Skip to content

Jesper Petersens tale på Ungdommens Folkemøde

Om

Taler

Jesper Petersen
Uddannelses- og forskningsminister

Dato

Sted

Valbybakken

Omstændigheder

Mellemrubrikker er indsat af taler selv.

Tale

Kære alle sammen.
Tak for invitationen. Hvor er det fedt, I er her. Fedt, at I engagerer jer.
Det er på mange måder kendetegnende for den unge generation. I tager stilling. I går op i verden omkring jer.
Uddannelse spiller en afgørende rolle i vores samfund og for den enkelte. Uddannelse er den platform man skal springe sikkert ud i verden fra. Den skal være solid. Men flere steder slår den sprækker.  
Investering
Regeringen har stoppet de årlige besparelser på uddannelse, som den tidligere regering indførte.
Flere blå partier lægger nu igen op til markante besparelser for i stedet at sætte skatter ned for folk med høje indkomster. Det må man forvente også kommer til at ramme uddannelse og undervisning. I stedet for besparelser har denne regering investeret milliarder i undervisning og uddannelse – men der skal mere til end det.
Vi skal gå op imod den perfekthedskultur og det karakterræs, som mange unge oplever.
Regeringen har blandt andet foreslået et nyt og bedre optagesystem til de videregående uddannelser, så vi kan skabe en sundere læringskultur med fokus på at dygtiggøre sig, men hvor fokus ikke bliver for enøjet på karakterer, og hvor den enkelte eksamen ikke spiller en alt for stor rolle. En kultur, hvor man tør tage ordet og en chance, og hvor man ikke er bange for at træde forkert.
Vi foreslår blandt andet, at der sættes en maks-grænse på 10 for, hvor højt et karaktergennemsnit man skal have for at kunne komme ind på en uddannelse.
Vi foreslår også en ny og bedre kvote 2. Det skal være med til at sikre, at flere får en reel mulighed for at tage en videregående uddannelse – også hvis man har en erhvervsuddannelse eller er ufaglært, og har været nogle år på arbejdsmarkedet.
Det skal heller ikke være sådan, at man får et decideret ”praksischok”, når man får sit første job.
Eller har svært ved at komme i arbejde, fordi man ikke kan forklare arbejdsgiveren, hvad man kan.
Tidligere på ugen fik vi tal, der viser, at over 40% synes, at overgangen fra deres uddannelse til arbejdsmarkedet er svær. Meget handler om, at de nyuddannede ikke er klar over, hvad de kan med deres uddannelse, og de ikke kan forklare det til en arbejdsgiver – det er jeg overbevist om, vi kan gøre bedre!
En uddannelse skal åbne døre og vise vej. Uddannelse er vigtig i dygtiggørelsen af medarbejder til erhvervslivet. Det sikrer blandt andet, at vi har gode lærere i skolerne og dygtige sygeplejerske på sygehusene – men vi skal også huske, at uddannelse har en kæmpe betydning for det enkelte menneske.
Uddannelse er noget af det, der giver et stærkt fundament i livet – både fagligt og menneskeligt. Man får en masse ny viden på en uddannelse, men man vokser også som menneske. Man indgår i fællesskaber, danner venskaber – måske endda nogen, man har resten af livet. Uddannelse er også med til at gøre mennesker til stærke demokratiske medborgere.
Det samme kan man sige om Ungdommens Folkemøde, hvor I alle sammen er mødt op og frivilligt engagerer jer i debatter og vigtige temaer, der er med til at definere vores fælles samfund.

Tak for jeres engagement, tak for ordet og god fornøjelse med resten af festivalen.

Kilde

Kilde

https://ufm.dk/

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags