Skip to content

Jesper Petersens tale ved lanceringen af partnerskab for Erhvervsfyrtårn Sydjylland

Morten Fauerby / Montgomery

Om

Taler

Jesper Petersen
Uddannelses- og forskningsminister

Dato

Sted

Solcelleparken i Kassø

Tale

Jeg er glad og stolt af i dag at kunne lancere vores partnerskabsaftale om Erhvervsfyrtårn Sydjylland for grøn energi og sektorkobling.
Min ambition er, at erhvervsfyrtårnet skal gøre Syd- og Sønderjylland til en international, grøn energimetropol. Syd- og Sønderjylland skal være stedet, hvor vi udvikler, tester og demonstrerer fremtidens grønne teknologier og sektorkoblingsløsninger. Det gælder også Power-to-X og integrerede energisystemer.
Vi bygger på styrkepositioner her i landsdelen, som er til gavn for klimaet, den grønne omstilling, virksomheder, arbejdspladser og dansk økonomi.

Da jeg besøgte Danfoss sidst, var det få aftener efter invasionen i Ukraine. Vi talte om, hvad der mon ville ske – siden er der sket rigtig meget – især med energipriserne.

Det er det bagtæppe, som alt politik foregår på i dag - hvordan alle mennesker og virksomheder bliver presset af energipriserne og inflationen – ud over der er en frihedskamp i Ukraine. Men også et perspektiv frem, der kigger på at få accelereret en udvikling og fremelsket nogle samaarbejder, der bidrager til de udfordringer vi står overfor.
Tidligere i dag har Ursula Von Der Leyen holdt tale i Bruxelles, hvor hun fremhævede Danmark. Sidst vi havde en stor energikrise i 70’erne, der evnede man at se frem og få skabt nye løsninger – vedvarende energi.
Det kan være de om tredive år igen vil se tilbage på, at man stod i en gammel landejendom lidt uden for Aabenraa, og havde gang i noget meget vigtigt.
Jeg vil gerne starte med at sige tak for jeres uvurderlige engagement i Sydjylland og i den kæmpe opgave, vi – som samfund – står overfor på energiområdet. Vi har brug for jeres engagement og jeres løsninger.
Grøn forskning
Investering i forskning og innovation er en væsentlig forudsætning for at udvikle nye løsninger. Sammen med Folketingets partier har vi løftet investeringerne i grøn forskning markant i den her valgperiode. Bare i år er 2,4 mia. kr. øremærket til grøn forskning. Det kommer vi til at forsætte med, når vi næste måned påbegynder forhandlingerne om udmøntningen af forskningsmidlerne for næste år.
I 2020 lancerede vi regeringens grønne forskningsstrategi. Det er en vigtig milepæl. Vi opstillede fire centrale missioner for den grønne omstilling.
En af missionerne er udvikling af grønne brændstoffer til transport og industri gennem Power-to-X. Innovationsfonden har netop givet en bevilling på omkring 200 mio. kr. til et grønt partnerskab, der samler en vifte af forskere, virksomheder, klynger, GTS'er og andre relevante aktører. Grønne partnerskaber og samarbejder er afgørende for udviklingen af grønne løsninger.
Samarbejde på tværs i innovationsøkosystemet
Her i Kassø arbejder både Syddansk Universitet og Aalborg Universitet sammen med erhvervslivet for at skabe nye løsninger. Og vi skal have mange flere af den slags samarbejder. Det skaber ny viden og innovative løsninger.
Og de løsninger kan ikke udvikles af én aktør alene. Samarbejde på tværs er centralt. Både universiteter, GTS'er, erhvervsliv, viden- og erhvervsklynger, kommuner og stat. Vi skal have alle kræfter i innovationsøkosystemet til at trække i samme retning.
Herunder den nødvendige kontakt mellem forskningsinstitutionerne og det lokale erhvervsliv i Sydjylland. Og her spiller viden- og erhvervsklyngen, Energy Cluster, en vigtig rolle i erhvervsfyrtårnet.
Min opfordring er: Brug hinanden. Berig hinanden. Og udnyt det potentiale, der er ved, at mange af jer deltager på kryds og tværs i flere forskellige projekter og partnerskaber.
Det er ikke tilfældigt, at vi står her i Hjolderup og Aabenraa Kommune ved Nordeuropas største solcellepark. Solcelleparken er vigtig i vores grønne omstilling og repræsentere et vigtigt samarbejde på tværs af innovationsøkosystemet. Jeg ser frem til endnu flere innovative, grønne løsninger i Sydjylland. Jeg håber projekterne får succes.
Da jeg var på besøg for et års tid siden, der så jeg mange af de spændende ting, som skal foregår inde i Aabenraa ved det gamle Enstedværk – og der vokser hele tiden flere projekter frem.
I dag tager vi et officielt skridt videre. Så god arbejdslyst. Vi glæder os over at kunne bidrage fra ministeriets side.

Tak for ordet.

Kilde

Kilde

ufm.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags