Skip to content

H.M. Kong Frederik IX's nytårstale

Elfelt & Co.

Om

Taler

H.M. Kong Frederik IX
Danmarks regent

Dato

Sted

Frederik 8. Palæ, Amalienborg

Tale

Ved indgangen til 1971 sender dronningen og jeg vore hilsener til alle danske og udtrykker håbet om et fredeligt og lykkeligt nyt år.

Det forløbne år har på mange måder været præget af uro og usikkerhed, selv om det også har vist fortsat fremgang i velstand. Det er mit håb, at det danske samfund også i den kommende tid vil have styrke og sammenhold til i fredeligt samarbejde at løse vore problemer, og jeg udtrykker ved årsskiftet det ønske, at vi i det ny år vil formå at udbygge og styrke det samfund, vi gennem generationer har opbygget.

I 1970 fejrede vi 25 års dagen for afslutningen af den anden verdenskrig. For Europa har det lykkeligvis været 25 år uden krig, men dog med store spændinger, som man i det forløbne år har udfoldet alvorlige bestræbelser for at mindske, og det er vort håb, at den spire af forståelse, der nu er vokset frem, vil indvarsle det så længe ventede tøbrud i Europa.

Men verden uden for Europa var også i 1970 præget af ufred og menneskelige lidelser.

I en tid, hvor internationale spændinger og modsætningsforhold vil kunne indvirke på hele verdens skæbne, kan intet land være sig selv nok.

Den moderne udvikling både i verden omkring os og i vort eget land, vil stille det danske folkestyre over for stadigt mere komplicerede problemer.

Mennesket må bestandigt tilpasse sig de hastige forandringer i livsvilkårene, nye tanker og ny indsigt er nødvendig for at man kan medvirke til at skabe en menneskelig tilværelse. Her har forskere og videnskabsmænd og også kunstnere inden for alle kunstarter, som i dag har større og friere udfoldelsesmuligheder, end de før har haft, en vigtig opgave over for deres medborgere.

Indsatsen på disse felter er afgørende for kvaliteten af vor kultur, og det har den største betydning, at der består en levende kontakt og gensidig respekt mellem det kunstneriske og intellektuelle liv og det øvrige samfund.

Jeg retter ved årsskiftet en tak til alle danske hjemme og ude, som i det forløbne år har gjort en indsats for vort land.

Min tak gælder alle led i vort samfund, Folketing, administration, politi og forsvar og alle andre udøvere at offentlige funktioner, der våger over vor fred og sikkerhed.

Jeg sender en særlig hilsen til vore landsmænd i Grønland og udtrykker håbet om, at de store forandringer, som præger denne landsdel må omsætte sig til frugtbare resultater, således at udviklingen i Grønland må forløbe i harmoni med udviklingen i det øvrige rige.

Jeg sender ligeledes en hilsen til vore landsmænd på Færøerne og udtrykker ønsket om et fortsat tillidsfuldt samvirke imellem Færøerne og Danmark.

Mine tanker går på denne aften til danske søfolk på havet eller i fremmed havn, og jeg tænker på alle dem, som ved årsskiftet er ramt af sorg eller sygdom. -

Dronningen og jeg takker for el den venlighed og sympati vi har mødt i det forløbne år under vore ophold forskellige steder i landet. 1970 var et særligt minderigt år, idet det gav anledning til at mindes to af de lykkeligste begivenheder i Danmarks historie: 50-året for genforeningen med Nordslesvig, og 25-året for ophøret af den tyske besættelse. Disse to begivenheder har på, afgørende måde præget vort folks liv, og selv om vi ikke må blive stående i fortidens minder, er det dog vigtigt, at vi ikke glemmer vor arv.

Jeg ønsker her ved årsskiftet, at vi må have evne til at udnytte alle de muligheder, udviklingen byder os, og samtidig holde vort samfund fri af de skadelige virkninger, den moderne udvikling kan indebære.

Jeg ønsker lykke og velsignelse for alle danske hjem i det kommende år.

Gud bevare Danmark.

Kilde

Ophavsret

Tags