Skip to content

H.M. Kong Frederik IX's nytårstale

Elfelt & Co.

Om

Taler

H.M. Kong Frederik IX
Konge af Danmark

Dato

Sted

Amalienborg

Tale

Her ved Aarsskiftet vil jeg gerne bringe en Tak fra Dronningen og mig for al den Venlighed, vi har mødt ude i Landet i det forløbne Aar.
Det er ikke alene de Steder, hvor vi bor og lever blandt de mennesker, vi har truffet der omkring, men overalt hvor vi har færdedes i Landet i Løbet at denne Sommer, er vi blevet modtaget med en enestaaende Venlighed. Der er lagt en Hengivenhed og Trofasthed over for os, som vi begge er dybt taknemmelige og dybt rørt over.Jeg bringer en Hilsen til Færøerne og mindes den uforlignelige Rejse og vores uforlignelige Besøg oppe hos dem. Ligeledes den Modtagelse, de gav os, skal vi aldrig nogen Sinde glemme.  De Dage, vi tilbragte paa Færøerne, hvor vi fik Lejlighed til at se alt det nye, der er blevet bygget, har bevirket, at vi føler os knyttet i nærmere Kontakt til Befolkningen. Og vi bringer endnu en Gang Dronningens og min Tak for alt, hvad de gjorde for os i de Dage.
Nu staar vi ved Indgangen til det nye Aar. Store Opgaver venter at blive løst. Det er ikke alene Opgaver inden for vore egne Vægge, men Opgaver, der ligger ude i den store Verden. Det er Opgaver, vi kommer til at deltage i Løsningen af. Og det kræves at enhver herhjemme, at vi staar sammen, for at disse Opgaver kan blive løst. De Opgaver, der ligger i Landet, maa vi løse.Og det kan gøres, naar vi staar sammen alle som een har vi før vist, at vi formaar at magte noget. Og det er min faste Tro, at naar man herhjemme staar Ryg mod Ryg, naar vi ogsaa et Resultat. Det kræver Ofre fra forskellig Side, men de Ofre er ikke for dyrt betalt, naar det gælder Fældrelandets Ve og Vel. Jeg ønsker Guds Velsignelse over alle Hjem i Danmark, paa Færøerne og Grønland.

Jeg ønsker Velsignelse til den enkeltes Gerning i den kommende Tid. En særlig Hilsen bringer jeg vore Søfolk, baade herhjemme og ude i den store Verden. Jeg bringer en Tak for det, I har ydet i det Aar, der et svundet, og jeg ønsker Held og Lykke I det nye Aar. Alle mine Nytaarsønsker samler jeg I: Gud bevare Danmark!

Tags