Skip to content

Kim Kielsens 1. maj-tale

Bureau for Inatsisartut

Om

Taler

Kim Kielsen
Formand for Siumut og Naalakkersuisut

Dato

Tale

Jeg vil gerne ønske jer alle tillykke på arbejdernes internationale kampdag.
I Siumut går vi højt op i den 1. maj, dels fordi det er arbejdernes internationale kampdag, som vi også herhjemme altid fejrer med glæden i behold sammen med arbejderne, desuden er det i dag 40 år siden, at vi i 1979 indførte Hjemmestyret. Ydermere indførte vi også i 2009 Selvstyret den 21. juni på vores nationaldag. Kære alle medborgere, tillykke på dagen som også er 40 års dagen for indførelsen af Hjemmestyret.
Der er sket meget i de forløbne 40 år og vort land er virkelig gået frem, og vi skal kun lige skue en smule tilbage, ja, så vælder det op med masser af anlæg og byggerier i de forløbne år, lige fra daginstitutioner for børn til de ældres hjem, fra folkeskoler til erhvervsuddannelser og universiteter, fra indhandlingssteder til fiskefabrikker, fra fossile brændstofbaserede elværker til vandkraftværker, fra heliporte til atlantlufthavne, fra små usle huse til kæmpe etagehuse, fra radiofoni til mobilforbindelse. Mangt og meget kan endnu nævnes, men vigtigst af alt er vort mål om at højne og konstant forbedre samfundsborgernes velfærd, for ikke at nævne de faktorer der får os til at ramme målene.
Ja, vi har på rigtig mange måder opnået en forbedret velfærd, men vi har dog meget der skal nås endnu.
Jeg mener også, at vi i disse tider hvor teknologien er i raketagtig fremskridt, at vi herhjemme følger særdeles godt med i denne udvikling, og det skal vi huske at være stolte af fordi, at vi kun er ganske få indbyggere, men alligevel på mange måder følger med på den internationale bølge.
Vi fra Siumut har allerede fortalt, hvor højt vi sætter en velfærdsmæssig udvikling, derfor vil vi fra Siumut arbejde med følgende målsætninger;
  • Der skal laves en skole- og uddannelsesreform
  • Den socialforvaltningsmæssige service skal forbedres
  • Den sundhedsmæssige service skal forbedres
  • Der skal ske en boligreform
  • Der skal ske reformer indenfor fiskeriet og fiskeindustrien
  • Siumut vil sikre fritidsfiskerne kvoter
  • Der skal ske en trafikreform, lufthavnene skal bygges
  • Arbejdsmarkedslovgivningen skal tilpasses
  • Der skal ske skattereformer og lavindkomstmodtagerne og mellemindkomstmodtagerne skal få glæde heraf.
  • Arbejdere der bliver ældre, skal have forbedret mulighederne for, at kunne blive ved at arbejde og beholde deres aldersrentepension
Siumut vil som det vigtigste fortsætte sit arbejde med, at forbedre forholdende for borgernes velfærd. Børn, børnefamlier, ældre, handicappede, syge borgere og førtidspensionister og de uddannelsessøgendes velfærd skal forbedres og fornyes, hvilket altsammen er på Siumuts politiske dagsorden i de kommende år.
Arbejdere, mange tak for jeres gode samarbejde, vi glæder os til et fortsat godt samarbejde.
Tillykke på arbejdernes internationale kampdag.

Kilde

Kilde

sermitsiaq.ag

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags