Skip to content

Lars Løkke Rasmussens tale efter Europa-Parlamentsvalget

Marie Hald

Om

Taler

Lars Løkke Rasmussen
Formand for Venstre

Dato

Omstændigheder

Venstres valgfest

Tale

Kære venner. Kære Venstrefolk. Venstre har i aften fået et flot, flot valg!
Der tælles endnu, men Venstre har fået et af de allerbedste EP-valg nogensinde. Nogensinde!
Stort tillykke til os alle. Men især tillykke til Morten, Linea, Asger, Søren, Bergur, Charlotte, Casper, Henrik, Erik, Kim, Theresa og Jens. Venstres dygtige kandidater.
Sammen med Venstres mange frivillige har I kæmpet utrætteligt. Tidligt og sent. I lygtepæle. Debatter. Og på gader og stræder.
Mange måneders ihærdig valgkamp er i aften blevet belønnet med en flot fremgang. Så Venstre står styrket!
Flere af jer kan se frem til at skulle repræsentere Venstre i Europa-Parlamentet. Selvom I ikke alle får et mandat, så kan I alle være stolte.
Vi er stolte over et flot, flot resultat! Venstre er stolte over jer. Jeg er stolt over jer!
Danmark er et dejligt land. Vi kan rigtig meget på egen hånd. Men vi kan ikke løse alle problemer selv.
Kampen mod menneskeskabte klimaforandringer.
Indsatsen for at bremse migrationsstrømme.
Vores stræben efter mere frihandel, vækst og velstand.
Jeg er glad for den rekordhøje valgdeltagelse. Og jeg er ekstra glad for, at aftenens valgresultat også er en markant opbakning til en positiv og helhjertet dansk europapolitik.
En linje, hvor vi tør tale åbent om problemerne. For der er problemer, som skal løses.
Vores løsninger – Venstres løsninger – Danmarks løsninger – må aldrig blive at bure os inde. Grave grøfter. Eller isolere os fra omverdenen.
Danmark er – og skal være - et moderne og åbent land.
Aftenens resultat er et bevis på, at der fortsat er bred opbakning til den linje. Til Venstres linje. Det er jeg utroligt glad for!
Kære Venstrefolk.
I mærker sikkert trætheden, der er kommet snigende efter ugers valgkamp. Forløsningen over et godt resultat. Lysten til at fejre og nyde øjeblikket.
Det skal der være plads til. I aften. Det har I alle fortjent. Men allerede i morgen melder hverdagen sig igen.
Ganske vist skal EU-plakaterne ned, men nye skal op i deres sted.
Om præcis ti døgn står vi her nemlig igen. På endnu en valgaften.
Indtil grundlovsdag skal vi igen og igen minde danskerne om, at Venstre er bedst til at lede landet.
Det gør en forskel, om man stemmer på det ene eller det andet parti.
Det gør en forskel, om vi fastholder den ansvarlige kurs, som betyder, at det nu går historisk godt i Danmark. Eller om Danmark for første gang i årtier skal drejes i en mere venstreorienteret, socialistisk retning.
Det gør en forskel, om jeg – og vi i Venstre - betros ansvaret for at lede landet. Eller om der skal uprøvede kræfter til.
Verden er i forandring. Spændinger stiger mellem øst og vest. Klimaet ændrer sig hastigt, og flygtninge og migranter fra syd udfordrer Europa og Danmark.
Det kræver en erfaren ledelse. Både når vi ser ud i verden – og når vi kigger indad.
En regering under min ledelse vil være bedst til at lede landet.
Vi vil lede landet med en ansvarlig økonomi.
Så danskerne kan være trygge i hverdagen uden at frygte ukontrolleret gældsætning eller stigende renter. Og så der er råd til at investere mere i velfærden - uden skattestigninger.
Vi vil lede landet med tryghed om skatten.
Så danskerne ikke skal bekymre sig om stigende skatter og afgifter på deres bolig, på deres indkomst og på hverdagens fornødenheder. SkatteSTOP frem for skatteHOP.
Vi vil lede landet med styr på udlændingepolitikken.
Så tilstrømningen fortsat er under kontrol. Vi skal ikke give 10.000 kroner mere om måneden til arbejdsløse indvandrere og flygtninge, som rød blok kræver. Det er den helt forkerte vej.
Vi vil lede landet med vækst og jobskabelse.
Så danske virksomheder får bedre forhold, ikke dårligere. For velstanden skabes i erhvervslivet, og pengene skal tjenes, før de kan bruges. Jo mere erhvervsliv – jo mere velfærd.
Det er Venstres vej. En optimistisk fortælling om, at Danmark kan bruge vores højkonjunktur til at gøre de gode tider bedre.
Det er jo også en anden vej.
Det kommer med en pris at være statsminister. Det ved jeg bedre end de fleste. Det vil Mette også lære på den hårde måde – hvis det skulle komme dertil.
Enhver vil jo tage farve af de partier, som leverer mandaterne.
Derfor frygter jeg, at en rød regering vil komme til at føre en alt for lempelig udlændingepolitik. En for dyr skattepolitik. En for uansvarlig økonomisk politik.
Det kan blive dyrt for Danmark. Lad os i stedet fortsætte den positive udvikling.
Kære Venstrefolk. Om mindre end ti døgn lukker valglokalerne. Igen. Indtil da skal vi slide og slæbe for at fastholde danskernes tillid.
Vi skal bygge videre på fire års gode resultater.
Vi skal gribe momentum fra dagens flotte valgsejr.
Og vi skal kæmpe for, at Venstre også fremover får opbakning til at lede landet.
Tak for ordet. Tak for den flotte opbakning til Venstre. Og rigtig god valgaften!

Kilde

Kilde

www.venstre.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags