Skip to content

Kira Marie Peter-Hansens 1. maj-tale

Om

Taler

Kira Marie Peter-Hansen
Medlem af Europaparlamentet for SF

Dato

Sted

Fælledparken

Tale

Kære kammerater,
Hvor er det skønt at se så mange af jer for at fejre Arbejdernes Internationale Kampdag.
Og selvom nogen måske mest er her for at nyde solen, drikke nogle øl, eller hygge sig med sine venner, så er jeg glad for, at I er her. 
For 1. maj er ikke bare en dag, hvor vi hygger os. Det er også en dag, der binder historien og os sammen. 
Hvor vi kigger tilbage på de kampe, generationer før os har taget, og hvor vi samler kræfter til de kommende. 
Og vi står heldigvis ikke alene. Vi er ikke de eneste, som fejrer kampdagen sammen.
Over hele verden mødes millioner af mennesker i dag, i et fælles ønske om en bedre og mere retfærdig verden.
Og der er meget at kæmpe for, både i Danmark og i EU.
Mange af os på venstrefløjen har nok af og til haft et lidt anstrengt forhold til EU. 
I sin første levetid var EU, eller EF, på mange måder til for storkapitalen, og almindelige menneskers ve og vel var ikke noget, man rigtig tog sig af. 
Det er vi heldigvis godt i gang med at få ændret på, og gennem tiden har EU været med til at sikre mere ligestilling, et sundere arbejdsmarked og bedre vilkår på arbejdsmarkedet. 
Vi i SF har allerede bidraget til store fremskridt i EU, som vi er stolte af, og som har været med til at sætte retningen for et mere retfærdigt Europa.
De røde partier i EU har sikret bedre standarder for arbejdsmiljøet og bedre beskyttelse af dem, der arbejder med asbest.
Vi har sørget for, at Wolt-bude, rengøringsassistenter og andre, som arbejder via digitale tjenester, har fået rettigheder som arbejdstagere med ret til pension, sygedage og overenskomster.
Selv har jeg stået i spidsen for en ny lov om lønåbenhed.
Loven er et vigtigt skridt på vejen for at mænd og kvinder får lige løn for lige arbejde.
For hvis vi skal lukke løngabet, skal det først frem i lyset. 
Det er forbedringer, som millioner af europæere vil få glæde af. Det er jeg ret stolt af.

Men vi er ikke i mål endnu.
Vi lever i en verden i forandring.
Vores arbejdsmarked står over for store omstillinger. Både på det digitale område med nye teknologier som AI, og i den tunge industri for at nå vores klimamål. 
Og det stiller store krav.
Til alle jer, til jeres arbejdspladser og til os politikere. 
Og vi må IKKE tabe nogen på gulvet. 
Derfor har vi på venstrefløjen længe kæmpet for en social pagt i Europa, der sætter mennesker før markedet, og får alle med.
For det første skal vi gøre det lettere at få en god efteruddannelse. Som slagterimedarbejderne fra Sæby, der sidste år mistede deres arbejde.
Her er det EU, der betaler for efteruddannelsen til nordjyderne.
Men ét er at sikre, at ingen står uden arbejde. Noget andet er at sikre, at alle trives på deres arbejde.
I kender nok selv nogen, der har haft stress. Måske jer selv? Måske jeres kollega? 
Stress-niveauet i EU er ALT for højt. I 2021 havde 27 % af Europas arbejdere haft stress på grund af deres arbejde. 
Det duer ikke. Og derfor skal vi sørge for, vi kan koble af.
Det gør vi blandt andet ved at sørge for retten til rent faktisk at holde fri, når man har fri. 
Og ved at sikre et mere fleksibelt arbejdsmarked, der kan tage højde for de svære perioder i vores liv.


Og så skal vi have en ny udbudslov i EU, hvor vi insisterer på overenskomstkrav, lærlingeordninger, grønne krav og kædeansvar. 
Samtidig skal vi styrke fagbevægelsen og arbejdsmarkedets parter i EU.
En stærk fagbevægelse er nemlig fundamentet for et retfærdigt arbejdsmarked 
Jeg vil vove den påstand, at vi har verdens bedste arbejdsmarkedsmodel. 
Tænk sig, hvis resten af Europa også kunne få glæde af et organiseret og stærkt arbejdsmarked. 
Derfor skal vi sikre, at fagbevægelsen får mulighed for at trives i hele Europa, og ikke knægtes af politikere eller lovgivning, der gør det svært eller umuligt at organisere sig. 
Vi skal inddrage arbejdsmarkedets parter endnu bedre, når vi laver EU-lovgivning.
Ja, egentlig ville det jo være det bedste, hvis parterne kunne indrette det europæiske arbejdsmarked, eller vi kunne lave en form for trepartsmodel i EU. 


Som I kan høre, så står vi overfor nogle store kampe i Danmark og Europa. Og jeg er i hvert fald ikke færdig med at kæmpe for et mere retfærdigt Europa. 
Selvom EU kan virke fjern, og vi ofte hører om krumme agurker og lakridspiber, så skal I vide, at vores kamp er med helt inde i EU’s hjerte. 
For det er i EU, vi kan lave de store forandringer. Det er EU, der påvirker alt fra vores arbejdsmiljø til ligestillingen. Det er EU, der sætter rammerne for, hvor meget vi kan investere i vores lokale velfærd. Og det er i EU, vi forbedrer arbejdsforholdene og sørger for, at den grønne omstilling ikke efterlader nogen på perronen. 
Der er mange vigtige temaer til valget: Sikkerhed, klima og migration fylder meget.
Men jeg håber, vi kan give hinanden håndslag på, at det også skal handle om, hvordan vi skaber et mere retfærdigt EU, hvor alle har gode arbejdsvilkår og et sundt arbejdsmiljø. 
Derfor er det kommende EU-valg ikke bare et valg af politikere.
Det er også et valg om fremtidens arbejdsmarked.

Husk at stemme til EU-valget 9. juni. Og husk at stemme rødt! 
God kampdag!

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags