Skip to content

Lars Fruergaard Jørgensens tale ved Novo Nordisks udvidelse ved Kalundborg

Novo Nordisk A/S

Om

Taler

Lars Fruergaard Jørgensen
Administrerende direktør for Novo Nordisk

Dato

Sted

Kalundborg

Tale

Det er ikke første gang, jeg står her i Kalundborg og skal tage et spadestik i den nordvestsjællandske jord. Men jeg må indrømme, at jeg
har en særlig fornemmelse i dag. For når vi om lidt står med spaden i hånden, fortsætter vi de ambitioner, som begyndte for 100 år siden, da forskere og læger påtog sig missionen om at give et liv til mennesker med diabetes. De lykkedes med at ændre diagnosen diabetes fra at være en dødsdom til at være en kronisk sygdom, der kan behandles, da vi begyndte at producere insulin i Danmark i 1923.

Opstarten af den produktion har ændret livet for mange millioner mennesker verden over. For de mennesker – og for Novo Nordisk som virksomhed – er det, der foregår i bygningerne omkring os og dem, der i de kommende år skyder op, helt afgørende.

Missionen om at forbedre og redde liv er stadig det, der driver os i Novo Nordisk. Der er for tiden mange, der taler om, at Novo Nordisk er en stor virksomhed. Men for os er det ikke vigtigst at være de største i verden. Vi vil være de bedste FOR verden, og vi er fast besluttede på at leve op til vores forpligtelser over for de patienter, vi hjælper.

Udvidelsen af produktionen på mere end 42 milliarder kroner, som vi i dag går i gang med, er ikke blot den største investering i Novo Nordisks historie, men også den største investering af en privat virksomhed i Danmarks historie. Det siger lidt om ambitionen i vores mission, men det siger også noget om skalaen af den udfordring, vi står overfor.

Novo Nordisk leverer i dag medicin til omkring 40 millioner mennesker verden over, men vi er slet ikke i mål, for i dag lever 537 millioner voksne i verden over med diabetes – og tallet ventes at stige til 643 millioner i 2030 – det er mere end 100 gange Danmarks befolkning.

Samtidig ser vi, at millioner mennesker lever med svær overvægt. Her går pilen også opad – Verdenssundhedsorganisationen, WHO, forventer, at det vil stige til en milliard svært overvægtige i 2030.

Vi har en forpligtelse til at levere de nødvendige produkter til disse mennesker. Derfor er jeg glad for, at vi i Novo Nordisk, Kalundborg og Danmark er lykkedes med at skabe mulighed for at etablere noget af den nødvendige produktionskapacitet her. Det var ikke lykkedes uden den fantastiske symbiose, vi har med en meget bred gruppe af aktører; fra både industri, kommune, og uddannelsesinstitutioner. Jeg vil gerne sige tak til alle vores samarbejdspartnere og myndighederne for den helt ekstraordinære indsats, der bliver leveret hver dag, og som er nødvendig for at kunne realisere en investering af den her størrelse.

For at kunne følge med efterspørgslen på vores produkter investerer Novo Nordisk for tiden i fabrikker i store dele af verden, men annonceringen her i dag viser konkret vores dedikation til Danmark og Kalundborg. Det kommer til at påvirke samfundet bredt, bl.a. med underleverandører fra hele Danmark, og kommer til at levere arbejdspladser til omkring 3.000 personer i byggefasen og til 800 nye medarbejdere, når det står færdigt.

Når vi etablerer projekter som dette, er vi helt afhængige af basale ting som den rette infrastruktur, adgang til stabil grøn strøm og vand, adgang til kvalificeret arbejdskraft og transparente og effektive processer for myndighedsgodkendelser. Derfor er jeg glad for, at vi møder en regering, der har sat sig for at løse nogle af disse kritiske udfordringer og har forståelse for det globale ansvar, life sciencesektoren i Danmark har, samt de potentialer, der følger med for Danmark.

Derfor er jeg også glad for, at udenrigsministeren har sagt ja til at være her i dag. I sine tidligere politiske erhverv har han fulgt og understøttet udviklingen af den danske life science sektor, og i dag er han en central del det strategiarbejde, der som bekendt ikke kun påvirker Danmark, men har stor betydning for patienter over hele verden og life sciencesektorens vilkår på både Europæisk og globalt plan.

Faktisk, Lars, vil det på sigt gøre en forskel for mennesker i 180 lande over hele verden, hvor vi leverer vores medicin, når vi om lidt går ud og graver i den nordvestsjællandske jord. Det synes jeg faktisk godt, at vi kan være stolte af, at det sker her i Danmark.

(...)

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags