Skip to content

Jesper Petersens tale ved åbningen af bygningskonstruktøruddannelsen i Hillerød

Morten Fauerby / Montgomery

Om

Taler

Jesper Petersen
Uddannelses- og forskningsminister

Dato

Sted

KEA, Hillerød

Tale

Hvis man ikke elsker at være i fokus, så må det godt nok være mærkeligt for jer nye studerende her i dag. Der var ingen i studievejledningen, der sagde noget om, at jeres første dag på studiet ville være med taler fra en minister og borgmester.
Eller at der ville være kage og måske endda et mindre presseopbud. Jeg tror heller ikke, det er noget, de oplyser om på uddannelsesguiden.dk.
Men i dag er en helt særlig dag, og I er nogle helt særlige studerende.
I er nemlig de første til at begynde på bygningskonstruktøruddannelsen her i Hillerød. Måske er det mere særligt for alle os omkring jer, end det er for jer selv. Jeg håber i al fald, I kan mærke begejstringen for, at I har valgt at studere her. En mulighed der først lige er opstået.
Om nogle år, vil det forhåbentlig ikke være noget særligt, at unge mennesker begynder på jeres uddannelse her i Hillerød. Om nogle år, vil det være det mest naturlige, at man da lader sig indskrive her for at tage en uddannelse, der er efterspurgt lokalt i en branche i en rivende udvikling.
Forhåbentlig får mange af jer også job her i lokalområdet. Vi ved, behovet er der. Så jeg vil egentlig gerne indlede med at sige tak til jer, der nu skal læse til bygningskonstruktør i Hillerød.
Centralisering
Denne regering investerer og styrker uddannelse i Danmark. Vi ved, hvor vigtigt det er for den enkelte - og hvor vigtigt, det er for velfærdssamfund og erhvervsliv. Faktisk er uddannelse så godt og vigtigt, at vi vil sørge for gode muligheder for at tage en uddannelse i alle landsdele.
Ligesom uddannelse og adgang til kvalificeret arbejdskraft er en del af at skabe lokal udvikling og gå op imod en centralisering, vi har set gennem en årrække.
Dine muligheder i livet skal ikke afgøres, hvilken social baggrund du kommer fra. Og muligheder for uddannelse skal ikke kun være de helt store byer forundt.
Bygningskonstruktøruddannelsen her i Hillerød er et glimrende eksempel på netop det.
Jeg ved, det kræver hårdt arbejde at starte et nyt udbudssted op, som I på KEA har gjort det her. Det er ikke det samme som at starte et nyt hold i København.
Her skal findes nye lokaler, undervisere, og generelt skal institutionen omstilles til også at inkludere Hillerød. Derfor synes jeg, det er klogt af jer, at I har lagt uddannelsen sammen med U-nord. Det er præcis den måde, jeg tror, vi skal tænke nye uddannelsesudbud på.
Her bliver de studerende en del af et allerede eksisterende studiemiljø. De får mulighed for at møde andre faggrupper – grupper som de måske senere skal arbejde sammen med.
Det er godt tænkt af KEA, U-nord og Hillerød. Også en ros til borgermesteren for dit engagement i at udvikle Hillerød som uddannelsesby.
Hillerød
Her har I en by, som bl.a. er kendetegnet ved et imponerende bygningsværk – nemlig det smukke Frederiksborg Slot, og her må siges at være tale om en bygning, der holder på trods af tidens tand.
Jeg er ikke sikker på, at den er isoleret efter nutidens regler, og den er nok ikke sammenlignelig med de fleste af de bygninger, I skal beskæftige jer med.
Jeg kan forestille mig, at da den blev bygget, var det nok ikke efter de regler, der er i byggebranchen i dag, og arbejdsforholdene var nok heller ikke helt de samme.
Men det er et imponerende slot, som har stået i sin nuværende form siden 1860 – og bygherrerne dengang har nok været lige så stolte, som I en dag kan være, når I ser på et byggeri, I har bidraget til.
Slottet er stærkt rodfæstet i den her by, og det er et vartegn, som byen kan være stolt af.
Jeg ved, hvor vigtigt det er for mange her i lokalet, at man kan tage en uddannelse her i sit lokalområde, man kommer fra. Samtidig kan man jo også håbe, at der måske er andre, der får øjnene op for, at Hillerød slet ikke er så tosset et sted at være. Her er både uddannelses- og jobmuligheder og en positiv udvikling i øvrigt.

Et af mine første besøg som minister var i Holbæk – hvor der også kommer en række nye uddannelsesudbud –, og hvor jeg talte med Kathrine fra Nykøbing Sjælland. Hun havde arbejdet i sundhedsvæsenet i flere år med en kort uddannelse som baggrund. Og nu ville hun gerne være sygeplejerske.
Men der var kommet små børn i mellemtiden, og rent praktisk ville det ikke være muligt at køre frem og tilbage til Roskilde– og måske også til en praktikplads lige så langt væk.
Nu kan man igen blive sygeplejerske i Holbæk. Så hun søgte ind. Og nu er hun i gang på 3. semester.
Jeg er sikker på, at den slags beretninger også findes her blandt jer – måske er der nogle faglærte iblandt jer, som også har fået familie, og derfor ikke har mulighed for at flytte eller pendle den lange afstand.
Bygningskonstruktøruddannelsen
I skal nu begynde på bygningskonstruktøruddannelsen. Det er en alsidig uddannelse, der giver mange muligheder.
Bygningskonstruktører har stor indflydelse på de valg, der bliver taget i byggebranchen. Det er jeres faglighed, der skal se ind i alle led af byggeriet – fra ide til udførelse.
Her er brug for medarbejdere, der kan tænke bæredygtigt og kan tænke grøn omstilling helt konkret. Der er brug for, at energioptimere vores bygninger og sikre, at vi bygger med bæredygtige materialer. Kan vi måske genbruge nogle materialer i nye bygninger?
Den tænkning får I med jer ud i samfundet, og det er der virkelig brug for, hvis vi skal nå de ambitiøse mål for den grønne omstilling som regeringen har. Med andre ord, så er de kompetencer, I får her i Hillerød vigtige for hele Danmark. Jeg håber, I ser det som et privilegium og ikke en presbold.
Uddannelse er dannelse
Nu starter et nyt kapitel i jeres liv. Det kan måske virke lidt fjernt for jer. Alle de her karrieremuligheder og store udfordringer, jeg drømmer om, I skal ud at bidrage til. I er kun lige blevet optaget på jeres uddannelse.
Foran jer venter en spændende tid. Og mit råd til jer – vær nysgerrig over for de muligheder, der byder sig. Stol på jer selv. Invester i jer selv. Invester i hinanden.
Vi politikere kan godt lide at snakke om, hvor vigtig uddannelse er for samfundet. Men mindst ligeså vigtigt er det enkelte menneskes dannelse. De næste år vil I blive udfordret, oplyst og undervist.
I vil begå fejl og opleve succeser. Husk at tage det hele ind, og husk at ting tager tid. Dyrk de sociale relationer. Fordyb jer I den nye viden. Vær så nørdede, som I har lyst til og vær ikke bange for at tage chancer og begå fejl. Dem lærer man også af.
Uddannelsen vil bidrage til fundamentet for jeres videre professionelle liv. Det vil styrke jer i mødet med omverdenen og med fremtiden. I vil opbygge venskaber og fællesskaber.
Kære nye studerende og kære alle jer, der har arbejdet for at etablere endnu en uddannelsesmulighed her i Hillerød. Tak for jeres indsats.
Et varmt tillykke – og god arbejdslyst til studerende, undervisere og ledere.
Tak for ordet.

Kilde

Kilde

ufm.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags