Skip to content

Jakob Ellemann-Jensens tale ved DI Topmødet

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Jakob Ellemann-Jensen
Statsministerkandidat og formand for Venstre

Dato

Sted

Royal Arena, Hannemanns Allé 18-20 2300 København

Tale

[Uro i verden]
Tak for lejligheden til endnu engang at tale på jeres topmøde.
Bagtæppet for dette års topmøde er meget dystert. For selvom, at det i disse uger går fremad for Ukraine i kampen mod Putins soldater, så er krigen ikke desto mindre vendt tilbage til Europa.
Og samtidig med, at Putin bomber og ødelægger Ukraine, så forsøger han også efter bedste evne at skabe kaos, social uro og økonomiske problemer for os andre.
I Putins kamp mod friheden er energien hans bedste våben. Det kan mærkes. Og det er med til, at inflationen buldrer derud af.
Og der kan ikke være nogen tvivl om vores modsvar.
Vi skal fortsætte med at støtte Ukraines frihedskamp, og vi skal selv opruste vores eget forsvar samtidig.
Vi skal gøre os uafhængige af russisk gas hurtigst muligt ved at sætte fart under den grønne omstilling.
Og så skal vi gøre, hvad vi kan for at sikre, at danskerne ikke går fra hus og hjem som følge af stigende energipriser.
For det er den angst, Putin ønsker, at vi har. Og Putin skal ikke have lov til at vinde.
[Tryghed om danskernes økonomi]
Derfor mener jeg heller ikke, at vi bare kan se passivt til, mens regningerne stiger og stiger.
Vi har i denne tid en særlig forpligtelse overfor de danskere, der ikke kan få budgettet til at hænge sammen på grund af de høje energipriser.
Som har svært ved at finde økonomien til at fylde indkøbskurven, varme huset op eller tanke bilen.
For Europa er i økonomisk krig med Rusland.
Ifølge beregninger fra Nordea og Danske Bank, koster inflationen 40.000 kr. for en almindelig dansk familie hvert eneste år.
Det er alvor. Og det bliver et af valgkampens helt store temaer.
Derfor er jeg også glad for, at det lykkedes at lave en aftale i sidste uge, der giver danskere og danske virksomheder en økonomisk håndsrækning i en svær tid.
Men det kan selvfølgelig ikke stå alene.
For det er også klart, at situationen er forværret af regeringens politik.
Regeringen har målrettet og vedholdende gjort det dyrere at være dansker og drive virksomhed ved at hæve skatter og afgifter mere end 40 gange for over 10 mia. kr. hvert eneste år.
En helt almindelig familie kan risikere at skulle betale flere tusinde kroner ekstra i skatter og afgifter om året som følge af regeringens politik.
Og selvom inflationen forhåbentlig falder over tid, så gør den ekstraregning, danskerne har fået fra regeringens skattestigninger, det ikke.
Det vil kræve et regeringsskifte.
Så vi kan starte med at indføre et skattestop, der sikrer politisk ro og tryghed om danskernes økonomi.
Og så vi kan sætte skatten ned. For der har været rigeligt med skattestigninger. Nu er tiden kommet til skattelettelser.
Derfor foreslår Venstre, at en ny regering giver en skattelettelse på 6.000 kr. om året til familier, hvor begge forældre er i fuldtidsarbejde.
***
Det er ansvarligt og det er realistisk. Det kan gennemføres, og vi finansierer det.
Venstre kommer ikke til at love guld og grønne skove i valgkampen.
Men vi fremlægger ansvarlige og balancerede forslag, der skal give danskerne mere frihed og flere muligheder – og som realistisk kan gennemføres med et borgerligt flertal efter et valg.
Vi går til valg på en politik, hvor der er råd til at lette skatten, så danskerne kan beholde nogle flere af deres egne penge.
Og vi går til valg på en politik, hvor vi samtidig har vilje til at investere i velfærdssamfundet, når vi bliver flere ældre og flere børn, og hvor vi har råd til at investere i den grønne omstilling og vores fælles fremtid.
Det er der behov for.
Frem mod 2030 vil vi blive ca. 160.000 flere ældre over 80 år og ca. 66.000 flere børn mellem 0 og 5 år.
[Ansvarlig og realistisk]
DET TALTE ORD GÆLDER
Der skal være balance i tingene. Verden er ikke sort og hvid, og det behøver politik heller ikke at være.
Når valget kommer, så vil vi insistere på, at det ikke skal handle om velfærd eller skattelettelser, men at vi skal kunne balancere begge dele.
Det er den ansvarlige vej for Danmark.
***
[Vi skal gennemføre reformer]
Selvom Venstre mener, at vi skal følge det demografiske træk i den økonomiske politik, så betyder det ikke, at vi skal bruge pengene på samme måde i morgen, som vi gør det i dag.
For der er brug reformer, så vi bruger hver eneste krone i den offentlige sektor mest fornuftigt.
Så vi gør Danmark rigere, og så vi skaffer flere hænder i en tid med mangel på arbejdskraft.
Det er en pligtopgave for enhver ansvarlig regering. Lad mig nævne tre områder, hvor vi vil tage fat.
For det første så vil vi starte helt forfra med beskæftigelsesindsatsen, som ikke fungerer ordentligt i dag.
Vi vil bl.a. nedlægge jobcentrene og erstatte dem med en ny indsats med mindre kontrol og med mere frihed til den enkelte.
For det andet mener vi, at der skal indføres mere frit valg og konkurrence på tværs af velfærdssamfundet for at hæve kvaliteten.
DET TALTE ORD GÆLDER
Vi skal invitere flere private aktører ind som en naturlig del af velfærdssamfundet.
Og vi skal give mere frihed til de enkelte offentlige institutioner ved at lette på alverdens dokumentationskrav og gøre institutionerne selvstyrende.
For det tredje vil vi investere i bedre uddannelser af høj kvalitet, og som uddanner med øje for arbejdsmarkedet.
Vi ønsker at skabe større fleksibilitet for de studerende ved at lave flere erhvervskandidatordninger, ligesom vi vil udvikle både 1- og 2-årige kandidatuddannelser.
I vores optik skal de nye muligheder primært være et ekstra tilbud til de studerende.
Vi skal ikke uddanne mindre – men vi skal uddanne bedre, vi skal uddanne mere fleksibelt, og vi skal uddanne til arbejdsmarkedet.
En reform af uddannelserne skal ikke være en spareøvelse, og derfor regner vi - i modsætning til regeringen - ikke med en besparelse.
I stedet tilfører vi – fuldt finansieret – ekstra penge til området.
De penge vil vi investere i erhvervsuddannelserne med 400 mio. kr. ekstra om året.
For vi kommer i den grad til at mangle faglærte i Danmark. Derfor skal vi også tilbyde erhvervsuddannelser af den højeste kvalitet.
Og så vil vi løfte kvaliteten af de videregående uddannelser med 600 mio. kr. hvert eneste år. For eksempel er der behov for at give uddannelserne til sygeplejerske og pædagog et kvalitetsløft.
DET TALTE ORD GÆLDER
Ligesom vi også vil investere i STEM-uddannelserne, som er særligt efterspurgte af jer her i salen.
[Væk med 6. SU-år]
At investere i uddannelser koster selvfølgelig. Og derfor foreslår vi at fjerne det såkaldte 6. SU-år.
Altså det ekstra år med SU, som ligger ud over den normerede studietid. Det er en nødvendig prioritering i en tid, hvor der ikke er råd til det hele.
Det er sådan, vi kan udvikle endnu bedre uddannelser til den unge generation. Samtidig med at vi giver en høj støtte til unge under deres uddannelse.
***
Det er nogle af de reformforslag, som vi går til valg på. Og der er flere på vej. For Venstre ønsker at lede en reformregering.
Jeg håber, at en ny regering får et klart mandat af danskerne til at gennemføre reformer i Danmark, sådan at vi bliver rigere og kan fortsætte med at udvikle Danmark.
Bliver jeg statsminister, vil jeg sætte mig for bordenden af et nyt regeringsudvalg, Reformudvalget, som skal sikre, at regeringen ikke sander til i drift, men holder fokus på de langsigtede reformer, som udvikler Danmark.
***
[Afslutning – der er brug for en ny regering]
Om få uger skal vi til valg. For et flertal i Folketinget har ikke længere tillid til regeringen. Og valgkampen er allerede startet for fuldt drøn.
Jeg glæder mig til valget. Og jeg tror på, at vi kan lykkes med at få et nyt flertal i Folketinget.
Der er brug for en ny retning og en ny regering i Danmark. En borgerlig-liberal regering, der trækker Danmark fremad igen og giver nye muligheder.
Hvor vi holder hånden under danskernes økonomi.
Hvor vi har blik for virksomhedernes fuldstændig afgørende rolle for Danmarks muligheder.
Hvor vi har modet til at forsætte med at reformere Danmark.
Jeg er klar til at tage den opgave på mig som statsminister. Jeg har forberedt mig grundigt i tre år.
Og jeg har lært, at man aldrig skal give op, men at man skal kæmpe til det sidste. Det kommer jeg til at gøre. Det kommer Venstre til at gøre - lige indtil valgstederne lukker.
For Danmark har brug for en ny regering. Tak for ordet.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret