Skip to content

H.M. Kong Frederik IX's nytårstale

Elfelt & Co.

Om

Taler

H.M. Kong Frederik IX
Danmarks regent

Dato

Sted

Frederik 8. Palæ, Amalienborg

Tale

Ved årsskiftet sender dronningen og jeg vore varmeste hilsener og ønsker om et godt nytår til alle danske, nær og fjern. Vi bringer en hjertelig tak for den trofasthed og hengivenhed som fra alle sider har mødt os, vore børn og børnebørn i det forløbne år, og en særlig tak for de varme ønsker, dronningen modtog under sin sygdom og rekreation.

Desværre har det svundne år ikke bragt den ro i verden, vi alle længes efter. Krigshandlingerne i Sydøstasien er ikke forbi, og for nylig har vi været vidne til nye voldsomme blodsudgydelser med nød og elendighed til følge på det Indiske kontinent.

Der er grund til at takke alle, der gennem de danske hjælpeorganisationer har søgt at mildne nøden i disse områder. Selv om hjælpen kan synes lille i forhold til de vældige behov, er den dog en værdifuld håndsrækning til mennesker i nød.

Vi lever i en brydningstid, hvor vældige kræfter mødes. Idealer og traditioner sættes på prøve som aldrig før. Ord som kærlighed og trofasthed, venskab og loyalitet får større betydning end nogen sinde før.

Meget tyder på at 1972 vil blive et år, hvor skelsættende afgørelser skal træffes. Det gælder både vor egen afgørelse om Europa-samarbejdet og i verdenspolitikken.

Danmark vil også i det kommende år gøre en indsats i de internationale organisationer, som vi er medlem af, for at skabe afspænding i verden omkring os og for at afhjælpe den nød, som de ulykkelige krige medfører.

I vort eget land er der gjort en stor indsats for at øge den sociale og menneskelige tryghed. Det er mit håb, at vi alle - unge og gamle - i fællesskab kan samarbejde de om at fortsætte denne udvikling.

Ved årsskiftet sender jeg en særlig hilsen til vore landsmænd i Grønland og på Færøerne med ønske om fortsat fremgang for deres erhvervs- og samfundsliv.

Jeg sender en hilsen til alle i forsvaret og politiet med tak for veludført gerning i det forløbne år.

Mine tanker går i denne aften særlig til sømændene på havene og i fremmede havne, og til landsmænd, som i det fremmede er med til at skabe respekt om Danmarks navn.

En hilsen sender jeg til de gamle og de ensomme, til de syge i hjemmene og på hospitalerne og til alle, som er ramt af sorg.

Det er min tro, at der hos alle er et ønske om, at Danmarks navn må være agtet og respekteret ude omkring, og at vort land i stadigt stigende omfang må blive et godt og trygt hjem for alle landsmænd.

Måtte vi alle i det kommende år forenes i arbejdet for, at det må være sådan.

Jeg ønsker lykke og velsignelse for alle danske hjem i det kommende år.

Gud bevare Danmark.

Kilde

Ophavsret

Tags