Skip to content

Jakob Ellemann-Jensens tale ved Folketingets åbningsdebat

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Jakob Ellemann-Jensen
Partiformand for Venstre

Dato

Sted

Folketingets talerstol, Christiansborg

Tale

Tak for det. Ruslands krig mod Ukraine, mod friheden og mod landes ret til at bestemme selv har mindet os alle sammen om, hvor dybt afhængige vi er af verden omkring Danmark. Putin har kastet Rusland ud i en krig på flere fronter. Han smider bomber, han dræber civile, og han forsøger at ødelægge Ukraine, og så forsøger han efter bedste evne at skabe kaos, social uro og økonomiske problemer for resten af Europa. Det er endnu et mørkt kapitel i Europas historie.
I Putins kamp mod friheden er energien hans bedste våben. Det kan mærkes, og det er medvirkende til, at inflationen buldrer derudad, også her i Danmark. Men selv om mange lige nu er bekymret for fremtiden, må der ikke være nogen tvivl om vores modsvar, for vi skal ikke lade os skræmme, vi skal ikke reagere i panik, for det er præcis den angst, Putin ønsker at vi skal føle, og han skal aldrig nogen sinde have lov til at vinde.
I stedet skal vi stå fast. Vi skal gøre os uafhængige af russisk gas så hurtigt som muligt ved at sætte fart under den grønne omstilling, og vi skal fortsætte med at støtte Ukraines frihedskamp, for det er også vores frihedskamp. I Danmark skal vi i gang med at opruste vores eget forsvar. Putin skal vide, at vi mener det alvorligt, og vores allierede skal vide, at vi mener det alvorligt. Derfor er det mig også aldeles ubegribeligt, at vi ikke er i gang med at forhandle et nyt forsvarsforlig.
Hvad venter vi på? Jeg troede, vi lavede en aftale om det for et halvt år siden med det nationale kompromis. Jeg synes, det er et svigt af ånden og af samarbejdet i det nationale kompromis, og det er en gave til Putin, at regeringen sidder på hænderne. Derfor vil en ny borgerlig regering indkalde til forhandlinger omgående, for vi har ikke mere tid at spilde.
Det har vi heller ikke, når det kommer til at hjælpe danskerne igennem en svær tid, for et nyt Folketing skal også være klar til at hjælpe danskerne og danske virksomheder igennem en hård og dyr vinter. Min indbakke er, ligesom jeg tror det er tilfældet for alle her i salen, fyldt med henvendelser fra danskere, der er bange for at skulle gå fra hus og hjem, fordi de ikke længere kan få økonomien til at hænge sammen. Det bekymrer os alle sammen dybt herinde. For inflationen er et politisk våben, som lige nu bliver brugt imod danskerne og europæerne, og selv om jeg er liberal, og selv om jeg som liberal mener, at det er en uvane, at staten skal løse alle problemer for os, er jeg ikke et eneste sekund i tvivl om, at vi politisk er nødt til at skærme de danskere, der rammes særlig hårdt af inflationen, fordi vi befinder os i noget, der bedst kan beskrives som en økonomisk krig.
Vi har allerede taget flere initiativer her i Folketinget, og der kommer sikkert flere forslag i valgkampen til, hvordan vi skal håndtere inflationen, og lad mig derfor slå fast, at vi i Venstre er klar til at diskutere det hele, så vi sammen kan finde ansvarlige løsninger, der sikrer, at vi kommer igennem vinteren, og at Europa står samlet over for Vladimir Putin.
Når vi taler om, at det bliver dyrere at være dansker, så er der en ubehagelig sandhed, som regeringen vælger at ignorere. For virkeligheden er, at regeringens politik har gjort det sværere for danskerne at komme igennem den økonomiske krise. Alt for mange danskere er blevet fattigere af regeringens politik. En helt almindelig familie kan risikere at skulle betale flere tusind kroner ekstra i skatter og afgifter om året som en direkte konsekvens af regeringens politik. Det siger sig selv, at det rammer særlig hårdt i tider som disse. Danskerne har ikke råd til 4 år mere med Socialdemokratiet. Vi har brug for en anden retning, vi har brug for en økonomisk ansvarlig regering igen, for den går ikke længere. Der er brug for en ansvarlig vej ud af krisen, hvor vi sænker skatterne for folk i arbejde, og hvor vi skaber tryghed om danskernes og danske virksomheders økonomi med et skattestop.
Valgkampen kommer i høj grad til at handle om inflationen, men god krisehåndtering handler også om at løfte blikket og se længere frem. Når vi i dag har mulighed for at reagere på den økonomiske krise, er det, fordi regeringer før den nuværende har rustet dansk økonomi til at kunne stå imod. Så tak til de regeringer af forskellig politisk observans, som tog ansvar for det.
Derfor bliver valgkampen også nødt til at handle om, hvordan vi ruster Danmark bedst til fremtiden. En ny borgerlig-liberal regering vil gennemføre reformer, der lader danskerne beholde flere af deres egne penge, og som sikrer gode vilkår til dansk erhvervsliv. Vi vil øge ambitionsniveauet, vi vil få endnu flere i arbejde, vi vil gøre Danmark rigere, og det vil være vores fundament. Vi vil også gøre gevinsten større, når en offentlig ydelse skiftes ud med et arbejde – i stedet for at hæve ydelserne, sådan som Socialdemokratiet har gjort. Så vil vi sikre, at det kan betale sig at arbejde, og at man forsørger sig selv, når man kommer til Danmark.
Vi vil føre en ansvarlig og realistisk politik, hvor vi investerer i velfærden, så pengene følger med, når der bliver flere ældre og flere børn i Danmark; så vi kan sikre en tryg start på livet og en værdig alderdom med sundhedspleje i verdensklasse, også når man bliver gammel; så vi kan give psykiatrien et løft; så vi kan investere i gode uddannelser, uanset om du skal på en erhvervsskole eller på universitetet, eller hvad du skal. Så vil vi investere markant i den grønne omstilling, for det er en investering i vores fremtid og vores frihed, i vores uafhængighed af lande, som vil os det ondt. Danmark skal være et grønt foregangsland, som tager ansvar for klimaet. Vi skal være et land, som kigger ud mod verden, og som derfor opfinder og udvikler de løsninger, som verden har brug for, til gavn for verden, men også til gavn for os selv.
En ny borgerlig-liberal regering vil også tage et opgør med den politiske bedrevidenhed, som har bredt sig i de seneste 3 år. Et nyt flertal her på Christiansborg skal have tillid til, at danskerne godt selv kan træffe deres egne valg. Vi skal styrke det personlige ansvar, vi skal skrue ned for den statslige topstyring og detailstyring. Der er brug for, at vi giver danskerne mere frihed og flere muligheder.
Vi politikere ved ikke, hvor det er bedst for det enkelte unge menneske at gå i gymnasiet. Det gør de unge selv sammen med deres forældre. Vi ved ikke, hvor det er bedst for den enkelte ældre at bo. Det ved de ældre selv og deres pårørende. Og sådan kunne man blive ved, hvad enten man taler om unge eller ældre, familier eller enlige, danskere i arbejde eller studerende, om danskere i lejligheder eller i huse, i byerne eller på landet. Opgaven for os som politikere bør i stedet være at sikre, at danskerne har valg at træffe, uanset hvor de bor, og at de har friheden til at gøre det. Det vil være min ledestjerne, hvis jeg bliver statsminister, for jeg ønsker ikke at styre Danmark. Jeg ønsker at lede vores land.
Danmark har brug for et nyt lederskab. Vi har brug for en ny borgerlig-liberal regering, en regering, som er klar til at lede os igennem kriser som den, vi står i, uden at gå i panik, uden at være magtfuldkommen, en regering, som er klar til at tage ansvar, både når det går godt, men også når der bliver begået fejl, som ikke skubber embedsmændene foran sig, og som ikke gemmer sig for kritiske spørgsmål, og en regering, som lytter til andre og tænker sig om, inden den handler.
Jeg er klar til at sætte mig i spidsen for den regering. Det har jeg forberedt mig på i 3 år. Det har aldrig handlet om at søge magten, selv om vi taler meget om magten her i Folketinget. For mig handler det om at tage ansvar. Det handler om at stille op for sit land. Det handler om at gøre noget for andre og for Danmark. Det er jeg klar til, også som statsminister.

Kilde

Kilde

ft.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret