Skip to content

Jesper Petersens tale ved Bæredygtigheds- og Digitaliseringskonferencen

Morten Fauerby / Montgomery

Om

Taler

Jesper Petersen
Uddannelses- og forskningsminister

Dato

Sted

Esbjerg

Tale

Tak for invitationen til at give jer et par ord med på vejen i dag, hvor I har nogle meget vigtige emner på dagsordenen.
I materialet til konferencen her, bliver erfaringen fra coronapandemien og værdien af digitalisering i den forbindelse nævnt. Og det er blevet ekstremt tydeligt, at ikke bare den høje grad af tillid og vores stærke, solidariske samfunds- og arbejdsmarkedsmodel gør os bedre i stand til at møde kriser – digitaliseringen og det, at Danmark gør det godt - hjælper os også. Til testsetup, dataindsamling, smitteopsporing, vaccinationsudrulning, ansøgninger, undervisning osv. Der hjalp det os.
Og se så f.eks. til Tyskland, og hvordan det hæmmede dem, at selvom de er så udviklede på så mange punkter, så er de bagud med digitaliseringen. Digitalisering og teknologi vil også hjælpe os i den grønne omstilling.
Den seneste tid er det kun blevet endnu tydeligere, hvorfor den omstilling er så altafgørende.
Vi har længe vidst, at vi skal handle nu for at sikre, at vores børn og børnebørn kan vokse op på en grøn og sund planet med ren luft og et stabilt klima.
Den danske erfaring siden Svend Auken er også, at en ambitiøs, fremsynet og grøn politik skaber ny beskæftigelse og eksport, når vi går forrest og viser vejen.
Lidt længere nede af argumentationsrækken har stået sikkerhed og uafhængighed, og den seneste måned er det blevet rykket frem. Og det er blevet tydeligt, at klimapolitik også handler om sikkerhed, autonomi og demokrati. Vi kan og vil ikke være afhængige af olie og gas fra Rusland. Invasionen af Ukraine har gjort det endnu mere tydeligt, at vi har travlt. Både for planetens skyld, for de kommende generationers skyld. Og også for demokratiets og vores værdiers skyld.
Esbjergs grønne havn
Heldigvis er vi godt i gang. Man skal ikke længere væk herfra end til Esbjerg Havn, for at kunne se det. Jeg tjekkede igen under løbeturen her til morgen.

Havnen har været centrum for byudviklingen her i byen lige fra begyndelsen.
De første indbyggere i Esbjerg – ud over et par gårde - var de ingeniører og arbejdere, der arbejdede på at bygge havnen i slutningen af 1860’erne, da Danmark havde mistet sine sydlige havne i Slesvig.
Men med havnen kom nybyggere til. Jernbanen blev bygget. Nye forretninger. Skoler og kirker. Esbjerg blev en by.
Det hele gik hurtigere end man nogensinde havde set før i Danmark, og Esbjerg fik derfor også tilnavnet Danmarks Chicago. 

Byen blev grundlagt på entreprenørånd og nytænkning. Og jeg nævner den historie, fordi det stadig er en stor del af byens identitet.
Det kan man se, når man kigger ned på havnen i dag. Der nærmest flyder med vindmølledele. Den største havn for udskibning af vindmøller i hele Europa. Den nye eldrevne færge til Fanø lader sine batterier op, hver gang den er i havn. Der er en energiø på vej og nye store Power-to-X projekter i støbeskeen. Skulpturen Mennesket Ved Havet kigger stadig ud over et smukt hav, men også over et af de bedste steder at drive vindmølleparker.

Esbjerg har fra sin spæde begyndelse stået for nytænkning, udvikling og innovation. Og som politiker – fra samme region endda – så glæder det mig at se, at I viderefører det i 2022. I gør det i Esbjerg, og I gør det andre steder.
Som et lysende klart eksempel på, hvor meget økonomi og mening, der er i at tænke nyt, digitalt og grønt.
Regeringens grønne ambitioner
Efter regeringsskiftet i 2019 kom der et nyt grønt flertal. Og i 2020 vedtog Folketinget Danmarks første Klimalov. En lov med ambitiøse bindende mål. Vi skal reducere vores drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030, og Danmark skal være CO2-neutral i 2050.
Det skal lykkes via politiske tiltag, borgernes medvirken, innovative virksomheder - og via forskning og teknologisk udvikling på en række punkter.
Vi skal modne og skalere kendte teknologier. Og udvikle helt nye.

Derfor lancerede regeringen i 2020 en missionsdrevet forskningsstrategi.
Med fire missioner, der handler om 
  • Fangst og lagring eller anvendelse af Co2.
  • Grønne brændstoffer til transport og industri 
  • Klima og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Genanvendelse og reduktion af plastaffald.
Vi har valgt præcis de missioner, fordi det er de områder, hvor der er de største potentialer for CO2-reduktioner. Og hvor vi samtidig i Danmark har både stærke forskningsmiljøer og virksomheder.
Ideen med missionerne er, at vi vil samle forskere, erhvervsliv og myndigheder og sætte en retning for en langsigtet og strategisk indsats.
Vi skal udnytte de styrker, vi allerede har. Og det inkluderer i særdeleshed også det digitale område. 
I min første store aftale som minister i oktober afsatte regeringen sammen med samtlige partier i Folketinget 470 mio. kr. til at styrke forskning og innovation inden for digitalisering og nye teknologier. Dertil har regeringen en national digitaliseringsstrategi på vej.
Det grønne og det digitale går hånd i hånd. Et stærkt og stabilt internet, der gør, at vi kan være sammen – f.eks. til konferencer som i dag – uden at vi alle sammen skal bruge tid, penge og CO2 på transport.
Kunstig intelligens, der kan optimere trafiksignaler og på den måde reducere CO2-udledning. Algoritmer, der kan reducere verdens computerserveres ressourceforbrug.
Intelligente bygninger, der forbruger energi, når strømmen kommer fra vedvarende energikilder og mindsker forbruget, når strømmen kommer fra fossile brændstoffer.
Det er alt sammen digitale teknologier, der udgør et væsentligt bidrag til vores klimaambitioner.
Grønne indsatser gør Danmark rigere
Den grønne forskningsstrategi og investeringer i digital forskning og innovation skal være med til at styrke dansk erhvervslivs grønne førerposition.
Hvis vi står på den anden side af den grønne omstilling med øget ulighed og ledighed, så er vi ikke et foregangsland.
Den prioritering er vigtig for mig som socialdemokrat. Det er afgørende, at udviklingen til et mere bæredygtigt samfund er med til at skabe arbejdspladser og eksport. Vi vil gøre det til en gevinst og ikke noget, der giver os gule veste i gaderne.
At det er en gevinst for dansk erhvervsliv og landbrug at arbejde med de her problemstillinger. Det er den eneste måde vi kan sikre en langtidsholdbar og bæredygtig udvikling, som også kan inspirere og være til eksempel i resten af verden. Vores eget CO2-udslip gør ikke den store forskel, men det gør vores eksempel.
Det skal give mening både for planeten og for bundlinjen.
Skarpe hjerne og dygtige hænder
Men teknologien gør det ikke alene. Hvis vi skal nå i mål med vores ambitioner på klimaområdet, har vi brug for flere kompetencer i Danmark. Vi har brug for skarpe hjerner og dygtige hænder, der kan producere, montere, betjene og udvikle teknologien.
Der mangler arbejdskraft. Det gør der i hele landet. Og jeg ved, det også er en udfordring, mange af jer kæmper med.
Vi har brug for grønne og digitale kompetencer i alle sektorer på alle niveauer. Fra dem, der skal lægge Norlys’ internetkabler til dem, der skal udvikle de næste nye grønne og digitale teknologier.
Og vi har brug for dem i hele Danmark.
Derfor har regeringen indgået en bred aftale om uddannelser i hele landet. Det betyder også flere uddannelsespladser her i Esbjerg.
Og det velbegrundede håb er selvfølgelig at en del af de unge, der uddanner sig her, slår sig ned i området og kommer til at arbejde her. Eksempelvis den grønne omstilling og digitalisering.
Man er nemlig ikke kun dygtige til det med bæredygtighed og digitalisering i det esbjergensiske erhvervsliv. Man er også gode til at samarbejde med uddannelserne. Aalborg Universitet i Esbjerg har netop fået 46 millioner fra Energistyrelsen til tre ud af tre ansøgte projekter. 
De skal blandt andet udvikle kunstig intelligens til offshore-industrien og forske i energilagring.
Og nede på havnen står der en del af en havvindmølle, som ikke skal ud og producere offshore-strøm. 
Den skal i stedet hjælpe i uddannelsen af mennesker, der gerne vil ind i vindmølleindustrien. Og den er frit tilgængelig for alle uddannelsesinstitutioner. Det giver virkelig mening.
Når sektorerne samarbejder. Uddannelser, myndigheder, erhvervslivet. Så finder vi de bedste løsninger.
Danmark er et foregangsland inden for bæredygtighed og digitalisering. Det er vi ikke mindst fordi vi har folk som jer, der går forrest og viser vejen i kombination med den politiske vilje, der er i Danmark i dag.
Jeg glæder mig til at følge med i jeres grønne digitale ambitioner. Jeg er ikke i tvivl om, at I nok skal nå jeres mål. Og at Danmark nok skal nå sine mål.
Hav en god konference. Tak for ordet.

Kilde

Kilde

ufm.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags