Skip to content

Jesper Petersens tale ved indvielsen af Professionshøjskolen Absalons nye campus i Kalundborg

Morten Fauerby / Montgomery

Om

Taler

Jesper Petersen
Uddannelses- og forskningsminister

Dato

Tale

Tak for ordet. Og tak for muligheden for at give et par ord med på vejen på den her festlige dag.

Det er inspirerende at høre dine tanker og din fortælling, Camilla. Jeg har jo fulgt jer på sidelinjen og hørt en hel del om uddannelse i Kalundborg – også længe inden jeg blev minister. Min gode kollega fra folketingsgruppen, Rasmus Horn, han var meget begejstret, da diplomingeniørerne blev sendt jeres vej for fem år siden. Og der var en overgang, hvor man faktisk ikke kunne være i nærheden af ham uden at høre om uddannelser i Kalundborg.
Fem år. Det er lidt vildt at tænke på, hvad der er sket på den tid. At der sættes den her milepæl i dag. Stort tillykke til dig, Camilla. Til hele Absalon. Til Conni. Til Kalundborg.
Og ros til Novo Nordisk Fonden: Selvfølgelig gavner det en virksomhed at bidrage til uddannelsen her. Men jeg synes, I fortjener ros for at engagere jer i at skabe gode uddannelsesmuligheder, og for at bidrage økonomisk til, at vi kan stå i de her flotte rammer nu.
Uddannelsesborgen
Esbern Snare byggede også på egnen for en del år siden. Der byggede han en borg. "Borg”, det kan jo dufte af noget lukket og noget ugæstfrit. Men man kan også godt forbinde en borg med noget synligt. Noget, der rager op. Noget med en masse tårne, der kommunikerer med omverdenen. Noget med styrke.
Og derfor vil jeg godt vove pelsen og sige, at det her campus kan gøre byen til en ”uddannelses-borg”. Eller en ”erhvervsborg”. Eller en ”biotek-borg”.
Kært barn har mange navne. I får ting til at gro her i området. Nu er det her campus skudt op, og jeg synes, det er et flot billede på to ting, som I er virkelig gode til:
  • I har succes med at uddanne til erhvervslivets behov, lokalt.
  • Og I bidrager til gode uddannelsesmuligheder uden for de store byer.
Det er jo også to politiske prioriteter for mig og regeringen. Dem vil jeg godt bruge lidt taletid på.
I rammer erhvervslivets behov
Mine svigerforældre bor faktisk i Høng, ikke så langt herfra, og har sommerhus ved Bjerge Nordstrand. Der kommer jeg gerne og får lidt fri fra alle sagerne og lovgivningen. Man ser nemt ind til Kalundborg fra stranden derude. Jeg kigger ofte ind og kommer her også en gang ind i imellem. 

Og når man gør det – når man passerer de enorme industriarealer eller ser det ikoniske kraftværk ved fjorden. Så fornemmer man meget tydeligt, hvorfor jeres erhverv har brug for dygtige hoveder og hænder.
For nogle år tilbage gik det faktisk så godt, at I manglede kompetencer, og jeg genkender den problemstilling fra et nationalt perspektiv:

Det her med at sikre en bedre sammenhæng mellem, hvilke kompetencer vi uddanner, og hvad der bliver efterspurgt. At vi uddanner til samfundets og erhvervslivets behov. Og når regeringen så taler om den problemstilling, så fremhæver vi faktisk ofte Kalundborg som et eksempel.
I løste udfordringen ret eksemplarisk: Dannede et strategisk partnerskab med forskellige lokale aktører og byggede et vidensmiljø op inden for bioscience – og udviklede udbuddet af uddannelser i takt med erhvervslivets efterspørgsel.

En udvikling, regeringen gerne vil bidrage til fortsætter. 
Det gør jer til et præmieeksempel på, hvordan vi gør Danmark stærkere, og også gør det i hele landet.
  • Som socialdemokrat, så mener jeg ikke, at bopælen skal afgøre dine muligheder her i livet, som studerende.
  • Set med virksomhedens briller, så skal din adresse ikke være en hindring for, om du kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.
  • Og set med samfundets briller: Så skal vi løfte flere af de 20 procent af vores unge, som slet ikke får taget en uddannelse.
Vi skal sørge for at uddanne til at skabe mere værdi i vores virksomheder og i det hele taget gavne vores samfund.

Min klare overbevisning er, at hvis vi bliver mere opmærksomme på de ting. Så bliver produktet dygtige medarbejdere med gode muligheder i livet og solide job. Og jobsikkerhed. I stærke virksomheder, der udvikler sig og klarer sig godt, og som har Danmark som udgangspunkt.
Uddannelsesmuligheder i hele landet
Her er så den anden pointe: Nemlig, at du som borger har gode uddannelsesmuligheder uden for de store byer.
I mandags besøgte jeg faktisk også Absalon. Jeg var i Holbæk, og besøgte de sygeplejerskestuderende, og jeg talte med flere studerende, som bekræftede, hvor vigtigt det geografiske aspekt er. 

Jeg talte med Kathrine fra Nykøbing Sjælland. Hun havde arbejdet i sundhedsvæsenet i flere år med en kort uddannelse som ballast. Og nu ville hun gerne være sygeplejerske. Men der var kommet små børn i mellemtiden, og rent praktisk ville det ikke være muligt at ligge og køre til Roskilde for at læse videre - og måske også have en praktikplads en gang i mellem. Men du kan igen blive sygeplejerske i Holbæk. Så hun søgte ind. Og nu er hun i gang på 3. semester.
Der var flere af den slags førstehåndsberetninger, der mindede om Kathrines.
Jeg er sikker på, at de også findes her på stedet.
Derfor skal der ikke herske nogen tvivl om, at regeringen sætter stor pris på jeres indsats med at bygge det op og løfte en uddannelsesopgave i den her region. Og derfor er det også dejligt, at vi har haft lejlighed til at bevise, at det ikke kun er noget, vi taler om.
I har vist det tydeligt gennem en årrække. Men også politisk synes jeg, vi gør det. I ved - hvis politikere vil have ros, så skal de give selvros, så det kommer der lidt af.
Lige inden sommerferien indgik vi en aftale med et bredt flertal i Folketinget om netop det at skabe flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark.
  • En aftale, der giver bedre økonomiske muligheder for at drive dem. Også for at drive Kalundborgs eksisterende uddannelser.
  • En aftale, der giver mulighed for, at en af landets mest søgte uddannelser – arkitektuddannelsen – også kan komme til Kalundborg.
Så det kan være, jeg får flere invitationer fra jer eller andre i området i fremtiden. Jeg kommer gerne igen.
You students are the reason we're here
I would like to send a greeting to all the students here, foreigners and Danes. You students are the reason we’re here. This house was built for you. It was always meant as a castle to surrender to a friendly takeover by you.
The climate crisis and corona crisis has made it very obvious how much we need people like you. How much we need: Bachelor of Engineering in Biotechnology, Mechanical Engineering or Biomedical Laboratory Science.
It is important roles that you are training for. Life science contributes to better public health and welfare. Working in machine technology you might not be part of the life science industry directly. But I bet you’ll be part of climate change mitigation in one way or the other.
So we need you all. And we need you to do well and to do your best in this house. I hope you will enjoy studying here and benefit from the new surroundings.
Et klart signal om gode uddannelsesmuligheder her i byen
En borg har som sagt den kvalitet, at den rager op og sender et klart signal ud i omverdenen. Jeres uddannelses-borg, den signalerer højt og tydeligt, at I har gode og relevante uddannelsesmuligheder her i byen.
Det kommer hele samfundet til gode, når unge mennesker er samlet på et sted som det her. Som en af jeres studerende påpegede på et tidspunkt, er fordelen også, at der bliver flere at rekruttere til brætspilklubben. At det simpelthen også betyder noget for et studiemiljø.

Og nu har også Tour de France fået øjnene op Kalundborg. Feltet kommer forbi oppe på Holbækvej næste år! Som den cykelsportsfanatiker, jeg er, så vil jeg følge nøje med. Holde øje med, om campus dukker op på helikopterbillederne. Og i hvert fald tænke tilbage på i dag med glæde.
Jeg prøver i andre sammenhænge at sige, at vi ikke skal tilstræbe perfekthed alle sammen. For det bliver vi bare ulykkelige af. Og ikke have den forventning, at alle kan være det hele tiden. Men hvis vi alle sammen bestræber os på at gøre os umage - og gør det hver dag - så kommer vi langt.
Det, håber jeg, I vil gøre. I de her flotte rammer. Og jeg ønsker jer rigtig god arbejdslyst alle sammen, både på uddannelserne og i virksomhederne.
Stort tillykke med det nye campus!

Kilde

Kilde

ufm.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags