Skip to content

Lars Oskan-Henriksens tale til ligestillingsministeren

Om

Taler

Lars Oskan-Henriksen
Forperson for Copenhagen Pride

Dato

Sted

Statsministeriets festsal, København

Tale

Kære statsminister, kære ligestillingsminister 
Jeg vil gerne indlede med at takke jer for, at I tog vores ide til jer om at invitere LGBTI-miljøet til en officiel, regeringsdreven reception i Statsministeriet i anledning af Copenhagen Pride Week. Vi har brug for jer!

Det er første gang, en dansk regering på denne måde markerer Copenhagen Pride Week, og vi håber, det bliver en fast tradition, at vi kan mødes på denne måde til – midt i en hektisk prideuge, hvor vi alle er travlt optagede af at gøre opmærksomme på de udfordringer, LGBTI-personer står overfor i Danmark og i verden – at være både alvorlige sammen og hygge os i hinandens selskab, samtidig med at de vigtigste aktører på området med vores tilstedeværelse kan være med til både at anerkende de tiltag, der politisk er gjort på vores område, men også ved vores deltagelse forpligte vore beslutningstagere – jer – på vore liv. 
For det, der skal til, for at skabe den forandring, vi drømmer om, er i sidste ende politisk vilje – og viljen til at lytte til, hvad det er for udfordringer, vi står med. 
Vi håber på, at dette er et seriøst skridt på vejen mod at udrydde al lovgivningsmæssig diskrimination af LGBTI-personer i Danmark – Lige nu foregår kampen fra tue til tue, fra sag til sag – men når vi står her i dag, ser jeg det som et symbol på, at vi – regeringen, Folketinget og vi – LGBTI-miljøet vil det samme og er forpligtede på, at i Danmark skal ingen diskrimineres pga. deres seksuelle orientering eller deres kønsidentitet. 
Sådan er det ikke nu – men det er OS, der står her, som i fællesskab kan forandre det. 
Det er super positivt, at regeringen i dag lancerer en handlingsplan på LGBTI-området. Min opfordring til jer er: Vær ambitiøse! Gå nu hele vejen! Lad ikke dette handle om enkelte grupper eller særlige sager, men lad os få det hele med. Lad os én gang for alle sikre, at der er fuld ligestilling i Danmark – forankret i lovgivningen!
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke for regeringens støtte til vores bud på World Pride og Eurogames, som forhåbentlig kommer til København i 2021 – Det betyder enormt at vide, at I er bag os og vil støtte eventet og finansieringen heraf. 
Til slut vil jeg takke alle, som i denne uge bidrager til Copenhagen Pride Week – Og særligt statsministeren og regeringen for denne lejlighed til at mødes og for at vise, at I vil gøre en positiv forskel i vore liv. Vi ser frem til resultaterne. 
Lars! Karen! På vegne af hele LGBTI-miljøet! Tusinde tak, fordi I har villet se os i dag. Tak for invitationen – god pride!

Kilde

Kilde

Manuskript indhentet fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags