Skip to content

Lars Barfoeds tale ved konferencen om erhvervsuddannelser i Norden

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Lars Barfoed
Landsformand for Foreningen NORDEN

Dato

Sted

Vartov, København

Tale

Hjertelig velkommen til jer allesammen. Det er en stor glæde at se, at så mange er mødt op her til morgen i København for at deltage i den vigtige diskussion om, hvordan vi i fællesskab kan styrke erhvervsuddannelserne i de skandinaviske lande bl.a. ved at øge mobiliteten på tværs af landene for ikke mindst de, som søger erhvervspraktik.
Inden vi begynder at diskutere erhvervsuddannelser og erhvervspraktik, så vil jeg gerne kort her i min velkomst give dagens diskussion et strategisk perspektiv.  
Der er i dag mere end måske nogensinde siden Kalmar-unionen et stort behov for - og store perspektiver i - det nordiske samarbejde. Der er mange store udfordringer for vore samfund i de kommende år. Jeg nævner bare klimakrisen, den globale konkurrence, der kan true vores velstand, risikoen for svigtende energiforsyning, sikkerhedssituationen i Europa og i Arktis, der er stærkt forværret med Ruslands angreb på Ukraine, de geopolitiske opbrud, der sandsynligvis betyder, at vi i Europa i højere grad i fremtiden skal kunne klare os selv uden automatisk hjælp fra USA.
Ingen af de udfordringer kan vi klare hver for sig i de enkelte lande. De kræver et samarbejde landene imellem. Det samarbejde må starte med de, som vi står nærmest, og vi står tæt på hinanden i Norden.
Det kræver naturligvis også europæiske løsninger. Og det arbejdes der også på. Men det er ofte kompliceret og tager lang tid at nå frem til fælles beslutninger. Og det bliver ikke nemmere, når EU skal udvides med nye medlemslande. Det er nødvendigt, men det har sin pris.
Samtidig skal vi gøre os klart, at vi i de nordiske lande tilsammen har en stor styrke, når bare vi står sammen. Det gælder bl.a. økonomisk, hvor vi sammen udgør den 11. største økonomi i verden. Både økonomisk, militært og politisk står vi meget stærkt, når vi står sammen.
Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd har samtidig det mål, at vi skal være verdens mest integrerede, konkurrencedygtige og bæredygtige region. Det er den rigtige vision for at realiere vores potentiale. Men det skal også gennemføres i praktisk og konkret politik. Nordfokus er en vigtig del af den politik.
Vores konference her i dag har naturligvis sin selvstændige og vigtige betydning for vores erhvervsuddannelser og for de uddannelsessøgende. Men den er også en vigtig brik i en samlet strategi for at styrke det nordisk samarbejde og den nordiske integration.
Vi startede Nordfokus, fordi vi er overbeviste om, at et integreret Skandinavien er et stærkt Skandinavien. Mange af de udfordringer, som vi i de skandinaviske lande oplever, kan løses ved at åbne op for muligheden for at bruge hinanden i de forskellige lande. Det gælder også på arbejdsmarkedet, hvor der ofte er stor forskel på, hvilke kompetencer der efterspørges, og i hvilket land de findes, ikke mindst når det drejer sig om erhverv, der kræver en erhvervsuddannelse. 
I hele Skandinavien er der i øjeblikket stor mangel på faglært arbejdskraft, og mange unge fravælger en erhvervsuddannelse. Derfor mener vi i Foreningen NORDEN, at vi bør gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive ved at hjælpe de unge med at tage deres praktik i et andet nordisk land.  
North Focus har følgende 4 missioner:
  • Hjælpe erhvervsskoleelever med at tage deres praktik i et andet nordisk land
  • Skab en praktikmodel, der gør det nemt for unge erhvervsuddannelseselever at tage deres praktik i et andet nordisk land. 
  • At hjælpe jobsøgende og studerende med at tænke på hele Skandinavien som et åbent arbejdsmarked at søge ind på.
  • At forenkle processen for jobsøgende, der søger arbejde i et andet skandinavisk land, ved aktivt at arbejde for at nedbryde eksisterende grænsebarrierer. 
Vores mål er derfor at hjælpe især erhvervsstuderende, men også andre fagfolk, med at se Norden som et oplagt valg, når de skal i praktik eller have deres første job, når det kommer.
På længere sigt er det håbet, at Nordfokus vil bidrage til et mere samlet arbejdsmarked i Norden.
Derfor glæder vi os over i dag at have samlet aktører fra hele Skandinavien, så vi kan drøfte, hvordan vi løfter erhvervsuddannelserne ved at samarbejde på tværs af de tre skandinaviske lande.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags