Skip to content

Jakob Ellemann-Jensens tale ved Folketingets åbningsdebat

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Jakob Ellemann-Jensen
Folketingsmedlem for Venstre

Dato

Sted

Folketinget

Tale

Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i – partier, som vil gøre morgendagens Danmark bedre end i dag. Sådan et parti er Venstre.
Vi har en regering og en statsminister med ambitioner på Danmarks vegne. Med tro på fremtiden og med vilje til at gøre vores land endnu bedre. Dem fortalte han så glimrende om i tirsdags. En lille times tale, der var et langt ”ja” til et bedre Danmark.
Og så er der Socialdemokratiet. Da jeg var en endnu yngre mand, end jeg er i dag, var der en populær filmtrilogi om en ung mand, Marty McFly, der hed ”Tilbage til fremtiden”. Hvis fru Mette Frederiksen havde været hovedpersonen, skulle filmene havde heddet ”Fremad til fortiden”.
For Socialdemokraterne mener åbenbart, at ”det Danmark du kender”, og som vi har nu, er godt nok, og siger nej til forandring. Nej til nye idéer. Nej til et bedre Danmark. De mener tilsyneladende, at Danmark af i går er den bedste version af sig selv.
Det er jeg ikke enig i. Og jeg er glad for, at alle de politikere, der er gået foran mig, ikke tænkte på den måde. Vi har en pligt over for fremtidige generationer – over for vores børn og børnebørn. Vi skal gøre vores dejlige land bedre. Vi skal gøres vores dejlige land stærkere.
Regeringen har fremlagt sit bud. Og Socialdemokratiet har fremlagt ... tja ... 12 siders oplæg med nej, nej, nej og ingen tal. Men det kommer jo ikke som det store chok. For de fremlagde heller ikke et oplæg med andre tal end sidetal sidste år. Og året før det var der end ikke sider. Der var ingenting.
Vi nærer ikke den samme mistillid til enhver forandring. Det er derfor, vi vil give skattelettelser til danskere i arbejde. Et forslag, som betyder, at LO’eren får lov til at beholde ekstra 6.400 kr. af sine egne penge.
Vi siger ja til skattelettelser, fordi vi mener, at det arbejdende folk har fortjent at få lov til at beholde lidt flere af deres egne penge. Det er kun rimeligt.
Socialdemokratiet siger nej. De synes, at det er vigtigere at bruge penge på at fjerne kontanthjælpsloftet og give flygtninge ret til højere ydelser.
Spørger man Socialdemokratiet, om de mener, at der behov for at blive skabt vækst, er svaret også nej. De har godt nok fremlagt en pamflet, de kalder for en vækstplan. Men ulejliger man sig med at bruge en regnemaskine, konstaterer man, at planen KOSTER danske arbejdspladser.
Venstre siger ja til vækst. Vi skal forlænge det opsving, vi er inde i – så vi også i fremtiden kan have råd til vores fælles velfærd. For forudsætningen for vores fælles velfærd er velstand. Og forudsætningen for velstand er en stærk privat sektor. Vi har en ambition om at øge beskæftigelsen med 55-60.000 personer frem mod 2025. Socialdemokratiet? Den eneste ambition er tilsyneladende at være så ukonkret som mulig. Den går det så i øvrigt rigtigt godt med.
Spørger man Socialdemokratiet, om der er behov for investeringer i vores fælles infrastruktur, så er svaret igen nej. De har afsat 0 kr. til nye infrastrukturprojekter frem mod 2025. Det giver dem 0 muligheder for at investere i infrastrukturen rundt omkring i Danmark, hvor der er behov.
Venstre siger ja til flere infrastrukturinvesteringer. Det er også derfor, at vi har et ønske om at hæve rammen for de offentlige investeringer med 22 mia. kr. frem mod 2025. Derigennem kan vi have råd til at investere i fx vores vejnet. Det er der brug for. For alt for mange steder, holder den danske vækst i kø. Det koster arbejdspladser.
Socialdemokratiet er blevet til nej-partiet. Nej-til-reformer-partiet. Nej-til- skattelettelser-til-hårdtarbejdende-danskere-partiet. Nej-til-vækst-partiet. Nej- til-fremtiden-partiet. Nej-til-flere-penge-til-infrastruktur-partiet. Nej-til-at- give-danskerne-klare-svar-partiet.
Tag endelig ikke fejl. Jeg ved godt, hvor vi befinder os, og at politik også handler om uenigheder. Og det er jo helt fair at sige, at man vil en anden retning end os. Men så skylder man også bare danskerne at melde klart ud, hvad man så vil. Konkret. Så man kan regne på det. Jeg citerer fru Helle Thorning-Schmidt: ”Det er da ikke for meget forlangt, at man beder Danmarks trods alt største parti om at fremlægge en økonomisk plan.”
Imens vi venter på svar fra Socialdemokratiet – svar på hvad de egentlig ønsker for Danmark – så glæder jeg mig over, at det generelt går godt i Danmark. Det går ikke perfekt, men det går godt. Og på mange områder går det i retning af det samfund, som Venstre ønsker.
Der er blevet skabt flere end 100.000 nye private arbejdspladser siden valget i 2015. Det er godt, for det vidner om, at dansk økonomi er sund. Og det er godt, fordi flere arbejdspladser også betyder, at vi får bedre råd til vores fælles velfærd.
Antallet af offentligt forsørgede er faldet. Det er godt, når færre er afhængige af de offentlige kasser, og når flere klarer sig selv. Det er det for den enkelte, og det er det for samfundet. Jeg glæder mig derfor over, at der på lidt over et år er sket et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 13.500 personer.
Antallet af asylansøgere er raslet ned. Det betyder også, at Danmark er faldet ned som nummer 17 på listen over lande i Europa, når det kommer til antallet af asylansøgere i forhold til befolkningens størrelse. Da fru Mette Frederiksen var justitsminister, var vi nummer 5.
Samtidig ser vi, at andelen af flygtninge i arbejde er steget markant, mens andelen raslede ned under fru Mette Frederiksen. I juni 2015 var godt 12 pct. flygtninge i ordinært job efter tre år i Danmark. To år efter er andelen steget til 30 pct. Det er ikke perfekt, men det er store skridt i den rigtige retning. Og alt det kommer selvfølgelig ikke af ingenting.
Vi har lavet et nyt integrationsprogram. Konjunkturerne er også en del af forklaringen. Men det er ikke hele forklaringen. Kontanthjælpsloft og integrationsydelse er en del af kernen i en stram udlændingepolitik.
Vi har strammet udlændingepolitikken. Markant. Det har gjort Danmark til et mindre attraktivt land at søge asyl i. Det har medvirket til at få antallet ned. Og det betyder, at vi i højere grad kan koncentrere os om at få dem, der er kommet til Danmark, ud på arbejdsmarkedet. Og få dem til tage Danmark, det danske sprog og de danske værdier til sig. For antallet betyder noget.
Vi har gennemført en Kræftplan IV og en demenshandlingsplan. Vi har sat patienten i centrum og sikret bedre patientrettigheder. Vi har afsat penge til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Vi har sikret bedre lægedækning, og vi har givet et løft til fødeafdelingerne. Alt sammen fordi vi ønsker at styrke vores fælles velfærd.
Vi skal fortsætte ad det spor. Vi skal fremtidssikre vores fælles velfærd og gøre Danmark stærkere. Med mere end ord. Med konkret handling. Det skylder vi fremtidige generationer. For vores dejlige land kan blive endnu bedre.
Venstre siger ja til et bedre og stærkere Danmark. Tak for ordet.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret