Skip to content

H.M. Kong Frederik IX's nytårstale

Elfelt & Co.

Om

Taler

H.M. Kong Frederik IX
Danmarks regent

Dato

Sted

Frederik 8. Palæ, Amalienborg

Tale

Inden vi om få timer går ind i det ny Ar, er der grund til for en stund at se tilbage over året, der nu hastigt rinder ud. Det bragte os vel ikke alt det, vi havde håbet og ventet, men for Danmark var det et Godt år, der var præget af stabile økonomiske vilkår, høj beskæftigelse og i det store og hele en rolig udvikling.

Uroen og spændingen ude i verden blev derimod ikke bragt til ophør. Mordet på præsident Kennedy gjorde et dybt indtryk på alle også herhjemme. Alligevel giver den internationale udvikling os grund til at se fremtiden i møde med fortrøstning. Den forbedrede atmosfære mellem Øst og Vest og de storpolitiske resultater, som året bragte, giver os lov til at håbe, at de bestående modsætningsforhold mellem nationerne vil kunne udjævnes ad forhandlingens vej.

Det mål, som vi alle må stræbe imod med uformindsket energi og beslutsomhed, er virkeliggørelsen af en tryg og sikker verden. Danmark yder sit bidrag hertil gennem vor deltagelse i det mellemfolkelige samarbejde, ikke mindst inden for De Forenede Nationer. Fortsat hjælp og støtte til de nye lande til løsning af deres forskelligartede problemer er af den største betydning. Danmark søger efter evne at bistå disse folkeslag med at skabe forudsætninger for en bedre og lykkeligere fremtid til gavn for dem selv og for hele verden. På min ældste datters lange rejse til Østen har hun besøgt en række af de lande, hvor der øves en dansk indsats af denne art. Hun har modtaget rige og uforglemmelige indtryk af folkenes liv og gamle kultur og af det store arbejde, der af mange danske gøres derude såvel på det humanitære område som inden for erhvervslivet.

Inden for den nordatlantiske traktats organisation fortsætter vi samarbejdet med vore allierede i erkendelse af de vigtige opgaver, som denne organisation varetager til sikring at fred og frihed.

Det nordiske samarbejde er blevet videreført og uddybet og har bragt gode resultater på en række af de utallige områder af samfundslivet, som dette samarbejde efterhånden omfatter.

Det var en skuffelse for vort land, at forhandlingerne om en udvidelse af det europæiske økonomiske fællesskab ikke førte til et resultat, og den omstændighed, at Danmarks deltagelse i dette fællesskab derved blev udskudt i en uvis fremtid, er en for vort land meget betydningsfuld begivenhed. Det er vort håb, at bestræbelserne for dannelsen af et stort europæisk marked på ny vil møde fremgang i 1964, og at den økonomiske deling af Vesteuropa snarest må blive bragt til ophør.

Jeg bringer en varm tak for den hengivenhed og troskab, der er vist dronningen og mig samt vore døtre i det år, der svandt.

En særlig hilsen sender jeg til Færøerne med tak for den enestående modtagelse, som den færøske befolkning gav mig og mine døtre under vort besøg i sommer. Jeg sender en hilsen til Grønland til alle danske i det fremmede, til vore søfolk, og fiskere, til vore soldater herhjemme og til dem, der gør tjeneste under fremmede himmelstrøg.

På denne sidste aften i det gamle år går mine tanker også til dem, der i årets løb er ramt af sørg og ulykke.

Jeg ønsker lykke og velsignelse over ethvert dansk hjem, og jeg samler alle mine ønsker for det ny år i et:

Gud bevare Danmark.

Kilde

Ophavsret

Tags