Skip to content

Lars Oskan-Henriksens paradedagstale

Om

Taler

Lars Oskan-Henriksen
Forperson og festivalleder for Copenhagen Pride og LGBTQ+-aktivist.

Dato

Tale

Kære alle sammen – gæster fra alle dele af Danmark og fra hele verden. 
Det er med stor glæde, jeg atter i år ønsker jer alle en god pride. En pride som endelig, efter års venten under Corona, er uden restriktioner, og som forener LGBTQIA+ personer i fejring af vore liv og løfter om at fortsætte kampen for ligestilling og ret. 
Det er en ganske anden verden vi mødes i i år, end den, vi holdt WorldPride i for et år siden. Krig er kommet tættere på vore egne grænser end i mange år, og det sætter også LGBTQIA+ personer i fare og forhindrer det vigtige arbejde med for tryghed og forståelse, som er så nødvendigt. Og har gjort det umuligt for Kiyv og Kharkov pride at finde sted. Terroren har ramt ned midt i vores ellers normalt så trygge, nordiske pridefællesskab og har skabt ængstelse og ført til aflysning af Oslo Pride i juni – men også styrket beslutsomheden i vores kamp – ingen skal få os til at dukke nakken – ingen kan tvinge os til tavshed. LGBTI+ rettigheder er under pres eller rulles tilbage i lande omkring os, og udviklingen er sat i stå mange steder, hvilket får stadigt flere til at søge friheden her hos os. Dem skal vi tage godt imod og byde velkommen i fællesskabet. 
Frihed. Det er temaet for årets Copenhagen Pride Week 2022. Og frihed, er det, Pridebevægelsen står for. Frihed til at være dem vi er, frihed fra krig og undertrykkelse, frihed fra diskrimination og fordomme, frihed til at leve fuldgyldige liv. Det samles LGBTQIA+ personer om i millionvis i pridemarkeringer over hele jorden – og nogle gør det ikke, fordi deres frihed til overhovedet at gå på gaden, som vi gør det i dag, er trådt under fode. 
Vi må aldrig glemme vores internationale sammenhold – ikke vende ryggen til uret uden for vore egne grænser, men stå fast på, at diskrimination af en af os, er diskrimination af os alle. 
LGBTQIA+ bevægelsen er kendetegnet ved at være en positiv bevægelse, som ønsker mere frihed og respekt for forskellighed. Det der altid skal være identificerende for os er, at vi er FOR noget – vi må aldrig blive en bevægelse, som forsøger at begrænse menneskers liv og ret. 
Vi skal – alle de organisationer og enkeltpersoner, som ønsker fremskridt og bedre vilkår for alle enkeltpersoner og grupper i LGBTQIA+ miljøet –  forene vores kræfter og vise, at vi er et fællesskab, som står fast på alle menneskers værdi og værdighed. At vi ønsker et samfund og en verden, hvor ingen sygeliggøres, diskrimineres eller holdes udenfor, og at rettigheder til flere blot betyder det: Rettigheder til flere. Når der indføres ligestilling og beskyttelse for flere grupper tages intet fra andre – vi er blot flere med fuldt borgerskab og bedre muligheder for at opfylde vores potentiale. 
Vi skal, som LGBTQIA+ samfund række ud med bestemt venlighed. Vi skal turde at stille krav og sige fra, for det er det frie borgere gør. Og vi skal vise, at når nogen forsøger at undertrykke eller begrænse os, så står vi sammen og siger fra. Ingen er frie – før alle er frie. 
Copenhagen Prides Weeks tema i 2022 er frihed. Lad os forenes i drømmen om frihed til at leve og elske frit og i tryghed. 
Fortsat god pride til jer alle. 
Endnu engang tak til ligestillingsministeren for på regeringens vegne at have inviteret til reception i anledning af Copenhagen Pride Week. Vi ser det som et løfte om fortsat opbakning til alle LGBTQIA+ personer. Til alle, som er med her i dag: fortsat god Copenhagen Pride week 2022

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret