Skip to content

Kirsten Kochs tale ved demonstrationen for statsborgerskab

Ingen kendte rettigheder

Om

Taler

Kirsten Koch
Forperson for Fair Statsborgerskab!

Dato

Sted

Christiansborg Slotsplads, København

Tale

Mit navn er Kirsten Kock, og jeg er forperson i foreningen Fair Statsborgerskab. 
Jeg er én af 3 initiativtagere, som var med til at stifte foreningen i januar 2020
Vi er en 100% frivillig dreven forening
Alle i bestyrelsen har enten selv været igennem ansøgningsprocessen eller er i gang, eller har nogle familiemedlemmer, der er berørte
Foreningens formål er 
  • mere reelle og rimelige regler - især også for de unge mennesker
  • at skabe et forum for berørte og fagligt interesserede 
  • at bidrage oplysende, positivt og ikke mindst faktuelt til den offentlige debat på området
  • og sidst med ikke mindst: øget retssikkerhed, med særlig fokus på internationale konventioner og menneskerettigheder.  
Der er desværre lang vej, og derfor er vi altid glade for, når nogen sætter fokus på emnet, ligesom til demonstrationen FOR statsborgerskab i dag. 
 
Efter vores mening, bliver forskning og fakta alt for lidt inddraget i de politiske beslutninger og lovgivningen på området! 

Og det er trist, når både IM og lektorer og studerende fra Århus og Ålborg universitet leverer fremragende, inspirerende forskningsresultater. 

Fx viser den juridiske analyse i rapporten, “Fremmed i eget land”, som netop omhandler de unge mennesker, udgivet af Institut for menneskerettigheder, 
at lovgivningen strider mod Danmarks internationale forpligtelser!

Vi mener, at alle disse fakta på området, burde være pligtlekture for enhver indfødsretsordfører. 

På lige fod med, at politikerne burde være tvunget til at lytte til de personlige beretninger, som vi har hørt i dag, og som vi kommer til at høre flere af i dag. 

Mette, Lars, Jakob - I står sandsynligvis i første række lige om lidt, 
til fejringen af de nye statsborgere her ved siden af og ønsker med et smørret smil TILLYKKE. 

Ja, de mennesker, der er sluppet igennem nåleøjet fortjener en stor anerkendelse! 

Men hvorfor står I ikke herude og lytter?? 

Til dem, der af mange forskellige - og ofte ikke selvforskyldte grunde ikke kan opnå statsborgerskab? 
Til dem, der ofte i flere omgange bliver kastet tilbage til start, fordi I ændrer reglerne med tilbagevirkende kraft?? 

Én af grundene til, at lige præcis de unges vilkår ikke kun ligger foreningen på sinde, men at jeg har et stort personligt engagement her, skyldes, at der var et sammenfald mellem, at erklæringsadgangen for de unge bortfaldt i 2016, og at jeg selv blev optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse samme år.  
Det triggede i høj grad min retfærdighedssans.
Der ér altså bare forskel på, om du kommer til Danmark midt i livet, på grund af kærlighed, arbejde eller bare af eventyrlyst, eller om du er født og opvokset her i landet! 

Denne lempede erklæringsadgang er en overskuelig administrativ proces, som ikke varer flere år. Og den skal vi have tilbage!

Hvis vi vil nå derhen, kræver det oplysning, og derfor er det så vigtigt og sejt, at nogle af de berørte unge mennesker står frem i dag. Tak for jer!

Vi skal overholde statsborgerskabskonventionen, og derfor mener vi i foreningen

* at dansk lovgivning burde ændres, så grupper med en stærk tilknytning til Danmark nemmere kan opnå dansk statsborgerskab.

Lad os få en lovforberedende indfødsretskommission, 
der kan foretage en samlet gennemgang af hele den danske indfødsretslovgivning. 

Det er nemlig et stort kludetæppe, og der SKAL ryddes grundigt op i det. 

Lars Løkke lovede, at der “skulle luges ud i tidslerne”, men efter et år med den nye regering mangler vi stadig at se handling bag de fine ord.

Jeg vil stoppe her og gøre plads til de andre talere. Tak til alle jer, der støtter op i dag, det er så godt og vigtigt. 

Til sidst trods alt et kæmpe TILLYKKE til alle jer, der skal ind og blive fejret i dag! 
I har i den grad fortjent det. 

Men alle jer andre, der fortsat kæmper for lige demokratiske rettigheder - 
I er ikke glemt!
Vi kæmper videre sammen med jer!

Tak for ordet. 

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret