Skip to content

H.M. Kong Frederik IX's nytårstale

Elfelt & Co.

Om

Taler

H.M. Kong Frederik IX
Danmarks regent

Dato

Sted

Frederik 8. Palæ, Amalienborg

Tale

Det er mig magtpåliggende på denne sidste aften i det gamle år at bringe en varm tak fra dronningen og mig selv for al den hjertevarme, der er strømmet os i møde på vore store familiefestdage: ved vor datter Benediktes bryllup og ved vor dattersøn Frederiks fødsel og dåb.

Ved årsskiftet sender dronningen og jeg vore hilsner til alle vore landsmænd. Vi håber de må nå ud til hvert eneste hjem her i landet, på Færøerne og i Grønland, til vore sømænd og fiskere rundt på havene og i fremmede havne og til vore landsmænd, som i det fremmede yder en indsats til gavn og ære for deres gamle land.

Det svundne år bragte ikke den fred og tryghed i de internationale forhold, som vi alle håber på. Krige og stridigheder har igen i år forårsaget menneskelige lidelser, som har gjort det dybeste indtryk på os alle. Den indsats, der er gjort, og som vi er glade for at kunne sige, at Danmark har bidraget til, har nok lindret, men ikke fjernet nøden og ulykkerne.

Vi vil fortsat gøre, hvad vi formår, for at bidrage til at fremme den internationale afspænding og lindre nøden i verden. En styrkelse af Forenede Nationer og dens fredsbevarende muligheder er et vigtigt middel.

Det samme gælder en fortsat udbygning af hjælpen til udviklingslandene. Danmark ønsker at udfylde sin plads i dette arbejde. Sammen med vore allierede, og i nært samarbejde med de nordiske brødrelande, vil vi sætte alle kræfter ind i afspændingens tjeneste.

Det forløbne år har for os understreget værdien af de frihedsgoder, et demokrati byder sine borgere. Der må heri ligge en opfordring til alle danske til at medvirke til at styrke og udbygge vort demokratiske system, og i disse bestræbelser må vi ikke mindst påkalde ungdommens medvirken.

Rejsen til Grønland blev en uforglemmelig oplevelse for os, og vi bringer en særlig tak for den hjertelige modtagelse, vi fik både i Øst- og Vestgrønland.

Vi sender også i aften vor hilsen til alle, som kæmper med bekymringer og sorger. Til de syge på hospitalerne, i hjemmene og til dem, der har mistet en af deres kære.

Vi sender en hilsen til alle i forsvaret og inden for politiet med tak tor veludført tjeneste i det forløbne år.

Vore tanker går til Færøerne og Grønland. Vi ønsker dem a1 lykke med den fortsatte udbygning af deres erhvervs- og samfundsliv.

Året, der gik, har atter bekræftet den samhørighed, der er mellem os herhjemme og dem, der uden for landets grænser er danske af oprindelse, taler det danske sprog og øver en  gerning, som gør vort land større.

Det skal være mit ønske for det ny år, at denne samhørighed må styrkes, så alle landsmænd fjern og nær kan samles i en fælles bestræbelse for at gøre vort samfund rigere og lykkeligere og skabe respekt om Danmarks navn.

Jeg ønsker lykke og velsignelse for alle danske hjem i det kommende år.

Gud  bevare Danmark.

Kilde

Ophavsret

Tags