Skip to content

Julius Bomholts tale ved åbningen af fjernsynsstation Fyn

Public Domain - Israel National Photo Collection

Om

Taler

Julius Bomholt
Undervisningsminister

Dato

Sted

Sdr. Højrup, Fyn

Tale

Lad mig, så stærkt jeg kan, advare imod en misforståelse. 

Den, at der skulle være ligeså mange televisionstimer som radiohøretimer.

I en lille nation som vor der er det klogt at holde sig til en til halvanden times udsendelse pr. dag. 

Vi har ikke koncentrationskraft i sindet til mere. 

Hvis det danske stof skal bevare hovedvægten, så har vi heller ikke lødigt stof til mere. Vi har heller ikke økonomi til mere.

Og hertil kommer det kulturelt alvorlige. At børn og unge har vanskelighed ved at løsrive sig fra billedeskærmen. 

Vi må tage hensyn til denne kendsgerning.

Vi må fra første færd sikre fjernsynets karakter som kulturfaktor. 

Hvis vi bevarer den kulturelle magt over fjernsynet, og blandt andet holder reklamen borte fra dørene, så vil dets muligheder være uendelige.
Hvilken betydning kan det ikke få for dansk skole og oplysning? Hvad kan det ikke komme til at betyde for interessen for det politiske liv? 

Det kan føre ind til Nationalmuseets skatte, til bibliotekets manuskripter, til den kongelige ballet og til den gamle fynske eventyrfortæller, så spændvidden øges. 

Hvad der igennem et kvart århundredes indsats i dansk radio er indvundet af tradition og erfaring, vil for en del kunne videreføres inden for fjernsynet. 

Jeg lykkeønsker Radiorådet og dets formand, direktør Nørregaard, Radiofoniens direktør, F.E. Jensen, og hans stab af medarbejdere, afdelingschef Lawaetz og hans fjernsynsteam med den nye landvinding. 

Kilde

Kilde

dr.dk

Kildetype

Transskription

Ophavsret

Tags