Skip to content

Lars Oskan-Henriksens tale ved Copenhagen Pride Weeks digitale parade

Om

Taler

Lars Oskan-Henriksen
Forperson for Copenhagen Pride

Dato

Omstændigheder

Fysisk: Axel Møllers have - Hvor paraden skulle have været startet, men transmitteret digitalt

Tale

Kære alle sammen!
At finde styrken i modvind. At stå sammen, når diskriminationen har taget overhånd. At vise respekt for dem iblandt os, som er de svageste. At holde hånden under hinanden!
DET har altid været kendetegnende for LGBTQIA+ bevægelsen, og det er den måde at byde verden trods på, som har holdt os oppe, når alt så sortest ud. Når lovgivningen har kriminaliseret os, når vore familier har udstødt os, når gaderne har været utrygge, og når vi kun havde hinanden at vende os til. 
Nogle gange fører medgang og privilegier til hukommelsestab og egoisme. Så glemmer vi, hvordan vi nåede hertil, hvor vi er. Og hvordan vi er forpligtede overfor vores LGBTI+ familie over hele jorden til at insistere på, at før alle er med, har ingen vundet. 
2020 har været præget af Covid-19. En sygdom, som har udstillet vores egen sårbarhed, og også mindet os om – på brutaleste vis, at kun ved at stå sammen kan vi løse menneskehedens problemer. 
Vi er heldige i Danmark. Vores folketing har handlet hurtigt og velbegrundet, og vi har taget anbefalingerne til os og accepteret begrænsningerne, fordi det er sådan, vi tager hensyn til de, som er udsatte. Vi har forstået og vist, at vi, som er stærke, skal beskytte de svage. 
Derfor fejrer vi Copenhagen Pride Week 2020 i solidaritetens tegn. 
Fordi vi skal minde hverandre om, at det samfundssind og det hensyn, vi har vist hinanden i de sidste mange måneder, gerne skulle blive den måde, vi agerer på – det ansvar vi viser, og den forpligtelse vi har på hinanden. 
LGBTI+ personer over alt i verden rammes uforholdsmæssigt, når pandemier raser, og verdensøkonomien afmattes. Vi er mere udsatte, fordi vi i højere grad står uden for arbejdsmarkedet, har ringere adgang til sundhed og ofte lever udstødt af vore familier. Det betyder, at den enkelte er ekstra afhængig af sine sociale netværk – og de, som er udstødte, er mest udsatte. 
Og vi skal huske på, at mennesker, som lever som intersektionelle minoriteter – som er flerfoldigt ramt af flere minoritetsstatus, også er flerfoldigt ramte af diskriminiation. Vi kan ikke bedrive LGBTI+ kamp, hvis vi ser bort fra køn, etnicitet, alder, kropskapabilitet, økonomi, geografi osv. Hvis vi ikke står sammen som minoriteter på tværs af vore forskellige udfordringer, tillader vi, at vore modstandere vinder ved at så splid imellem os. 
Derfor fejrer vi Copenhagen Pride Week 2020 i solidaritetens tegn. 
I 2021 samler vi hele verden i København og Malmö til den største LGBTI event nogensinde, og vi gør det i solidaritet, og fordi vi forstår - at vore privilegier, skal vi bruge til fordel for LGBTI+ personer over alt. 
Kom og vær med. Bidrag til, at alle, som rejser hertil i håbet om at finde fællesskabet, møder åbne arme. Det er den bedste legacy, vi kan efterlade os, når hele verden har fejret WorldPride og EuroGames i København: at alle deltagere fortæller, at da vi kom til Copehagen2021 – følte jeg mig inkluderet – I was included!
Lad os – sammen, men hver for sig, i 2020 bekende os til, at læren af i år har været – at mere end nogensinde har vi brug for hinanden! 
Lad 2021 fyldes af flere håndtryk, flere knus, flere kindkys og større kærlighed. 
Happy Pride 2020!
Vi ses til World Pride og Eurogames i Copenhagen 2021 – and you are included!

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags