Skip to content

Jakob Vedsted Andersens tale ved markering og anerkendelse af indsatsen ved branden i Børsen

FEU press

Om

Taler

Jakob Vedsted Andersen
Beredskabsdirektør, Hovedstadens Beredskab

Dato

Sted

Rådhushallen, Københavns Rådhus

Tale

Kære overborgmester – kære Brian
Tusind tak for de meget flotte ord.
At stå her i den flotte festsal og modtage disse meget flotte ord og anerkendelse for vores fælles indsats er meget overvældende – man føler sig nærmest som de guldvindende sportsfolk, der normalt bliver hyldet her. 
Vi er meget beæret over, at I på denne måde gerne vil sige tak til os alle, der deltog den 16. april og de efterfølgende dage – da Børsen pludselig stod i flammer og der skulle handles hurtigt.
Det varmer helt ind i hjertet at blive taget imod på denne måde – med flag og de berømte rådhuspandekager.
Tusind tak for jeres fine ord. Og tusind tak for denne markering. I skal vide, at det betyder meget for os alle sammen – vi tænker, at det er næsten alt for meget – for vi har blot passet vores arbejde.
…..
Kære alle – gæster, samarbejdspartnere og medarbejdere 
07.36 – den 16. april 2024 – er et tidspunkt – er en dag, som bogstavelig talt har brændt sig ind i vores hukommelse – i vores fælles historie.
Billederne står helt tydeligt – og vil gøre det for eftertiden.
  • Da dragespiret, opslugt af flammer, det kollapser og rammer jorden.
  • De mange kunstværker, I kommer bærende på – med Brian Mikkelsen i front – det er bare værdiredning af første klasse.
  • De voldsomme flammer fra bygningen og en røgsky, der trak ind over byen.
  • Stilladser og murværk, der kollapsede.
  • Entreprenørmaskine, der tabte sin tonstunge saks – midt under et liveinterview.

Branden i Børsen er nu en del af Børsens historie og dermed også en del af Københavns historie. Og vi vil huske branden i mange år fremover - i lighed med branden i Slotskirken, Proviantgården, Odd Fellow palæet, Dehns Palæ ….
For desværre sker det, at vores meget historiske og ikoniske bygninger brænder – bygninger som er ældre end mange nationer i verden. ”Bygningen er ældre end USA” som brandchefen i Washington DC sagde, da jeg havde lejlighed til at drøfte vigtigheden af beskyttelse af kulturarv med ham for nylig.
At Børsen brændte, er gået verden rundt – og jeg har fået tilkendegivelser fra kollegaer, foruden USA, så langt væk fra som mine kollegaer i Argentina, Singapore og Australien……
Jeg har arbejdet med beredskab i mere end 25 år – og noget af det som jeg tager med mig fra branden i Børsen, er en utrolig stolthed over den kæmpe holdindsats, som samlet set har givet det resultat vi står tilbage med - en vellykket indsats er en holdindsats mellem alle de involverede parter.
For Hovedstadens Beredskabs indsats er jeg særlig stolt over at se, hvorledes vores kompetenceopbygning, materieludvikling, organisering og koordination mellem en indre og ydre operativ ledelse, træning og øvelse - øvelse - øvelse - bar frugt. Hvordan samspillet mellem vores operationscenter, de indsatte styrker, indsatsledelsen og koordinationen mellem dem, vores tekniske afdeling, der sikrede nye forsyninger, opfyldning af røgdykkerapparater, vores frivillige, der stod for forplejning - pressekontakt og utallige interviews – hvordan det hele fungerede.  Hvordan beslutninger om strategisk retning i truffet i bestyrelseslokalet er blevet udmøntet til konkret handling hos brandfolkene – helt fremme ved branden på spidsloftet på Børsen….
Vi stod heldigvis ikke alene – den sædvanlige treenighed mellem Hovedstadens Beredskab, Københavns Politi og Regionens ambulanceberedskab – stod stærkt sammen overfor denne kæmpe hændelse – med samme mål for øje.
Vigtigst af alt var, at ingen måtte komme til skade – ingen medarbejdere fra Dansk Erhverv, ingen håndværkere, ingen indsatte styrker …. ingen. Dernæst at begrænse branden så meget som muligt, så så mange uerstattelige værdier kunne reddes ud – og endelig sikre, at så meget af Børsen som muligt kunne bevares.
Ingen kom til skade, 99 % af værdierne reddet ud og ca. 45% af Børsen blev bevaret ….. sådan …!
Alt dette har krævet en holdindsats udover det sædvanlige og alle har bidraget – alle har været lige vigtige for at det kunne lykkes. 
Og, vi stod ikke alene. Livgarden trådte til. Politiets stod for en stor indsats - med hjælp fra Hjemmeværnet - med at sikre afstand og afspærring, og med at omdirigere morgentrafikken lige midt i myldretiden.  Akutberedskabet var på pletten med ambulancer og indsatsledere, vores naboberedskab Beredskab Øst var straks klar på assistance. Beredskabsstyrelsen ligeså, og var en stor hjælp i bl.a. at sikre vandforsyning til slangerne. Alt sammen en formidabel – fælles - indsats. 
Det gælder også den assistance, vi fik fra det dygtige skadesservicefirma, bygningsrådgivere, arkitekter, og alle de virksomheder, der pakkede deres last, og kom tililende med blandt andet nogle af landets største og stærkeste entreprenørmaskiner. En suveræn hjælp og hurtig udrykning fra alle sider. Det skal I have en varm tak for. Alle sammen. 
Alt sammen var det en holdindsats ud over det sædvanlige til en usædvanlig hændelse. Og jeg vil ikke her i dag fremhæve nogen særskilt – for alle trådte til – alle trådte i karakter, da det gjaldt.  
Derfor vil jeg gerne bringe en stor tak til alle – som i alle – der var med. Gode relationer som disse er guld værd, og jeg er sikker på, at vi også fremadrettet vil få lejlighed til at dele vores mange gode erfaringer med hinanden. Også uden, at bygninger behøver at brænde først.    
Sluttelig vil jeg rette en særlig tak til bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab for både støtten i forbindelse med branden i Børsen og for at muliggøre den udvikling af Hovedstadens Beredskab, der har haft en ubeskrivelig indflydelse på resultat.
Tusind, tusind tak til alle for formidabel indsats og støtte. Det er uvurderligt. Det er guld værd. 
….

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret