Skip to content

H.M. Kong Frederik IX's nytårstale

Elfelt & Co.

Om

Taler

H.M. Kong Frederik IX
Danmarks regent

Dato

Sted

Frederik 8. Palæ Amalienborg

Tale

Det er mig magtpåliggende på denne sidste aften i det gamle år at bringe en inderlig tak fra dronningen og mig for alle de talrige beviser på sympati og hengivenhed fra befolkningen, der er strømmet os i møde i årets løb.Det er ikke alene ved vor datter Margrethes bryllup og vor datter Benediktes forlovelse, men også ved den mørke skygge, der har lagt sig over min familie i den sidste tid, grundet på de svære tider, som vor datter Anne-Marie og vor svigersøn kong Konstantin må gennemleve. De følelser, der er tilkendegivet, har rørt os mere, end jeg kan give udtryk for, og jeg kan derfor kun sige tak af ganske hjerte.
1967 bragte desværre ikke den fred i verden, som vi alle håber på. Den ulykkelige krig i Vietnam fortsætter. Det mellemste Østen har været ramt af krigeriske begivenheder, og der er ikke etableret en fredstilstand.
Mod slutningen af året rystedes Cypern af en ny alvorlig krise, der skabte frygt for krig. FN's fredsbevarende styrker på øen, herunder de danske soldater og politifolk, der gør tjeneste FN's flag ydede en fortrinlig indsats i denne vanskelige situation, og vi glæder os over denne indsats.
Vi tænker med den dybeste medfølelse på alle de mange mennesker over hele Jorden, der er ramt af virkningerne af krige eller konflikter, og vi må håbe at Forenede Nationer må få held til at fremme udviklingen mod sikkerhed og tryghed for alle. Det må stedse være vort mål at bidrage hertil, så meget som vi formår.
Vore idealer om opbygningen af en fredelig verden deler vi med vore nordiske broderfolk. På dette som på andre felter har 1967 på ny bekræftet den nære samhørighed og det nære samarbejde mellem de nordiske lande.
Dronningen og jeg sender en tak for den hjertelighed, der har mødt os på vore besøg rundt i landet. Jeg sender en hilsen til vore sømænd og fiskere, og jeg ved, at de i år har haft særlig vanskelige vilkår at kæmpe med. Jeg sender også min hilsen til alt personel inden for landets forskellige forsvarsgrene med tak for veludført tjeneste i det gamle år.
Tankerne går også til de danskere, der lever under fremmede himmelstrøg. En særlig tak skal lyde til dem, som i det forløbne år har gjort Danmarks navn ære gennem deres arbejde i det fremmede - i FN's fredsbevarende missioner, i internationale organisationer, i udviklingslandene eller i humanitær virksomhed.
Jeg sender min hilsen til den færøske og grønlandske befolkning. Det er en pligt og en ære for os at bidrage til, at Færøerne og Grønland kan udvikle sig i overensstemmelse med deres særlige vilkår.
Jeg tænker i aften på dem, der kæmper med sorger og bekymringer, på de ensomme og på dem, der har mistet en af deres kære. Jeg tænker på de syge i hjemmene og på hospitalerne. Ord vejer så lidt - men de skal mærke, at de ikke er glemt.
Min nytårshilsen gælder også de unge, som i disse år dygtiggør sig til at gøre en indsats til gavn for vort land og til glæde og lykke for dem selv og deres hjem.

Der vil i det ny år være store opgaver at løse, og det skal være mit ønske, at hver enkelt med styrke og dygtighed vil gå ind i dette arbejde til gavn og ære for vort land. Jeg ønsker lykke og velsignelse for alle danske hjem i det kommende år.
Gud bevare Danmark.

Kilde

Ophavsret

Tags