Skip to content

H.M. Kong Frederik IX's nytårstale

Elfelt & Co.

Om

Taler

H.M. Kong Frederik IX
Danmarks regent

Dato

Sted

Frederik 8. Paæl, Amalienborg

Tale

Det gamle år er ved at ebbe ud, og det er mog derfor magtpåliggende at bringe en varm tak fra dronningen og mig for de utallige beviser på hengivenhed, der er vist os i åets løb. Den hjertevarme, der strømmede os og vore børn i møde i sommer under vore besøg i landets forskellige byer og egne, har givet os uforglemmelige minder og rørt os dybt. Den enestående hyldest, der blev vor yngste datter til del i anledning af hendes bryllup med kong Konstantin, har glædet og rørt os, hendes forældre, mere end ord kan give udtryk for.
Jeg vil da nøjes med af hele min sjæl at sige tak - tak af hjertet.
Mange hjem er blevet ramt af sorg i det forløbne år, ikke mindst som følge af mange ofte meningsløse færdselsulykker, hovrved flere har mistet livet og endnu flere er blevet kvæstede. Jeg nærer den inderligste medfølelse med disse hjem, ligesom jeg sender mange deltagende tanker til dem, der har mistet deres kære, medens disse røgtede deres gerning til søs.
Om få timer går vi ind i det ny år, og det er mit håb, at den internationale afspænding, som har præget det svundne år, må blive ført videre, og at vi i fællesskab må forstå at opretholde en sådan balance i udviklingen her i Danmark, at vi fortsat kan bevare den høje beskæftigelse og sikre fremgang for hele befolkningen.
Mine forhåbninger og ønsker for det ny år retter sig med særlig styrke imod fred og fordragelighed i verden.
Krigshandlingerne i Sydøstasien, i Congo og på Cypern viser, at der stadig er store og alvorlige problemer at løse. Vi ved, at det er stormagterne, der i første række har muligheden for på afgørende måde at indvirke på den verdenspolitiske udvikling. Men der er med glæde, vi har kunnet se, at Danmark sammen med andre lande uden for stormagternes kreds har kunnet yde bidrag til fredens sag.
Vi i Danmark føler nødvendigheden af at udligne det dybe skel, der består mellem udviklingslandene og den kreds af lande, vi tilhører. Vi har taget opgaven på os ud fra både  humanitære og fredsbevarende motiver og har igen i år øget vort bidrag.
I fortsættelse af de opgaver, vi tidligere har påtaget os i Afrika og Asien, har Danmark stillet soldater og politifolk til rådighed for FNs Cypern-styrke. Med henblik på eventuelle kommende opgaver af denne art har vi sammen med de øvrige nordiske lande besluttet at opstille en permanent nordisk styrke til brug for De forenede Nationer. Løsningen af disse opgaver og det humanitære hjælpearbejde kan blive af vidtrækkende betydning, og jeg retter en tak til de landsmænd - militære og civile - som frivilligt har påtaget sig disse opgaver langt fra deres hjem og under vanskelige forhold. De har udført deres arbejde på en måde, der tjener deres fædreland til ære.

Denne tak gælder også dem, som må undvære mand, far eller søn gennem mange måneder, fordi han arbejder for os alle derude i det fremmede.
De nordiske lande har en fælles indstilling, som har givet Norden en god placering i verdens bevisthed. Vi glæder os over de mange beviser, vi til stadighed ser på slægtskabet og samhørighedsforholdet mellem de fem nordiske lande, der også i De forenede Nationer har et samarbejde, som må værdsættes højt.

Danmark ønsker igennem medlemskabet af NATO at medvirke til at sikre freden og friheden i vor del af verden. Også på det økonomiske område håber vi på et omfattende europæisk samarbejde.
Til slut sender dronningen og jeg en varm hilsen til alle på Færøerne og i Grønland, til vore søfolk og til alle danske, som i det fremmede gør Danmarks navn ære.
Idet jeg ønsker lykke og velsignelse over ethvert dansk hjem, samler jeg alle mine ønsker for det nye år i:

Gud bevare Danmark

Kilde

Ophavsret

Tags