Skip to content

Ida Aukens tale ved lanceringen af handlingsplanen for klimasikring af Danmark

Om

Taler

Ida Auken
Miljøminister

Dato

Sted

Vinhandel & Bar i København

Tale

Velkommen til Stranden 10 i København. Det sted, hvor vi står nu, er et historisk sted på flere måder.

I den her fredede bygning lå der tidligere en tehandel. Her kom eventyrdigteren H.C. Andersen og filosoffen Søren Kirkegaard og købte deres te i begyndelsen af 1800-tallet.

I dag er det, som I kan se, en vinhandel. Og for halvandet år siden var butikken her ramme om en noget anderledes historisk begivenhed – lørdag 2. juli 2011 stod vandet op i 1,6 meters højde. Vinflasker flød rundt i kloakvand op til brystet. Skybruddet 2. juli 2011 kostede vinhandelen mange, mange tusinde kroner.

Men regnvand og kloakvand væltede også ned i et hav af andre butikker og hjem her i København. Køleskabe, stole, sko, fotoalbum, gamle stilehæfter og dagbøger blev oversvømmet. Det var ikke alt, der havde en stor materiel værdi. Men mange af de ting, der gik tabt, var af stor værdi for borgerne.

Københavns erhvervsdrivende havde sammenlagt forsikringsskader for mere end 3,5 mia. kroner.

Det, jeg vil sige i dag, er: Vi vil aldrig mere have en 2. juli.

Jeg kan desværre ikke garantere, at vi ikke igen får så ekstremt meget regn på én gang. Jeg ville ønske, jeg kunne.

Men jeg kan sige, at vi har gjort alt, hvad vi kan for at ruste samfundet, så vi ved, at næste gang et voldsomt skybrud rammer, så bliver konsekvenserne langt mindre.

Jeg står her med regeringens handlingsplan for klimasikring af Danmark – som er planen for, hvordan vi bl.a. håndterer skybrud og regnvand.

Planen fortæller om alle de initiativer, vi sammen har taget for at ruste Danmark til bl.a. mere regn og skybrud. Og planen fortæller om en række initiativer, som vil komme i nær fremtid.

Det er ikke kun mig som miljøminister, der ruster Danmark. Det er en fælles, målrettet handling på tværs af mange ministerier. Og det er noget helt nyt. Få enkeltstående nålestik er nu afløst af sammenhængende handling, hvor vi løfter i flok.

Og det er enormt vigtigt, at det netop er en fælles handling. For hvis vi skal ruste Danmark til voldsommere vejr, så kræver det, at alle er med.

Derfor er det også super, at Transportministeriet for eksempel er i gang med at sikre vores broer og de mest udsatte veje.

Og Erhvervs- og Vækstministeriet har en grøn omstillingsfond på 40 mio., som de vil bruge en god del af til at støtte innovative løsninger til håndtering af skybrud, så vi bedre kan sikre kældre som Christian Nedergaards Vinhandel her.

For halvandet år siden sejlede butikken i kloakvand, og på den ulykkelige måde fik butikken den vel nok dyreste årgangsvin nogensinde – for Christian måtte destruere hundredvis af vinflasker, der var blevet forurenet af kloakvandet.

Her er det Københavns Kommune og Københavns Energi, der har været på banen. Sammen har de gjort virkelig meget for at sikre københavnerne.

De har lavet en simpel og smart løsning [som forventes omtalt af Frank Jensen bagefter]. Hvis den havde eksisteret 2. juli, var der formentlig ikke kommet en dråbe regn herned.

Vi har brug for mange flere simple og smarte løsninger. Der er masser af dem i Københavns Kommunes og Københavns Energis planer for skybrudssikring og klimatilpasning.

I regeringens handlingsplan beskriver vi en række tiltag, der skal gøre den slags løsninger meget nemmere at gennemføre – over hele landet.

Jeg vil specielt fremhæve ét initiativ, som planen beskriver. Det handler om, at forsyningsselskaber som Københavns Energi nu får mulighed for at sende regnvandet ud af kloakkerne – og op på jorden.

Det er smart, hvis vandet aldrig ender i kloakkerne, fordi det så letter det store pres, der i forvejen er på kloakkerne.

Og det er smart, fordi forsyningerne får mulighed for at lave områder i byen, hvor regnvandet kan blive holdt tilbage i midlertidige søer og vandløb, når regnen er mest voldsom.

Her kan det blive til en del af nogle dejlige, grønne, rekreative områder med kanaler og bassiner, hvor byens borgere kan nyde naturen i byen. Det vil også betyde bedre levevilkår for planter, fugle og dyr i byen – til gavn og glæde for borgerne.

Københavns Energi har været tidligt ude – de har lært meget af 2. juli.

Jeg læste for nylig i det amerikanske finans- og erhvervsmagasin Forbes, at New York kunne lære noget af København. Det var en artikel, der blev bragt efter at orkanen Sandy havde hærget New York her tidligere på efteråret.

Det er godt gået af København. Jeg er faktisk helt stolt af jer. Der er også andre kommuner, som er godt med i Danmark.

Roskilde har skabt verdens første kombinerede skaterpark og regnvandsanlæg. Når det er tørvejr, kan skatere og andre Roskilde-borgere muntre sig i skaterparken.

Når der er skybrud, holder skaterbanerne regnvandet tilbage, så det ikke løber ned i folks kældre.

Og i Kokkedal går Danmarks største klimatilpasningsprojekt i gang om kort tid. Her skal et helt lejeboligområde gøres grønt og indbydende samtidig med, at det sikres mod ekstremt vejr.

Og næste år skal alle kommunerne med. Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at alle kommuner skal have en klimatilpasningsplan i 2013.

Vi har også aftalt, at der skal bruges ekstra 2,5 milliarder på klimatilpasning i kommunerne i 2013.

Det skal blandt andet gå til større kloakrør. Men det skal også gå til nye, smarte løsninger – løsninger, som er med til at gøre Danmark grønnere – og gøre byerne grønnere, og til at skabe grønne job og trygge borgere.

Vinhandleren her kan trygt lægge både Pomerol og Barolo ind på hylderne igen – også på de hylder, der ligger lavere end 1.60. Nu mangler vi bare at sikre vinkældrene i resten af landet – og alle andre kældre for den sags skyld.

Lad os sammen sikre, at vi aldrig igen bliver lagt så meget ned af et skybrud.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret