Skip to content

Jakob Ellemann-Jensens tale ved Venstres sommergruppemøde

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Jakob Ellemann-Jensen
Formand for Venstre

Dato

Sted

Marienlyst Strandhotel i Helsingør

Tale

Danmark skal snart til Folketingsvalg. Det glæder vi os til i Venstre. For Danmark har brug for en ny regering. 
Det mener et flertal af danskerne, når man spørger dem, og det mener et flertal i Folketinget.
Ikke engang Mette Frederiksens parlamentariske grundlag ønsker, at den socialdemokratiske regering skal fortsætte. 
Der skal ryddes op. Der er brug for en ny start for dansk politik.  
Jeg mener, at Danmark har brug for en ny regering, som vil genskabe tilliden til folkestyret. Som vil være en regering ikke bare for nogen udvalgte. Men for alle. 
Det skal være en regering, som ikke vil bestemme over dig, men som i stedet vil arbejde benhårdt på at give dig mere frihed og flere muligheder for at leve det liv, som du ønsker. 
En ny borgerlig-liberal regering skal tage ansvaret på sig – og ikke give andre skylden for de beslutninger, den træffer. 
En ny borgerlig-liberal regering skal vise langt større tillid til danskerne og til folkestyret. 
En ny borgerlig-liberal regering skal lade danskerne bestemme meget mere selv. Den skal ikke tvangsfordele gymnasieelever på baggrund af forældres indkomst. Og den skal ikke diktere, om det er bedre at bo i lejebolig end ejerbolig, eller hvordan man indretter sin alderdom. Det skal danskerne selv. 
Den skal lytte til dem, den er uenig med. Og den skal kende forskellen på at være handlekraftig og på at være magtfuldkommen. 
Det ønsker jeg at sætte mig i spidsen for, hvis danskerne stemmer på et nyt borgerligt flertal. Jeg ønsker at lede Danmark, men ikke at styre det.
***
En ny regering skal også sikre, at Danmark kommer styrket ud af det økonomiske uvejr, som vi er på vej ind i med stor usikkerhed og stigende priser på fødevarer, benzin, el og mange andre ting.   
Vi skal sikre, at der er tryghed om danskernes privatøkonomi, og at vi som land har en stærk og solid økonomi.  
I de seneste tre år har regeringen gjort rigtig mange danskere fattigere med stigende skatter og afgifter. Og regeringen har undladt for alvor at gøre Danmark varigt rigere.
Derfor skal der igen tages ansvar for at føre en økonomisk ansvarlig politik. 
En ansvarlighed, hvor vi laver gode og fornuftige reformer.  
For det er sådan, vi fremtidssikrer Danmarks økonomi. Så vi også fremover vil have et stærkt erhvervsliv, et styrket forsvar, råd til god velfærd og investeringer i den grønne omstilling.  
Derfor præsenterer vi i dag endnu et udspil, som vi går til valg på at gøre til virkelighed. 
Det er et udspil, der skal bidrage til, at endnu flere mennesker bliver en del af det arbejdende fællesskab og bidrager til samfundet.
***
For at tage et arbejde er nemlig noget af det det bedste, man kan gøre for at øge sine muligheder i livet. 
Det giver frihed og muligheder for at leve det liv, man ønsker - for at forme sin fremtid og for at tage ansvar. 
Jeg har selv haft mange job gennem mit liv, inden jeg gik ind i politik. I både store danske virksomheder, men også i helt små. Mit første fuldtidsjob var som ufaglært skrotbisse i Københavns Sydhavn i starten af 1990’erne. 
Det var hårdt arbejde. Det lærte mig at sætte pris på dem, der tager fra, og som tager ansvar. 
Det lærte mig også noget om at tage ansvar og være en del af et fællesskab, hvor alle ikke er ens, men hvor alle bidrager. 
I Danmark skal vi hylde de danskere, der står op og går på arbejde. Og der skal være en klar gevinst ved at arbejde. 
Det er der ikke i dag, hvis du har et helt almindeligt arbejde. 
Når man som kontanthjælpspar med tre børn kan få 466.800 kr. om året i samlede offentlige ydelser inkl. tilskud, er der noget, som er skævt i Danmark. 
I stedet for at sætte ydelserne op, som regeringen har gjort, så fortjener danskerne, der er i arbejde at beholde flere af deres egne penge til sig selv og deres familie. 
Det gør de især i en tid, hvor rigtig mange presses af stigende priser på alt fra energi til dagligvarer.
Det er blevet dyrere at være dansker. Noget skyldes inflation og rammer Danmark udefra. Men politisk har vi altså også et ansvar for, at vi ikke gør det dyrere at være dansker, som regeringen har gjort med sine utallige skattestigninger.
Derfor vil Venstre sikre ro og tryghed om danskernes økonomi, og vi vil lade danskerne beholde nogle flere af deres egne penge.  
Det er det, vi foreslår i dag. 
  • Konkret ønsker vi at give en skattelettelse til de danskere, som er i fuldtidsarbejde på 3.000 kr. om året. For en familie med to voksne i fuldtidsbeskæftigelse er det en skattelettelse på 6.000 kr. 
  • Samtidig vil vi skabe et ydelsessystem, hvor der er en klar gevinst ved at arbejde. 
Det er på mange måde klassisk Venstre-politik, som danskerne kender det. Men vi har tilpasset det til en tid, hvor der er en kæmpe mangel på arbejdskraft, og hvor vi har brug for alle kræfter. 
Derfor foreslår vi en målrettet skattelettelse, der skal tilskynde flere til at arbejde fuldtid. 

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags