Skip to content

Katrine Ehnhuus’ tale ved Danske Banks generalforsamling

William Vest-Lillesøe

Om

Taler

Katrine Ehnhuus
Sustainable finance advisor, Mellemfolkeligt Samvirke

Dato

Tale

For at blive frontløber, skal man tage nogle skridt, der efterlader fodspor. Fodspor, som vil få nogle til at spærre øjnene op, fordi de er sat i et terræn, hvor ingen eller ganske få før har gået. Fodspor, som andre kan følge – indtil der til sidst er trådt en ny sti.

Danske Bank har sat sig et ambitiøst mål om at blive grøn frontløber. I sin sustainability rapport skriver Danske Bank det sådan her: ”We have a clear ambition to lead on sustainable finance in the Nordic countries and to be the leading bank for sustainable finance in Denmark”. 

Ambitionen om at blive grøn frontløber er prisværdig og god. Den ambition vil vi gerne hjælpe banken med at indfri. 

Danske Bank har med sin nye klimaplan taget det første skridt. For med klimaplanen vil Danske Bank ikke længere give nye lån og refinansiering til fossile selskaber, hvis aktiviteter er knyttet til fossil ekspansion. 

Det er et vigtigt skridt – et rigtig vigtigt skridt. For Det Internationale Energiagentur har gjort det klart, at vi ikke når Parisaftalens målsætninger, hvis vi fortsætter med at bygge nye olie- og gasfelter.

Men trods fremskridt, er Danske Bank stadig langt fra at indfri sine grønne strategiske mål og blive frontløber. 

Danske Bank forsætter nemlig med at investere i de selskaber, som er for klimaskadelige til, at banken vil låne penge til dem.

Equinor, Total, Shell og Chevron er de oliegiganter, Danske Bank investerer flest penge i. Hvis disse olieselskaber lyttede til klimavidenskaben, ville de tage listen af planlagte oliefelter og begynde at strege ud. Det modsatte er tilfældet. 

Alene Total havde sidste år planer om udvidelser, der svarer til 47 års dansk CO2-udledning. I år er planerne vokset. Nu svarer Totals planlagte fossile projekter til 75 års dansk CO2-udledning.

Trods ny klimaplan er Danske Bank fortsat den bank i Danmark, der har flest penge i fossile selskaber. Og breder man billedet ud til hele Norden, ser det ikke meget bedre ud. For eksempel har 3 af Sveriges største banker lavet politikker for deres fossile investeringer, der er langt mere ambitiøse, end hvad vi ser hos Danske Bank. 

Så selvom Danske Bank har taget sit første skridt, så er det ikke godt nok. 

Derfor har vi fremsat et forslag, der vil få Danske Bank til at tage endnu et skridt. Et skridt, der vil bringe Danske Bank i mål med sine grønne frontløber-ambitioner. 

Kort fortalt indebærer forslaget to elementer. 

  1. For det første foreslår vi, at Danske Bank skærper sin nye udlånspolitik og dropper undtagelserne. Lån til fossile serviceselskaber og grønne øremærkede lån til fossile selskaber, der udvider sin fossile produktion, er ikke i overensstemmelse med Danske Banks grønne ambition
  2. For det andet foreslår vi, at Danske Bank stopper med at investere i fossile selskaber, der ikke har en troværdig Paris-kompatibel transitionsplan. På investeringssiden har Danske Bank ikke defineret, hvad de vurderer, er en Paris-kompatibel transitionsplan. Det er et problem. I forslaget lægger vi op til, at definitionen af en Paris-kompatibel transitionsplan naturligvis skal være ens for hele Danske Bank-koncernen. Så når Danske Bank på lånesiden siger, at fossil ekspansion ikke er foreneligt med Paris-aftalen, så må det samme gælde, når banken gennemgår sit investeringsunivers. 
Disse to forslag er billetten til det grønne trofæ. 

Men desværre støtter Danske Banks bestyrelse ikke forslaget. Det er ærgerligt, for hvis banken reelt ønsker at gå forrest, så er det et nødvendigt skridt. 

Til det første forslag om at skærpe udlånspolitikken skriver Bestyrelsen bl.a. at de ikke mener, at serviceselskaber udgør en væsentlig finansiel risiko eller bæredygtighedsrisiko. Men Nordea og den svenske storbankSEB er kommet frem til den modsatte konklusion. De har derfor besluttet at stoppe med at give ny finansiering til serviceselskaber, der jo spiller en central rolle i fossil ekspansion. Danske Bank bør gøre det samme.

Bestyrelsen skriver også, at de mener, at øremærkede grønne lån er et væsentligt bidrag til klimaomstillingen. Men Den Europæiske Investeringsbank, EIB, er kommet frem til den modsatte konklusion. Derfor besluttede EIB i 2021 at stoppe sine øremærkede grønne lån til fossile selskaber, der ikke følger Parisaftalen. Danske Bank bør gøre det samme.

Til det andet forslag, om at stoppe sorte investeringer, der ikke er pariskompatible, skriver Bestyrelsen, at det ikke er bankens opfattelse, at en eksklusion af olie- og gassektoren fra deres investeringsunivers vil medføre den nødvendige omstilling af samfundet. Men igen – de store svenske banker SEB, Swedbank og Handelsbanken er alle kommet frem til den modsatte konklusion. De har derfor lavet en politik om at stoppe investeringer i fossile selskaber. Danske Bank bør gøre det samme.

I bestyrelsens svar til det andet forslag, er der særligt ét argument der bliver fremhævet. Danske Banks aktive ejerskab. Ikke overraskende, for den argumentation blev også fremført sidste år som svar på et lignede aktionærforslag.

Men ser vi på Danske Banks faktiske aktive ejerskab. Så viste en opgørelse, som DR bragte i starten af året, at Danske Bank har stemt imod flere klimaforslag på olieselskabers generalforsamlinger. Forslag som flere pensionskasser, altså flere af jer der sidder her i lokalet, valgte at stemme for. 

Og det virker ikke til at Danske Bank har taget DRs kritik til sig. I sin nye voting guideline, gør Danske Bank det klart, at de fortsat vil stemme for olieselskabers klimaplaner, der ikke er Paris-kompatible, hvis Danske Bank gennem dialog med olieselskabet vurderer, at selskabet udviser vilje til at forbedre sig. 

Det er simpelt hen ikke godt nok og det klinger derfor en smule hult i mine ører, når Danske Bank gerne vil fremhæve sit aktive ejerskab som vejen til at skubbe oliegiganterne i den rigtige retning.

Det gavner ikke det grønne image, som banken af gode grunde gerne vil opbygge.

Gamle skandaler kan blive fjern fortid. Danske Bank kan opbygge et solidtimage som grøn frontløber. Blive en bank andre vil kigge til for inspiration. Men det kræver, at Danske Bank skiller sig helt af med sin sorte samvittighed. 

Og det kan I, kære aktionærer, hjælpe med. Ved at stemme for det her forslag, kan I sikre jer, at Danske Banks grønne løbetur følger den rute, klimavidenskaben kræver. I kan forhindre, at banken stopper op, når den når til ubetrådt terræn. I kan få Danske Bank til at sætte i et afgørende sprint. Et sprint, der vil gøre Danske Bank til grøn frontløber og dermed indfri de grønne ambitioner, Danske Bank har sat for sig selv.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags