Skip to content

H.M. Kong Frederik IX's nytårstale

Elfelt & Co.

Om

Taler

H.M. Kong Frederik IX
Danmarks regent

Dato

Sted

Frederik 8. Palæ, Amalienborg

Tale

For de fleste i vort land vil det år, som nu er gået, sikkert stå som et godt år.  Som de nærmest forgående år har det været præget at gode økonomiske vilkår, kun få har gået ledige, og stigningen i den almindelige velstand er fortsat. Udviklingen herhjemme er i det hele gået jævnt og roligt.Ude i verden blev året imidlertid præget af storpolitisk uro og bragte ikke den sikring af freden vi, som vi så inderligt ønskede. Det betydningsfulde arbejde for fred og tryghed i verden, som udføres af De Forenede Nationer, led et smerteligt tab ved generalsekretær Dag Hammerskjölds død. Mange andre har i det svundne år sat livet til i FN's tjeneste. Gid disse ofre ikke må være bragt forgæves.
Jeg håber, at det ny år må bringe et vendepunkt, således at afspænding og gensidig forståelse kan bringe en utryg verden et skridt nærmere tryghed og sikkerhed.
Danmark vil vedblivende se det som sin opgave efter evne at bidrage til virkeliggørelsen at en verden, der bygger på respekten for det enkelte menneske og anerkendelsen af folkenes fri selvbestemmelsesret. Vi søger dette mål gennem medlemskab af en række internationale organisationer. Blandt disse er NATO, hvis opgave er fredens bevarelse i vor del af verden.
Det forløbne år har på ny bragt beviser på den stærke samhørighedsfølelse, der består mellem de nordiske lande. Lad os håbe, at det nordiske fællesskabs idé også i fremtiden vil vise sig levedygtig, og at båndene mellem de nordiske folk  yderligere må styrkes.
Årets vigtigste begivenhed er Danmarks anmodning om optagelse i det europæiske økonomiske fællesskab. Endnu står vi kun ved indledningen til forhandlingerne herom, men jeg nærer håb om, at det vil føre til et lykkeligt resultat for dansk erhvervsliv og dermed for hele det danske folk. Vi må alle ønske, at de flest mulige af de vesteuropæiske lande vil blive knyttet til et udvidet fællesmarked, som først derved vil få den store betydning, som alle ser hen til.
Atter i år har vi været vidne til forbløffende tekniske fremskridt, og alt tyder på, at den voldsomme udvikling på teknikkens område vil fortsætte. Vi må håbe, at resultatet af forskningen alene vil tjene fredens sag og komme det enkelte menneske til gode.
Jeg bringer dronningens og min varmeste tak for det år, der er gået. De talrige beviser på hengivenhed, der er strømmet os og vore døtre i møde, har glædet og varmet vore hjerter. Jeg sender i aften mange deltagende tanker til dem, som er blevet ramt af sorg og ulykke i årets løb.

Jeg ønsker lykke og velsignelse over alle danske hjem. En særlig hilsen sender jeg til alle på Færøerne og i Grønland og alle danske i det fremmede, til vore søfolk og fiskere nær og fjern og til vore soldater, hvad enten de gør tjeneste i FN's styrker i Gaza og Congo eller er hjemme.

Til slut ønsker jeg et godt og lykkeligt nytår for os alle:

Gud bevare Danmark.

Kilde

Ophavsret

Tags