny that is a violation of the Human Rights.  
We cannot accept the diminishment of our humanity as happens when the majority decides what rights we should be afforded or not – how much equality we may be allowed to enjoy. 
To place us in a less fortunate position based on our sexual orientation, gender identity, gender expression or variations in our sex characteristics is to deny our humanity and our equal worth.  
That is why we gather today for Pride. And this is what we insist on every day throughout the year, all our lives. We do not accept oppression. We confront it. 
And we confront it in Denmark and in the world. Either through direct support to the courageous activists who at the risk of their lives fight in countries where the opposition is much larger and more life threatening than here, or by insisting to mention them and the injustice they are subjected to, at every opportunity, we have. 
We protest against the draconic new laws in Uganda, that threaten LGBTI+ persons with death, life imprisonment and persecution.  
We protest against Russia’s continued oppression of their LGBTI+ citizens by denying them the possibility to live openly and by obliterating their families and subjecting them to hatred and persecution by the state.  
We protest against the Persecution of Iran, Iraq and Afghanistan in the name of Islam. 
We protest when countries with which we have traditionally shared values, roll back rights, as we have seen it in Poland, Hungary, Italy and the United States to just mention a few. 
We protest when the Turkish government bans pride marches and criminalize the legal gathering of LGBTI+ folks in organizations.  
And we protest, when our own politicians do not use their power and influence to expand the possibilities for minorities – globally – and at home.  
We must use our freedom to speak up against injustice where ever we encounter it. We will not abide racism, misogyny, homo -, bi-, or transphobia, but promise to confront those who attempt to oppress us and hold them accountable for both their actions and their inaction.
Denmark used to be regarded as a world champion on matters of human rights and solidarity. We spoke with a weight that was justified by our commitment and willingness to help, where help was needed and to support people who were refugees or in other forms of distress. That position we no longer enjoy. 
When refugees arrive on our doorstep, the objective is to keep them at a distance and preferably out. Unfortunately this also harms the LGBTI+ individuals who flee because of the persecution, they are subjected to, and who have no where to go. We talk about them as groups and statistics, but each and every one of them is a human being in distress, who needs our help and welcome. 
This year also marks the 80th anniversary of the action that in October 1943, managed to save nearly all Danish citizens with Jewish roots. We thrive on the accounts of how people worked together to bring our compatriots to safety. What we sometimes forget, however, is, that our efforts would have been futile if there had not, on the opposite coasts of the Øresund had been Swedes ready to welcome our fleeing citizens.  
An old gentleman, who was 16 years old when the action took place, remembered that fateful night at the annual Aschwitz Day this January at the Black Diamond:” What remains my most vivid memory from that night, is when the hatch to the storage hold opened above our heads and a female Swedish Soldier said: “Välkomna til Sverige” (Welcome to Sweden). And then he wept. 80 years on from that dramatic night. Because this:”Welcome” was a testament to the success of his escape. Because anyone can flee. But if no one is ready to welcome you to sanctity the flight is in vain.  
This reality faces practically all LGBTI+ people in the world. That the will to welcome them does in no way match the indignation that we express towards the abuse and the injustice, they are subjected to. Without our open arms they are doomed. 
For this reason we will today express a common plea for more compassion and greater forthcomingness. Save or LGBTI+ siblings. Bid them welcome to Denmark. 
Let our solidarity today stretch from City Hall square and far beyond the borders of the country. 
That is the plea and the message when in 2023 we celebrate Copenhagen pride Week under the motto. Come together. That we take responsibility, invite in and embrace.  
Happy Copenhagen Pride Week 2023

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Type

Oversættelse

Tags