Skip to content

Jane Mylenberg og Özlem Cekics tale ved overrækkelsen af Bent Melchior Prisen

Per Morten Abrahamsen

Om

Taler

Jane Mylenberg
Tidligere formand for Foreningen Brobyggerne
Özlem Sara Cekic
Generalsekretær i Foreningen Brobyggerne

Dato

Sted

Landstingssalen, Christiansborg

Omstændigheder

Bent Melchior Prisen er en årligt tilbagevendende pris, der uddeles af Foreningen Brobyggerne. Prisen hylder ildsjæle, der med vedholdenhed og tålmodighed gør sig umage for at træde ud på broen og gå den anden i møde – med åbenhed, nysgerrighed og kritisk stillingtagen.

Tale

Det er anden gang, at vi mindes Foreningen Brobyggernes første formand Bent Melchior ved at uddele en pris i Bents navn. Ideen om en pris blev undfanget allerede morgenen efter Bent døde. Kort tid efter, vi havde fået beskeden om, at Bent var død, gik Özlem og jeg gik en tur langs havet. Vi var rørende enige om, at den fineste måde at mindes Bent på ville være at lave en pris i hans navn.
Vi nedsatte en priskomiteen, bestående af venner, familie og samarbejdspartnere der kendte Bent.
Da Bent engang blev spurgt, hvordan han ville huskes, lød svaret: ”som en person, der har gjort sig umage for at gøre denne verden bedre.”
Prisen blev uddelt første gang i sommeren 2022. Første prismodtager var rektor for Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm.

Bent Melchior Prisen består af en helt særlig dråbeformet statuette lavet af den danske kunstner Jens Galschiøt. Statuetten er en vandrepokal, der hvert år gives videre af den forrige prismodtager og dermed går i arv fra ildsjæl til ildsjæl. Ud over statuetten vil prismodtageren modtage 10.000 kr. kontant som en ekstra anerkendelse af personens vigtige arbejde.
Nok er prismodtageren en ildsjæl. Men i statuettens form, dråben, ligger budskabet om, at en ildsjæl med sin iver kan sprede ringe i vandet. Et enkelt dryp, stort eller småt, kan som bekendt vokse og danne store ringe i det menneskehav, vores samfund består af. Og når statuetten gives videre fra ildsjæl til ildsjæl, er det samtidig en påmindelse om det store hav af mennesker, der hver dag og på hver sin måde ændrer verden til det bedre.
I år er temaet for Bent Melchior Prisen tolerance. For netop nu, hvor der er krig på europæisk jord i Ukraine, og hvor krigen mellem Israel og Hamas raser, er tolerancen udfordret til sit yderste.
Prisen hylder en ildsjæl, der med vedholdenhed og tålmodighed gør sig umage for at træde ud på broen og gå den anden i møde – med åbenhed, nysgerrighed og kritisk stillingtagen.
Bent Melchior Prisen går til ildsjæle, der:
  • gør sig umage for at gøre verden bedre
  • arbejder for at fremme dialogen mellem mennesker med forskellige menneskesyn og verdensopfattelser
  • er eksponent for menneskers grundlæggende rettigheder og respekten for den enkeltes værdighed
  • udviser tolerance, åbenhed og nysgerrighed over for andre menneskers ståsteder
Årets prismodtager har i sit mangeårige virke været fornuftens stemme i en ophedet debat. Altid har modigt insisteret på, at viden om hinanden og med hinanden er den eneste vej i et oplyst demokratisk samfund.

Han har flittigt stillet sin ekspertviden til rådighed i medierne, hvor han med stor indsigt har udlagt emner og problematikker, som har haft potentialer til at tænde adskillige båle. Han har bidraget med nuancer og dilemmaer for at forebygge polariseringen.

Han var i i perioden 2005-2008 direktør for Det Dansk/Egyptiske Dialoginstitut, Han var i flere år i orkanens øje i demokratiets tjeneste, hvor han tålmodigt skulle forklare pressefrihedens principper og dansk kultur til en arabisk offentlighed, samtidig med at han gav udtryk for, at han personligt ikke brød sig om tegningerne. I de mest latente år prøvede han at bygge broen mellem Danmark og de muslimske lande, selvom flertallet var mest interesserede i grave grøfterne.

Da han vendte tilbage til Danmark, indtog han professorrollen, som han har udfyldt lige siden.
Han måtte i 2021 lide den tort, at hans forskning fra Folketingets talerstol af folketingsmedlem Henrik Dahl blev anklaget for at være aktivistisk og hans resultaters validitet blev anfægtet. Selv formåede prismodtageren at insistere på, trods massive personangreb, at han var åben over for enhver form for kritik af hans forskning.
Siden har hans medieoptrædener desværre blevet færre, fordi personangreb slider på en. Det er et stort tab for os alle, da prismodtageren langt mere sjældent er en af de eksperter, som i de brede medier er med til at nuancere og gøre os alle klogere.
Men viden bliver han ved med at producere. Han er en aldeles produktiv forsker, som i årtier har bidraget med mange videnskabelige artikler og bøger.
I 2020 udkom storværket Muslimernes Muhammad – og alle andres – et bogværk på 450 sider som giver en levende og vidtfavnende historie om profeten og den måde, enhver tid har set sine idealer og ideer legemliggjort i Muhammad. Flemming Rose skrev i sin anmeldelse, at det var

Som de fleste nok har gættet, går Bent Melchior Prisen 2023 til professor i islamiske studier ved institut for tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet, Jakob Skovgaard-Petersen.
Vil I sammen med os byde Jakob velkommen på scenen, så han kan modtage den velfortjente hæder.

Kilde

Kilde

brobyggerne.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret